Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

Vízkeleti Szilveszter

Vízkeleti Szilveszter

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Hálózatok 2010

2010.12.7.nincs hozzászólás

Informatikusok, fizikusok, szociológusok, néprajzosok, PR-esek, irodalmárok, zenészek, nyelvészek közös hálóban…

Szombathely lehet a modern hálózatkutatás egyik hazai központja, mondta zárszavában Balázs Géza, a konferenciát rendező Alkalmazott nyelvészeti tanszék nevében. November 29-én és 30-án másodszor került a konferenciára, amelyet Barabási A. László, a hálózatkutatás amerikai professzora is üdvözölt. Az ország tíz intézményéből, Egerből, Pécsről, Szegedről, Budapestről, Sopronból érkezett 22 előadó a téma sokarcúságát mutatta fel. Szvetelszky Zsuzsa a mezoszintű hálózatokban, kisvárosokban kialakult közösségi nyelvi önképről beszélt, és örömmel fogadta, hogy Szombathelyen is vannak ilyen „metaforák”: Szombathely, a nyugat királynője, illetve (kevésbé vonzóan), A tyúkokkal fekvő város. (Ennél sokkal durvább önképek is vannak országszerte, pl. Aranybilin ülünk a szarban.) Orosz Katalin az egyes csoportokban fölfedezhető pszichológiai jellemzők kapcsolatát vizsgálta. Feleky Gábor és Vincze Anikó az ego-hálót, illetve a bevándorlók kapcsolathálóit vázolták fel: kutatásaik előtt nagy jövő áll. Balázs László egy könyvtár formális szociogramját elemezte, s kimutatta, hogy az informális kapcsolatokból nem vezethető le a formális pozíció (vagyis, milyen meglepő: a vezető nem éppen a legszociábilisabb ember). Gráfik Imre a néprajzban kutatott endogám-exogám párválasztási stratégiák változásait mutatta be a Szentendrei-sziget példáján. A Kolozsvárról érkezett matematikus Simon Levente a háromszéki civil szervezetek sűrűségi hálóját mutatta ki (amely alatta marad a magyarországiaknak, de ez nem fejletlenség, hanem csak fáziskésés). Csiszér Tamás eseményhálózatokat, Koltay Tibor a web2 digitális bennszülötteinek-bevándorlóinak világát mutatta meg. Czékus Jób a spontán zenei improvizációkban kialakuló összehangolódást mutatta ki: nyilvánvaló, hogy az emberi közösségek a rendezettség felé törekednek, az improvizálás során a káoszból különféle átmeneteken át rend alakul ki. A hálózatkutatás nyelvészeti tematikájában Balaskó Mária a fordításoknál kialakuló szintagmatikus hálókról, Kovács László a mentális lexikon (asszociációs) hálózatairól,  Gangl Andrea Shakespeare-újrafordítások szövegeinek (szóhasználatának) különbségeiről, Balázs Géza a szövegek többszintű (grammatikai, szemantikai, pragmatikai) hálózatrendszeréről, Dinnyés Attila Szépe György erős és gyenge hálózatairól – mintegy 250 emberről, Kiss Zoltán egy sajátos tezauruszról mutatta be kutatásait.

Fűzfa Balázs a közösségi oldalakon terjedő modern, átírt népmeséket vizsgálta a hétfőn készített havazásos-hálózatos fényképek előterében (Babi néni, Kőleves, Székely meg a fia, Farkas Berci halálra fagy). Szabó Roland Csáth Géza Anyagyilkosság című novellájában mutatta ki a jelzőcsoportokat, valamint a jelzők sűrűsödését. Pusztay János egyetemi hálózatokat vázolt fel, Katona Attila egy Vas vármegyei sajtókirály hálózatát, Bakó Béla az 56-os forradalom nemzetközi kontextusának (pl. Amerika segítsége) megértését segítő társadalmi hálózatokat tárta fel. Balázs Géza és Balázs László egy érdi és egy budapesti iskolában végzett szociometriai vizsgálat és ragadványnév-adás összefüggéseit mutatta be (a népszerű személyeknek több becenevük van, a periférikus helyzetben lévőknek több a gúnynevük, a felsőbb osztályok felé haladva a gúnynevek száma csökken). Intődy Gábor, a Vodafon munkatársa a „főállású angyal” Facebook-program működését mutatta be.

A 2009. évi konferencia anyagát a Tinta könyvkiadó megjelentette, s várhatóan tavaszra ennek a hálózatkutatási konferenciának az anyaga is megjelenik. Az Alkalmazott nyelvészeti tanszék 2011 november végén folytatni kívánja a konferenciasorozatot. (Manyszi-infó)

Új hozzászólás