Pusztay János

Puszay János

Halmai Tamás

Halmai Tamás

Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Kóródi Bence

Kóródi Bence

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

aktuális lapszám

A titok

A titok

Bevezetés

Bevezetés

Az E-nyelv Magazin 2019/3. számának témája a titok nyelvészeti-szemiotikai-antropológiai-jogi megközelítése.

Tanulmányok

Dobi Edit

Mitől titok a titok?

A jel szemiotikai felfogásából – a jel, a jeltárgy és a jelhasználó viszonyaként értelmezett működésből – kiindulva érdekes kérdésként fogalmazódik meg, hogy a titoknak, tehát ennek a kódként való „nem működés”-nek milyen lenyomata van az említett hármas viszonyrendszer rész­viszonyaiban.
Balázs Géza

A titok antropológiája és szemiotikája

A titokban foglalt „rejtés” ősi, alapösztön, a túlélés, a védekezés eszköze. A titok tudója, őrzője, a titokgazda előnyben, erőfölényben van, a „titokfejtő” ezt próbálja megszüntetni.
Szirmai Éva

A digitális identitás titkos jelei

„Az vagy, aminek a neten látszol. Minden más: illúzió. Annak látszol, aminek a keresőmotorok mutatnak, akármi is legyen a valóság.” (digialisidentitas.blog.hu)
Arató Balázs

A jogi titok

A hivatáson alapuló titoktartási kötelezettség

következő lapszámunk:

Felhívás

Következő számainkhoz írásokat várunk:

Médianyelv – az internet nyelve

2019-ben munkánkat a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

NKA_logo_2012

 

friss írások

Birtalan Andrea

Tudományról, művészetről, intuícióról, nyelvről

2019. 09. 08.

Géczi János válaszol Birtalan Andrea kérdéseire

Mocsári Bernadett

Kell-e még holland szak Hollandiában?

2019. 07. 28.

Idén február elején nagy felzúdulást váltott ki az online holland sajtóban a hír, hogy az amszterdami Vrije Universiteiten megszüntetik az anyanyelvi beszélőknek hirdetett holland szakot.

Tuba Márta

Voigt Vilmos: Finnugrisztika-filológia-folklorisztika. Válogatott tanulmányok

2019. 07. 07.

Szerkesztette: Maticsák Sándor. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen, 2018. 532 lap

H. Varga Gyula

Egri nyelvművelők köre - magyar nyelv hete

2019. 06. 08.

Az Egri Nyelvművelők Köre 2019 februárban elsődlegesen azzal a céllal alakult meg, hogy újjáélessze Egerben a magyar nyelv hetét.

Wacha Balázs

Szószátyár

2019. 05. 19.

A maga korában Lőrincze Lajost is voltak, akik liberálisnak (illetve: túl engedékenynek) tartották: miért mondja olyan sokszor, hogy így is jó, úgy is jó, neki igazán lehetne határozott álláspontja, hiszen nyelvész(!). 

További írások

Levél Kazinczynak

2019. 09. 18., nincs hozzászólás

A kézzel írás öröme. A Magyar Nyelv Múzeuma 2019-ben ismét meghirdeti levélíró pályázatát. A műveket október 25-ig várják.

Szeptemberi könyváradat

2019. 09. 15., nincs hozzászólás

A napokban három új könyvünk jelent meg -- szeretettel ajánljuk ezeket olvasóink figyelmébe.

Humboldtok

2019. 09. 15., 2 hozzászólás

Alexander és Wilhelm von Humboldtról lett elnevezve a berlini egyetem.

Ó...

2019. 09. 12., nincs hozzászólás

Ismét szembe jött velem a minap egyik romániai magyar hírlapunkban: „közlekedési folyósó”. A második szó elég gyakran tűnik fel hányavetin megírt szövegekben, pedig ezt még a számítógépes helyesírási program is aláhúzza pirossal mint nem létezőt!

Édes Anyanyelvünk szeptemberi száma

2019. 09. 06., nincs hozzászólás

Megjelent az Édes Anyanyelvünk című folyóirat 2019/4. száma. 

Beszélgessünk az álmokról!

2019. 09. 04., nincs hozzászólás

E címmel jelent meg a Revizor Online-on Balázs Géza Az álom nyelve című könyvéről Huszár Ágnes részletes, a kötet lényegi elemeire rámutató kritikája.