Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Csak a szív szava, ereje… Transzcendens trambulin 11.

Életemben volt, hogy féltem, nem túl sokszor, de volt.

Józan paraszti ész Transzcendens trambulin 10.

Czuczor Gergely és Fogarasi János nagyszerű munkájában ezt olvashatjuk az irgalomról:

Rátétes melles Transzcendens trambulin 9.

Naiv voltam, s a mai szememmel nézve buta is.

Sárkányos ház Kolozsvárt Transzcendens trambulin 8.

Céltalannak tűnő módon, azon a szürke napon Kolozsvár külvárosának bontásra ítélt utcáin kószáltam.

Pünkösdi napvárta Transzcendens trambulin 7.

Köd volt a nyeregben,

s hirtelen hűvös lett,

mikor egy piciny sugár jelezte a napot.

Írott tojás Transzcendens trambulin 6.

Az írott tojás sok-sok jelképet, pontosabban képjelet hordoz.

Miért beszélt nekünk annyi mindent Berta néni? Transzcendens trambulin 5.

„Tankó Berta életének egyik legfontosabb alapélménye, hogy beleszületett ebbe a szóbeliségen nyugvó, hagyományos világba, felnövekedett benne, de annak létét, folytonosságát már veszélyeztetve látta.

Ima gyógyulásért Transzcendens trambulin 4.

Ó, betegek üdvössége és menedéke, Szűz Mária!

Téka Transzcendens trambulin 3.

Szúrágta szuszék, ágas, téka,

Tégy világosságot, égi hangosságot… Transzcendens trambulin 2.

Minden kezdetnél, így az év elején is számba kell vennünk saját dolgainkat.