Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Bevezetés

2015.08.31.nincs hozzászólás

A Bevezetés a nyelvtudományba című alapozó könyvek önálló fejezete: a nyelv változatai. A nemzetközi szakirodalomban (egyre bővülő) –lektusokról beszélnek: a dialektus, szociolektus mellett felbukkant azidiolektus, etnolektus, mediolektus, sőt (az E-Nyelv Magazin 2015/3. számában olvashatják): a digilektus is.

A világháló létrejöttével új nyelvhasználati módok, új típusú szövegek, s ezek nyomán új, újonnan definiálandó nyelvváltozatok jöttek és jönnek létre.

A technológiák gyorsabban fejlődnek, mint ahogy azt az emberi viselkedésformák követni tudnák. Az informatika előreszaladt, s nyomában lépkednek a társadalomtudományok, föltéve azt a kérdést: mire való mindez, mit okoz mindez, mivé válik az ember? A kérdések megválaszolásának legújabb és legtágabb kerete: az internet filozófiája. A nyelvészek az 1990-es évektől tapogatóznak, ennek a körvonalazódó tudományágnak a neve: internetnyelvészet, netnyelvészet.


Régi szoftver: könyv. E számunk felvételei a DUE szakmai koncepciója alapján megrendezett Új Nemzedék Médiatáborban (Eger, 2015. július 10-19.) készültek.

Meglepetés és öröm számomra, hogy az E-Nyelv Magazin mostani, 2015/3. számában felkért szerkesztője, Bódi Zoltán (egyébként az E-nyelv honlap első megálmodója, önmagát olykor „netnyelvésznek” is nevezi) az internet nyelvváltozatai kapcsán három olyan szerzőtől közöl tanulmányt, akire büszke lehetek, mert a tanítványom volt. Életkori sorrendben: először maga a szerkesztő, Bódi Zoltán, majd pedig Szilágyi Árpád, akit a Diák- és Ifjúsági Újságírók Egyesületében ismertem meg (és akinek az ott folyó szellemi munka meghatározta pályáját), végül pedig a legfiatalabb, Veszelszki Ágnes. Mindhárman ma már a digitális világ értelmezésének elismert szakemberei A későbbiekben mindhármójukkal összekapcsolódott munkásságom. És a legnagyobb öröm: mindhárman tanítanak is, s általuk a netnyelvészet szakembereinek tábora gyarapodik. Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport alapítói is, s ebben a keretben különösen társadalmi kérdések iránt elkötelezett kutatók.


 

Kapcsolódó irodalom

Balázs Géza—Bódi Zoltán szerk.: Az internetkorszak kommunikációja. Tanulmányok. Gondolat/Infónia, Budapest, 2005.

Balázs Géza—Szayly József—Szilágyi Árpád: Médiaismeret. DUE, Budapest, 2005.

Balázs Géza—Veszelszki Ágnes szerk.: Nyelv és kultúra. Kulturális nyelvészet. Inter, MSZT, Palimpszeszt, Budapest, 2012.

Új hozzászólás