Skip to main content

Szerzők

Balázs Géza

(1959) egyetemi tanár (ELTE, PKE, SZFE). Kutatási területe: antropológiai, általános és alkalmazott, valamint netnyelvészet, nyelvstratégia, szemiotika, hálózatok. Jelentősebb publikációk: The Story of Hungarian (1997), A magyar pálinka (1998), Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón (1998), Magyar nyelvstratégia (2001), Szövegantropológia (2006), Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe (Takács Szilviával, 2009), Jelentés a magyar nyelvről (2006-), Nyelvészetről mindenkinek (szerk. 2010), A pesti nyelv (2013), A művészet és a nyelv születése (2021). Honlap: www.balazsgeza.hu. A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport és a Manyszi vezetője, a Manyszi igazságügyi nyelvész szakértője.

A szerző írásai az e-nyelvmagazin.hu oldalon:
 • Online-világban a tervezett evolúció felé
 • Okoz – szerez (160.)
 • A média nyelvi normája: hagyjuk vagy fejlesszük?
 • Bevezető
 • Még nem hungarikum a magyar nyelv
 • Előszó
 • Ómagyar Mária-siralom – új megközelítések a 100 éve felfedezett nyelvemlékhez
 • Bevezető
 • Erósz a magyar folklórban és nyelvben
 • Oltakozzunk!
 • A gyógyító szó (Bevezető Hamvas Béla gondolataival); A nyelv gyógyító ereje (videó)
 • Gyógyító szó
 • Bánk bán-maraton
 • Koronavírus: nyelvi gyorsteszt
 • „Agyagedénybe zárt Isten-sugár az ember”
 • A súgó / Nemzeti
 • A titok antropológiája és szemiotikája
 • A mai Húsvét-sziget
 • A Húsvét-sziget múltjának vallatása
 • A Húsvét-sziget titkai
 • Büchner: Woyzeck
 • Hubay Miklós: Elnémulás
 • Netnemzedék: A lélek
 • Netnemzedék: A test
 • Netnemzedék: A nyelv
 • Az állatok „beszéde”
 • Nem boci!
 • Csíksomlyói passió 2.0
 • A kultúraköziség tipológiája
 • A Tinta, az anya-nyelv-ész műhely
 • A média nyelvi normája: hagyjuk vagy fejlesszük?
 • É. Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról
 • „Minden élet mágikus, realista és abszurd…” Vásárhelyiség, csomorkányizmus, színírás
 • Arany János szókincse, költői szótára
 • Előszó
 • Kruzsok, farsangok, blankiádák
 • Tóth Ilonka és a multitasking
 • 25 éves a Magyar Szemiotikai Társaság
 • Bevezető
 • Élményközpontúság tankönyvekben?
 • Sok van mi kötelező – és csodálatos
 • Lőrincze Lajos öröksége a magyar nyelvtudományban és kultúrában
 • Emlékbeszéd az 5. magyar nyelv napján
 • Bevezetés
 • Utolsó előadás és egyetemi óra Szépe Györggyel – Széljegyzetek
 • Szelfitisz
 • Jézus Krisztus szupersztár
 • Köszönjük Kolumbusznak…
 • A laoszi élő buddhizmus
 • Négy vallás szent helye: az Ádám-csúcs
 • Vallási szinkretizmus a mai Mianmarban (Burmában)
 • Lumbiní, Buddha szülőhelye mint születő kultikus hely
 • Bevezető
 • CzF.-reflexiók
 • Digitális gyökök
 • Szórványok nyomában – élő történelmünk dzsungelében
 • Kenyérhéjmagyarok – szórványképek, szórványfölfedezők
 • A 2013-as év szavai – A szavazás végeredménye az e-nyelv.hu-n
 • Ekphraszisz
 • Bevezető a FB-nyelvészethez
 • A devolúció felé? – Bevezető a digitális demencia témájához
 • Meghalt Petőfi S. János
 • Ázsia előz
 • A liftmentő. Beszélgetés Temesi Ferenccel (a) Bartókról („”)
 • Egy jogot elvesztettünk…
 • Emlékbeszéd Balassa Iván temetésén (2002)
 • Szépe György (1931–2012)
 • Nyelvészeti muzeológia – Egy formálódó tematikus muzeológia a nyelvmúzeum kapcsán
 • Gyermeknyelv – gyermeksajtó – gyermekirodalom
 • Bevezetés
 • Bereczki Gáborra emlékezik Pusztay János
 • Wacha Imre: Nem csak szóból ért…
 • Egy lehetséges nyelvstratégia vázlata
 • Miért van szükség magyar nyelvstratégiára?
 • A magyar nyelvstratégia
 • Ökolingvisztika
 • Lingvisztikák
 • Hálózatok 2010
 • „Nemzedéknyi idő kell a változáshoz…” – Tízéves a Magyar Orvosi Nyelv
 • Az orvosi nyelvről: eredmények és hiányok
 • Az abúzustól a zeugmáig – Alakzatlexikon
 • Szerkesztői bevezető
 • Ingó tabuk. Új modellek történelmünk kezdeteiről
 • Minden mindennel összefügg? Hálózatkutatás a nyelvben
 • 7. Semiotica Agriensis
 • x