Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Bevezetés

2015.08.31.nincs hozzászólás

A Bevezetés a nyelvtudományba című alapozó könyvek önálló fejezete: a nyelv változatai. A nemzetközi szakirodalomban (egyre bővülő) –lektusokról beszélnek: a dialektus, szociolektus mellett felbukkant azidiolektus, etnolektus, mediolektus, sőt (az E-Nyelv Magazin 2015/3. számában olvashatják): a digilektus is.

A világháló létrejöttével új nyelvhasználati módok, új típusú szövegek, s ezek nyomán új, újonnan definiálandó nyelvváltozatok jöttek és jönnek létre.

A technológiák gyorsabban fejlődnek, mint ahogy azt az emberi viselkedésformák követni tudnák. Az informatika előreszaladt, s nyomában lépkednek a társadalomtudományok, föltéve azt a kérdést: mire való mindez, mit okoz mindez, mivé válik az ember? A kérdések megválaszolásának legújabb és legtágabb kerete: az internet filozófiája. A nyelvészek az 1990-es évektől tapogatóznak, ennek a körvonalazódó tudományágnak a neve: internetnyelvészet, netnyelvészet.


Régi szoftver: könyv. E számunk felvételei a DUE szakmai koncepciója alapján megrendezett Új Nemzedék Médiatáborban (Eger, 2015. július 10-19.) készültek.

Meglepetés és öröm számomra, hogy az E-Nyelv Magazin mostani, 2015/3. számában felkért szerkesztője, Bódi Zoltán (egyébként az E-nyelv honlap első megálmodója, önmagát olykor „netnyelvésznek” is nevezi) az internet nyelvváltozatai kapcsán három olyan szerzőtől közöl tanulmányt, akire büszke lehetek, mert a tanítványom volt. Életkori sorrendben: először maga a szerkesztő, Bódi Zoltán, majd pedig Szilágyi Árpád, akit a Diák- és Ifjúsági Újságírók Egyesületében ismertem meg (és akinek az ott folyó szellemi munka meghatározta pályáját), végül pedig a legfiatalabb, Veszelszki Ágnes. Mindhárman ma már a digitális világ értelmezésének elismert szakemberei A későbbiekben mindhármójukkal összekapcsolódott munkásságom. És a legnagyobb öröm: mindhárman tanítanak is, s általuk a netnyelvészet szakembereinek tábora gyarapodik. Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport alapítói is, s ebben a keretben különösen társadalmi kérdések iránt elkötelezett kutatók.


 

Kapcsolódó irodalom

Balázs Géza—Bódi Zoltán szerk.: Az internetkorszak kommunikációja. Tanulmányok. Gondolat/Infónia, Budapest, 2005.

Balázs Géza—Szayly József—Szilágyi Árpád: Médiaismeret. DUE, Budapest, 2005.

Balázs Géza—Veszelszki Ágnes szerk.: Nyelv és kultúra. Kulturális nyelvészet. Inter, MSZT, Palimpszeszt, Budapest, 2012.

Új hozzászólás