Skip to main content

Harangozó Imre

2023. 06. 01.

Eljű az ideje (32.)

Egy mondat, amit alig húszesztendősen mondott nekem egy moldvai asszony s ami egy életre megfogott: „Mondja vala az egísz világ, hod ne még jűjjek! De mit sánnyak, ha hív a Márjecska? Indulni kell, ha eljű az üdeje! Itt kell lejünk, mikor az iédesanyánk es itt van…”

2023. 05. 01.

Zöld ág, zöld levél, örömünnep (31.)

Május elseje Szent Fülöp és Jakab apostol közös névünnepe, a zöld ág, zöld levél, a tavaszi örömünnep napja. A legenda szerint a Fülöp életére törő pogányok zöld ágakkal jelölték meg szállását, hogy éjszaka bizonyosan megtalálják, Isten angyala azonban minden házra zöld ágat tűzött, így rejtve el az apostolt. Ez a nap a májusfa, hajnalfa, jakabfa […]

2023. 04. 04.

Nagyhét, nagykedd, nagyszombat (30.)

Borús, hideg, szeles napra ébredtünk: nagykedd van. Ha nagyhéten eső esett, nagyanyám mindig azt mondta, hogy Mária siratja a Jézuskát! Nagyanyám mondása egyszerű, népies temészetmagyarázatnak tűnik, pedig évezredes keresztény hagyományt, szemléletet őriz. Jézus és Mária együtt szenvedésének, compassiojának emlékét. Az Újkígyóssal rokon, ma Arad megyéhez tartozó Kisiratoson az 1990-es évek közepéig volt élő hagyomány, hogy […]

2023. 02. 02.

Ma van gyertyaszentelő… (28.)

Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe van, melyet a keleti liturgia a találkozás ünnepének nevez. A bibliai történet szerint szülei a kisded Jézust elviszik a jeruzsálemi templomba, ahol összeér az Ó- az Újszövetséggel Simeon és Hanna prófétaasszony személyében, ugyanis a két öreg felismeri a kisdedben a megígért messiást, és tanúságot tesz róla. A gyertyák megszentelése a […]

2023. 01. 20.

Térlátás (27.)

Egyes mai pedagógiai megközelítések szerint a térlátás és térbeli tájékozódás kompetenciája kiválóan fejleszthető a digitális eszközök segítségével.

2022. 12. 02.

Tej és méz a szánkból… (25.)

Indítsuk a napot egy „korszerűtlenséggel”: Gyergyóremetén, a kicsibükki búcsúban hallottam ezt az éneket: „Tej és méz a szánkból anyai neved, / Tiszta szívet szeret szerető szíved, / Fogadd magadnak szívünköt, / neked ajánljuk lelkünköt…” A régiek hite szerint a létezés teljességét valódi tartalommal, értelemmel a szív, csak a szív töltheti meg. Abból ered, onnan indul […]

2022. 11. 01.

Mindönszentök (24.)

November 1-e, mindenszentek, – vagy ahogyan nagyanyám emlegette „mindönszentök” ünnepe. Az ősi keresztény tanítás szerint a szentek egyességégének a napja. Eszerint az élő és elhalt hívek titokzatos, az időn, mint létezésen átívelő közösséget alkotnak, és az Úr színe előtt egymásért is imádkoznak. A küzdő vagy zarándok egyház a földön éppen élők közössége, a szenvedő egyház […]

2022. 10. 08.

Olvasós Boldogasszony (23.)

Október 7-e Olvasós Boldogasszony napja van. A szentolvasó mélyen vallásos népünk, hathatós fegyvere és kapaszkodója az élet viharaiban, megpróbáltatásaiban. A mai nap sokfelé a fűtési szezon kezdőnapja volt. Ezért ezen a napon szokásban volt a tüzet falu szerte kioltani, hogy este közösen, valami nagy időt élt öreg, azt kovával, taplóval újra élessze s az új […]

x