Skip to main content

Harangozó Imre

2022. 10. 08.

Olvasós Boldogasszony (23.)

Október 7-e Olvasós Boldogasszony napja van. A szentolvasó mélyen vallásos népünk, hathatós fegyvere és kapaszkodója az élet viharaiban, megpróbáltatásaiban. A mai nap sokfelé a fűtési szezon kezdőnapja volt. Ezért ezen a napon szokásban volt a tüzet falu szerte kioltani, hogy este közösen, valami nagy időt élt öreg, azt kovával, taplóval újra élessze s az új […]

2022. 09. 08.

Elcsángált szavak (22.)

Fölkelt a Nap és hittük és láttuk benne a Kisasszony angyali mosolyát. Elcsángált szavakra figyeltem félve, tömött, csíkos tarisznya mellé ülve a fűbe és könny volt és csoda az asszonyok szemén, és zúgott a hajnali harangszó. Volt, aki a fülét a kripta vasajtajára téve, fürkészte az onnan szűrődő imát, mert velünk imádkoznak, ők is ott […]

2022. 08. 07.

Más logika szerint működött a világ (21.)

Harangozó Imre három napig a partiumi szabadegyeteme vendége volt. Előadást is tartott a Kis-Sárrétről. Más logika szerint működött a világ. A rendezetlennek tűnő faluban tervszerű rendezettség lappang. Az asszonyok vakon megszőttek egy törülközőt, tökéletes térlátással bírtak. Hol tanulta? Belenőttem, mint a gomba. A rítus közös volt, nem volt külön előadó és közönség. Szűcs Sándor bácsi […]

2022. 07. 04.

Naputánjáró (20.)

Látod? A Nap fölkelt, hogy folytassa égi útját. Csak a lélek ne apadjon ki, ha már a világ így kiszáradt és hőség ül mindenütt! Sarlós Boldogasszony napján, ha nehéz is ebben a rekkenő forróságban idézzük az Ő e napon kimondott szavait: „Irgalma leárad, népünkre borul, / félelmünkre válasz, a szívünkre hull, / hatalmas a karja, […]

2022. 05. 30.

Megsegét jó Márjecska (19.)

Csak ültem a mikrobusz kényelmes ülésében és hallgattam társaim beszélgetését a szállás minőségéről, a reggeli pálinkáról, túrós puliszkáról.

2022. 02. 25.

Bőrtüsző (16.)

Gyimesközéploki bőrtüsző szironyozott hímzése. (20. század eleje; saját gyűjtés)

2021. 12. 25.

Avítt mesék?

Tegnap valaki megkérdezte tőlem, hogy mit akarok én ezekkel a korszerűtlen, avítt mesékkel.

x