Halmai Tamás

Halmai Tamás

Balázs Géza

Balázs Géza

Pomozi Péter

Pomozi Péter

Kóródi Bence

Kóródi Bence

Kövesdy Zsuzsa

Kövesdy Zsuzsa

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Mit jelentsen ez? (I.) Korrektorglosszák 54.

Nem állíthatnók, hogy kézzelfogható szótári jelentéssel nem bíró szavaink (mint a névelők vagy a viszonyszók) értelem nélküliek volnának.

Kérdezz-kérdezek Korrektorglosszák 53.

Kérdésre kérdéssel válaszolni: gyermeteg kommunikációs technika, oktondi és illetlen fogás.

Hogyan beszéljünk zöldségeket? Korrektorglosszák 52.

Nem tudnak beszélni, mérgelődik-morgolódik Alfonz.

Kirakós Korrektorglosszák 51.

Mahart, gyufa – és Maharttal, gyufával.

Igenelni a nemeket Korrektorglosszák 50.

Az ismerős pénztárost, ha Évának hívják, hajlamosak vagyunk Évikének szólítani.

Következzék az eszem-iszom! Korrektorglosszák 49.

Az ikes igék sajátos ragozása kiveszőfélben van nyelvünkből.

Időzés a hídon Korrektorglosszák 48.

Egy művészi szöveg a történeti távolság dacára is megszólíthat bennünket.

Porcelánok az elefántboltban Korrektorglosszák 47.

A hiperkorrekció („túljavítás”) kedves hibájuk a figyelmetleneknek s a naivaknak. 

Létigéző Korrektorglosszák 46.

„Sokan angyalnak mondják őt, a mesélőt, akit magukban hordoznak, és aki az életet elmeséli” – írja Alessandro Baricco.

Élethossziglan (és tovább) Korrektorglosszák 45.

„Rendszeresen bántalmazta az asszonyt a férjura”, olvassa Alfonz, s egyszerre rezdülünk össze az újságírói fordulattól.