Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Emlékbeszéd az 5. magyar nyelv napján

2015.11.23.nincs hozzászólás

2015. november 24-én ünnepeljük Lőrincze Lajos születésének 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból számos megemlékezés volt. A Lőrinczéhez kapcsolódó előadásokból válogattunk, valamint közöljük a Lőrincze-év eseménynaptárát is.

Idén ünnepeljük Lőrincze Lajos nyelvész, nyelvművelő születésének 100. évfordulóját. Lőrincze Lajos 1914. november 24-én született Szentgálon és 1993-ban halt meg Budapesten. Mindvégig megőrizte tanári, mondhatni: néptanítói és nyelvészi küldetését, ennek szerencsés ötvöződését jelentette az Édes anyanyelvünk című rádióműsor, amelyet 40 éven át szerkesztett, vezetett.

Lőrincze Lajos olyan korban szolgálta a nemzeti identitást kifejező, a magyarságot összetartó magyar nyelv ügyét, amelyben ezekről a kérdésekről csak korlátozottan lehetett beszélni. Ezért tisztelték, sőt rajongásig szerették hangját, műsorait, előadásait, írásait a távolabb, a határokon túl, illetve a messzi diaszpórákban élő magyarok. Lőrincze Lajos a Kós Károly-i példát tekintette: úgy kell cselekedni, „ahogy lehet és ameddig bírjuk”. Ironikusan egyszer azt írta egy intézeti ötéves kutatási tervre: a nyelvművelés akkor ér véget, amikor meghalunk, de lehet, hogy akkor se.Most, születésének 100. évfordulóján ezért fejet hajtunk a jeles nyelvész: névkutató, nyelvjáráskutató és nyelvművelő munkássága előtt.

Lőrincze Lajos halála után a magyar nyelvművelést támadások érték, s ennek következményeként ma már a Magyar Tudományos Akadémián, holott azt 1825-ben a magyar nyelv és tudomány mívelésére hozták létre, ma nincs nyelvművelő. Van, aki Lőrincze Lajos munkásságát is a kommunista nyelvművelés, a nyelvi diktatúra fejezetében helyezi el, bár azt is hozzáteszi: „kétségtelenül a korszak legtekintélyesebb és legnépszerűbb nyelvművelője volt”. Azt hiszem, többen vagyunk olyanok, akik vállaljuk a magyar nyelvművelés, benne Lőrincze Lajos örökségét, az esetleges hibáikkal együtt, tudomásul véve az „ahogy lehet” etikáját. Egyúttal természetesnek vesszük, hogy a nyelvművelés is változik, s ma már többrétegű, értékközpontú, stilisztikai, antropológiai nyelvművelésről, valamint nyelvstratégiáról is beszélünk. Annyi mindenképpen közös a régi és mai magyar nyelvművelésben, hogy egyfajta kulturális, művelődési, sőt talán művészeti-esztétikai alapú nyelvészet, nyelvi ismeretterjesztő, azaz hasznos nyelvészeti tevékenység. Kár, hogy nincs igazi otthona.

Biztos vagyok abban, hogy Lőrincze Lajos nélkül más lenne a mai magyar nyelvi identitás. A magyar nyelvi identitás, presztízs fejlesztése ma még égetőbb feladat, ugyanolyan égető feladat, mint a nyelvújítás idején volt. Mert ez egyúttal a magyar nyelv fenntartását, megtartását, tágabban: a magyarság fennmaradását is jelenti.

Ezért is hajtunk fejet Lőrincze tanár úr életműve előtt.

A szerkesztő megjegyzése: Elhangzott 2015. november 13-án a Pesti Vigadóban a magyar nyelv napja gálaműsor bevezetőjeként.

Lőrincze 100 – eseménynaptár

2015-ben számos helyen és alkalommal emlékeztünk meg Lőrincze Lajos születésének 100. évfordulójáról.

2015. április 23-án a pápai Református Kollégiumban nyitottuk meg a 49. magyar nyelv hetét, melynek mottója ez alkalommal: „Nemzetben él a nyelv” volt.
2015. június 20-án a második nyelvésztábor keretében a Széphalomban a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Lőrincze Lajos emlékkonferenciát szervezett, amelyen előadott: Grétsy László, Lőrincze Péter, Pomogáts Béla, H. Varga Gyula, Nyiri Péter, Balázs Géza. A jeles alkalomra Szilvási Csaba verset írt, amelyet Pölcz Ádám mondott el.
2015. november 13-án az ötödik magyar nyelv napján az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport a Petőfi Irodalmi Múzeumban emlékezett meg Lőrincze Lajosról. Az előadók voltak: Kemény Gábor, H. Varga Gyula, Balázs Géza és Nyiri Péter. Este, a Pesti Vigadóban tartott gálaműsor elején Balázs Géza mondott emlékbeszédet (amelyet itt is közlünk).
2015. november 20-án Vácott, az Ady Endre sétány 15. számú házon felavatták Lőrincze Lajos emléktábláját – amelyet a Magyar Nyelv Barátainak Egyesülete kezdeményezett, és a váci önkormányzat támogatott.
2015. november 23-án a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban Balogh Ferencné szerkesztő bemutatta a Lőrincze-emlékkönyvet. Előadást tartott: Zimányi Árpád és Pomogáts Béla.
2015. november 24-én, Lőrincze Lajos születésnapján délelőtt a Farkasréti temetőben a Nemzeti Örökség Intézete koszorúzik, délután Szentgálon felavatják Lőrincze Lajos portrészobrát.
2015. november 26-án a pápai Református Kollégiumban emlékkiállítás nyílik, majd pedig felavatják Lőrincze Lajos emléktábláját.

A Lőrincze-évhez kapcsolódóan az Édes Anyanyelvünk 2015. évfolyamában olvasható volt Grétsy László és Lőrincze Péter emlékezése. A Tetten ért szavak című rádióműsor sorozatot készített Lőrincze Lajosról, a műsorban hangfelvételről többször megszólalt Lőrincze Lajos is. A Magyar Nyelvőr 2015/4. számára egykori felelős szerkesztője emlékének szentelte. Az E-NYÉK (a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága folyóirata) ugyancsak folyamatosan hírt adott az eseményekről és tanulmányokat is közölt egykori elnökéről. A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport lapja, az E-Nyelv Magazin pedig ezzel a számmal tiszteleg a jeles nyelvész és nyelvművelő előtt.

Az E-Nyelv Magazin Lőrincze-számának fotóit Lőrincze Péter bocsátotta rendelkezésünkre.

Új hozzászólás