Pusztay János

Puszay János

Halmai Tamás

Halmai Tamás

Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Kóródi Bence

Kóródi Bence

Szűts Zoltán

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Halmai Tamás rovata

„Sietni kell a szeretettel” Korrektorglosszák 73.

„Nem igaz, hogy csak istenfélelem / teremti, ami Jó”, írja, és nem félünk a jótól.

A negyedik Korrektorglosszák 72.

Első a gyermek.

Osztályrészünk Korrektorglosszák 71..

Már Berzsenyi sem a régi, méltatlankodik Alfonz.

Az amhersti kedves Korrektorglosszák 70.

Alfonz, a barátom szerelmes.

„Csak jel vagyunk” (Hölderlin) Korrektorglosszák 69.

„Tiltott nyelv, amelyen gondolkodunk, / de ha már gondolkodunk is, / nem szabad megszólalnunk rajta. / Megszólalni és kimondani, milyen / következtetésre jutottunk. Mert lehet / hogy következtetésünk hibátlan, / kétségbeesésünk mégis ostoba. / És akkor élhettünk volna úgy, / mint a fényérzékeny növények: / fölfelé törekedve. Élhettünk / volna úgy, mintha éltünk volna.”

Szépszer Korrektorglosszák 68.

Válogatott verseiből (Minden repül, 2016) égtisztán látszik: Báthori Csaba nyelvművész, tehát fénytudó. Minden műfajában.

A föltámadt fűszál Korrektorglosszák 67.

„Sohase lép gyíkra csigára / soha egy föltámadt fűszálra / a földön járó isten lába / de vétkeinket eltapossa / mert vétkeinket megbocsájtja.”

Kert fölött denevérszavak Korrektorglosszák 66.

A „gauguinsárga” finom leleménye nem engedi könnyen elengednünk Kormos István Ház Normandiában című versének nyitányát: „A gauguinsárga parton áll Jérôme / nem köszön vissza mert Jérôme szamár”.

Tündéri Dezső versei Korrektorglosszák 65.

A költészet ott leselkedik ránk minden utcasarkon, figyelmeztet Jorge Luis Borges.

Drámai helyzet Korrektorglosszák 64.

„Sékszpír” vagy „sekszpír”?, kérdezi Alfonz, a barátom.