Skip to main content

Aktuális lapszám

Visszaszervesítés

Visszaszervesítés

Bevezetés


Visszaszervesítés

„Míg más földrészeken több évszázados előadóművészeti hagyományok töretlenül fejlődtek, addig Európában a középkori, ugyanakkor szakrális alapokról induló színjátszásról csak töredékes tudásunk lehet, amelyek hiteles felidézésére, azaz „visszaszervesítésére” tett törekvések további kérdéseket vetnek fel” írja Pintér-Németh Géza. Tanulmányának kulcsszavát választottuk az E-nyelv Magazin 2024/1. számának címéül. Később ezt írja: „Ha a hagyományok felidézéséről, tehát visszaszervesítésről beszélünk, akkor szinte valamennyi művészeti ágban könnyen találunk példákat, a színház azonban kivétel.” Ennek körüljárására tesz kísérletet összeállításunk.

Tanulmányok


Pintér-Németh Géza: A „Visszaszervesítés” lehetőségei a színházi alkotómunkában. Avagy színházi tréning mint nyelvi kutatás?

A színházi műhelymunka fogalma a XX. század során alakult ki. Konsztantyin Sztanyiszlavszkij óta beszélünk (amely gyakorlat feltehetően már korábban is létezett) a színész önmagán végzett munkájáról.

Ragány Misa: Az ősi kultúra lehet a jövő záloga

Az ősi kultúrában az anyagi és szellemi szférák még nem váltak szét, szimbiózisban éltek egymás mellett (Balázs 2021: 88).

Szántó Száva: A sámánizmus hatása Alejandro Jodorowsky munkásságára – avagy a szimbólumok rejtett nyelve

Alejandro Jodorowsky, a chilei színházi alkotó és filmrendező fiatalkorát a költészet iránti szenvedélye határozta meg.

Török Katalin: A ma újdonsága, a jövő archaizmusa – Az archaikus népi imák a folklórban egykor és most

Az archaikus népi imák többsége Krisztus kínszenvedéséről és kereszthaláláról szól, azaz a passiót jeleníti meg, ezért a nép ezeket az imákat „pénteki imádságoknak” is nevezi (W1).

Kaj Ádám János: A hangulatjel mint dramaturgiai eszköz

A hangulatjelek – néhány korai előzménytől eltekintve- a számítástechnikai és távközlési eszközök elterjedésével párhuzamosan alakulnak ki az érzelmek kifejezésének új módjaként, és válnak szerves részévé a nem hivatalos írásbeli kommunikációnak, valamint az „online testbeszédnek”.

Friss írások

- 2024. 04. 16.

Balázs Géza: Anyanyelvi praktikák

Talán magunk is meglepődünk, ha rájövünk, hogy a nyelvi, azon belül az anyanyelvi kérdések mennyire izgalomban tudják tartani az embereket. Persze, Kazinczy népe vagyunk, Kazinczy jól elültette a magyarságban, hogy a nyelv újítható, hogy a vele való foglalatosság izgalmas.

- 2024. 04. 02.

Tuba Márta: Balázs Géza szövegtanai

A szövegtani gyakorlatoktól a folklóron át az antropológiáig

- 2024. 03. 30.

Nógrádi Gábor és H. Nagy Péter Halmai Tamás új könyvéről

A popkultúra-kutatás lenyűgöző kalandja

- 2024. 03. 29.

Élő magyaróra - új sorozat

Élő magyaróra-tábor tanároknak, Élő magyarórák mindenkinek

További írások
x