aktuális lapszám

Arany 200

Arany 200

Bevezetés

Fűzfa Balázs

A világ legnagyobb költője

Vajon ki a világ legnagyobb költője? Természetesen Arany János. Már a neve is különleges, hát még a versei milyen izgalmasak! Vajon miért?

Tanulmányok

Balázs Géza

Arany János szókincse, költői szótára

Hány szót ismerünk, hány szót használunk? Amióta gondolkodunk a nyelvről, a legizgalmasabb kérdés az: hány szót ismerünk, hány szót használunk? Mivel ez egyetlen élő ember estében sem mérhető fel, a tudományos problémákat (mármint azt: hogy mi is valójában a szó) leszámítva a lezárt írói-költői életművekhez fordulunk.
Beke József

Arany szavainak félreértelmezése

Nagykőrösi gyerekként valaha – igen régen – áhítattal nézegettem a Hősök terén a kőpadot, amely őrzi a költő itt töltött első napjainak helyét, megbámultam a templomkertben lévő szobrát, megszámoltam rajta az ökröket, később a Gimnáziumban lévő Arany-szobában Törös tanár úr magyarázatával megcsodáltam szép kézírását.
Adamikné Jászó Anna

Arany János humoráról

Kétszáz éve született a Toldi és A walesi bárdok költője. Az emberek többsége így ismeri, pedig költői életműve óriási és sokrétű, hasonlóképpen a költészetével foglalkozó szakirodalom is hatalmas, nehéz újat mondani. Arany humoráról is sokan írtak, régebben és az újabb időkben is. Azt mondhatjuk, hogy humora is sokrétű, s mivel Aranynak van egy sajátos humorfelfogása, nevezzük most inkább a humort szellemességnek.
Pomozi Péter

Szólások, közmondások Arany költészetében

Pomozi Péter írása a Szólásmentés 30. írásaként jelent meg.

következő lapszámunk:

Felhívás

Következő számainkhoz írásokat várunk:

Z-generáció
A reformáció és a nyelv
Médianyelv – az internet nyelve

2017-ben munkánkat a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

NKA_logo_2012

 

friss írások

Balázs Géza

É. Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról

2017. 04. 29.

Ez a könyvismertetés 2005-ben született és Szépe György kérésére 2006-ban jelent meg Modern Nyelvoktatás című lapban (2006. április (XII/1.) 67–71.). Az E-Nyelv Magazinban való újraközlés oka: 2017-ben É. Kiss Katalin nyelvész kapta meg a Bolyai-díjat.

Sz. Tóth Gyula

Aranyosok

2017. 03. 05.

Arany-emlékkonferencia a Petőfi Irodalmi Múzeumban (Anyanyelvápolók Szövetsége, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, 2017. febr. 21.)

Sz. Tóth Gyula

Az idegennyelv-tudás haszna, értelme, szépsége

2017. 02. 26.

Az idegen nyelv és az anyanyelv kapcsolódásai az iskolai tanításban (avagy a kettő kacskaringós találkozása az osztályteremben)

Mezriczky Kitti

Az átélhetőség kérdése a fanfictionökben - A második személyű elbeszélés nyújtotta lehetőségek

2016. 11. 30.

Dolgozatomban a könyvek, filmek és sorozatok rajongói által írt történeteket, vagyis a fanfictionöket kutattam. Elsősorban a különböző elbeszélési módok, ezek közül is a második személyű elbeszélés (Reader Insert) képezte kutatásom tárgyát. Kíváncsi voltam kialakulásának és népszerűségének okaira, legrészletesebben pedig arról kérdeztem válaszadóimat, szerintük ez a fajta elbeszélési mód könnyebb átélhetőséget biztosít-e az olvasó számára. Válaszadóim angol nyelven alkotó bloggerek voltak, akik különböző felületeken jelentetik meg írásaikat.

További írások

É. Kiss Katalin Bolyai-díjas

2017. 04. 29., 2 hozzászólás

É. Kiss Katalin nyelvész kapta meg 2017-ben, a 2000-ben alapított, és kétévente átadott Bolyai-díjat.

Kazinczy-érmesek, 2017.

2017. 04. 29., 1 hozzászólás

A 2017. évi győri versenyen Kazinczy-érmet nyert tanulók.

Égiekkel játszók... Anyanyelvápolók és a TIT

2017. 04. 20., 10 hozzászólás

Hámori József akadémikus, a TIT elnöke és Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke megerősítette a korábbi együttműködést, s egyúttal meghirdette a félévszázados magyar nyelv hete sorozat megújulását.

Búcsúzunk Hőnyi Edétől

2017. 04. 20., nincs hozzászólás

Szomorúan tudatjuk, hogy a Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság legrégebbi tagja, Hőnyi Ede, kartográfus, nyelvész, c. főiskolai docens életének 82. évében, 2017. április 13-án elhunyt.

Sodródás az internet felé – 10 lépésben

2017. 04. 11., 9 hozzászólás

…akár ez is lehetett volna a címe a H. Varga Gyula által 2003-ban Egerben kezdeményezett sajtónyelvi konferenciáknak, melyek közül a hetedik 2017. április 8-9-én volt a Eszterházy Károly Egyetemen.

Arany-szótár

2017. 04. 11., 4 hozzászólás

Beke József háromkötetes Arany-szótára (Arany János költői nyelvének szótára) a következő helyeken kapható 9900 Ft-os áron: