Skip to main content

Harangozó Imre

2023. 05. 01.

Zöld ág, zöld levél, örömünnep (31.)

Május elseje Szent Fülöp és Jakab apostol közös névünnepe, a zöld ág, zöld levél, a tavaszi örömünnep napja. A legenda szerint a Fülöp életére törő pogányok zöld ágakkal jelölték meg szállását, hogy éjszaka bizonyosan megtalálják, Isten angyala azonban minden házra zöld ágat tűzött, így rejtve el az apostolt. Ez a nap a májusfa, hajnalfa, jakabfa […]

2023. 04. 04.

Nagyhét, nagykedd, nagyszombat (30.)

Borús, hideg, szeles napra ébredtünk: nagykedd van. Ha nagyhéten eső esett, nagyanyám mindig azt mondta, hogy Mária siratja a Jézuskát! Nagyanyám mondása egyszerű, népies temészetmagyarázatnak tűnik, pedig évezredes keresztény hagyományt, szemléletet őriz. Jézus és Mária együtt szenvedésének, compassiojának emlékét. Az Újkígyóssal rokon, ma Arad megyéhez tartozó Kisiratoson az 1990-es évek közepéig volt élő hagyomány, hogy […]

2023. 02. 02.

Ma van gyertyaszentelő… (28.)

Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe van, melyet a keleti liturgia a találkozás ünnepének nevez. A bibliai történet szerint szülei a kisded Jézust elviszik a jeruzsálemi templomba, ahol összeér az Ó- az Újszövetséggel Simeon és Hanna prófétaasszony személyében, ugyanis a két öreg felismeri a kisdedben a megígért messiást, és tanúságot tesz róla. A gyertyák megszentelése a […]

2023. 01. 20.

Térlátás (27.)

Egyes mai pedagógiai megközelítések szerint a térlátás és térbeli tájékozódás kompetenciája kiválóan fejleszthető a digitális eszközök segítségével.

2022. 12. 02.

Tej és méz a szánkból… (25.)

Indítsuk a napot egy „korszerűtlenséggel”: Gyergyóremetén, a kicsibükki búcsúban hallottam ezt az éneket: „Tej és méz a szánkból anyai neved, / Tiszta szívet szeret szerető szíved, / Fogadd magadnak szívünköt, / neked ajánljuk lelkünköt…” A régiek hite szerint a létezés teljességét valódi tartalommal, értelemmel a szív, csak a szív töltheti meg. Abból ered, onnan indul […]

2022. 11. 01.

Mindönszentök (24.)

November 1-e, mindenszentek, – vagy ahogyan nagyanyám emlegette „mindönszentök” ünnepe. Az ősi keresztény tanítás szerint a szentek egyességégének a napja. Eszerint az élő és elhalt hívek titokzatos, az időn, mint létezésen átívelő közösséget alkotnak, és az Úr színe előtt egymásért is imádkoznak. A küzdő vagy zarándok egyház a földön éppen élők közössége, a szenvedő egyház […]

2022. 10. 08.

Olvasós Boldogasszony (23.)

Október 7-e Olvasós Boldogasszony napja van. A szentolvasó mélyen vallásos népünk, hathatós fegyvere és kapaszkodója az élet viharaiban, megpróbáltatásaiban. A mai nap sokfelé a fűtési szezon kezdőnapja volt. Ezért ezen a napon szokásban volt a tüzet falu szerte kioltani, hogy este közösen, valami nagy időt élt öreg, azt kovával, taplóval újra élessze s az új […]

2022. 09. 08.

Elcsángált szavak (22.)

Fölkelt a Nap és hittük és láttuk benne a Kisasszony angyali mosolyát. Elcsángált szavakra figyeltem félve, tömött, csíkos tarisznya mellé ülve a fűbe és könny volt és csoda az asszonyok szemén, és zúgott a hajnali harangszó. Volt, aki a fülét a kripta vasajtajára téve, fürkészte az onnan szűrődő imát, mert velünk imádkoznak, ők is ott […]

x