aktuális lapszám

Viselkedéskultúra és nyelvhasználat

Viselkedéskultúra és nyelvhasználat

Bevezetés

Balázs Géza

Bevezető

Magatartás és nyelv, viselkedéskultúra és nyelvhasználat kapcsolata gyakori témája a nyelvművelésnek. A modern nyelvstratégia ezt folytatja. Három elemzést, összeállítást közlünk a Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. című kötet témába vágó tanulmányaiból.

Tanulmányok

H. Tóth Tibor

A nyelvi divatokról

A médiaközpontú életforma eluralkodásával minden divat közvetlen forrása vagy közvetítője a tömeges és élő közlés lett (internet, gyorsközlés, mobilközlés), illetőleg ezeknek sajátos műfajai és csatornái. Különösen az internet és a mobilközlés vált meghatározóvá: e csatornák, közlésformák igényei és jellemzői meghatározzák a divatokat. A divatjelenségek forrásaiként a további konkrét tényezőket és területeket nevezhetjük meg.
Dede Éva

A nyelvi magatartásformák változásai internetes szövegek (kommentek és Facebook-bejegyzések) vizsgálata alapján

Az elmúlt évek technikai fejlődése lehetővé teszi, hogy magánjellegű közléseink szűkebb-tágabb körben ismertté váljanak. A közösségi oldalakon megfigyelhető nyelvi magatartásformák közül két, nagyon jellegzeteset vizsgálok részletesebben: a támadó, agresszív megnyilvánulásokat, illetve a kedveskedő, szeretetteljes közléseket.
Sz. Tóth Gyula

A média nyelvi-kommunikációja és a társadalmi viselkedéskultúra összefüggései néhány példán keresztül

Alaptételünk: a médiának különösen meghatározó szerepe van a „látványcivilizáció” (Vargas llosa, 2014) korában. Funkciója: értékközvetítés, értékváltoztatás, hatásgyakorlás, ízlésformálás, érdekek képviselete és érvényesítése, szórakoztatás. Lényeg: nagy a befolyásoló ereje az egyénre, a társadalmi kapcsolatokra, mozgásokra, „jelentős szocializáló szerepével” kell számolni (Takács 2007: 11). Nyelvisége (is) hat, tanulmányozása nélkülözhetetlen.

következő lapszámunk:

Felhívás

Írásukat várunk a következő témákban:

Internetes szövegek értése / szövegértés az interneten
A nyelvészeti ismeretterjesztés lehetőségei
Technológiák és nyelvek

2016-ban munkánkat a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

NKA_logo_2012

 

friss írások

Marácz László

A Czuczor-Fogarasi szótár helye az európai nyelvkutatásban

2016. 09. 21.

A magyar szótárírás fellendült a reformkorban. A legfontosabb szótárírási akadémiai tervet Czuczor Gergely és Fogarasi János hajtotta végre. Mikor azonban ez a szótár elkészült 1862-1874 között, az akkori Magyar Tudományos Akadémia ellenezte a megjelenését, elavultnak tartotta. Ez a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi álláspontja is.

Hudy Árpád

A nyelv eredete gyökelméleti nézőpontból

2016. 09. 09.

Arnold Wadler ősnyelv-elmélete

Molnár Miklós

Abigél abajgatása

2016. 08. 08.

Kérelmek egy profán szenthez

Pintér Dalma

A 2015. évi ötéves nyelvi jelentés

2016. 07. 19.

2000-ben főiskolák, egyetemek, kulturális, tudományos intézeteket képviselő nyelvészek összefogásával megalakult a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport. Azzal a céllal, hogy a rendszerváltozás óta a nyelvtudomány perifériájára szorult nyelvművelést új módszerekkel folytassa.

Sz. Tóth Gyula

Emberek a szódarálóban

2016. 05. 27.

Határtalan beszélgetéseinket tág horizontra nyitja a kötet. Serkent, és egyben kiváló alkalom, hogy, ezen ürügy alatt, (kör)bejárást tegyek, szabadon, persze „valamihez viszonyítottan” értve, ahogy Fehér M. István tételezi a szabadságot.

További írások

Hencidától Boncidáig

2016. 10. 17., nincs hozzászólás

Népmesei szólásunk, de népmeséken kívül is előfordul: Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé. Azt jelenti: nagy lakoma volt.

25 éves jeltudomány

2016. 10. 05., 6 hozzászólás

A szemiotika a jelek tudománya. Minden lehet jel. De a jeleket alkotni és értelmezni is kell tudni. Az 1960-as években világszerte felfutott szemiotika erre vállalkozik.

Étkezési multikulti

2016. 09. 28., 5 hozzászólás

A berettyóújfalusi strandon a regionális kulináris multikulturalizmus (Radtke) érdekes keverékével találkozni.

Gyakornokot, tanácsadót keresünk

2016. 09. 22., nincs hozzászólás

A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (2006-) bővíti nyelvi tanácsadói munkatársainak körét. 2015-ben és 2016-ban már volt hasonló felhívásunk, akkor hárman csatlakoztak újonnan a munkatársi gárdánkhoz.

Teréz anya

2016. 09. 21., nincs hozzászólás

Kalkuttai Teréz anyát 2016. szeptember 4-én vasárnap ünnepi szentmise keretében avatták szentté a Vatikánban.

Fordulat a helyesírásban?

2016. 09. 11., 6 hozzászólás

Dehogy! Csak annyi történt, hogy a 2015-ben bevezetett, némileg, néhány pontban módosított szabályzat egyéves türelmi idő után 2016. szeptember 9-én életbe lépett. Nincs igaza azoknak, akik új helyesírásról, folyamatos változásokról, a szabályok újratanulásának szükségességéről beszélnek.