Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Vajdasági helységnévtáblák

A vajdasági magyar helységnevek használata a Trianon utáni időszakban
helységnevek – helységnévrendezés – földrajzinév-bizottság – helységnévtáblák

Bevezetés

Arra kértük szerzőinket (köztük tanárt, egyetemi oktatót, jogászt, egyesületi vezetők), hogy az elmúlt öt év (2015–2020) határokon túli magyar nyelvhasználatáról küldjenek beszámolót.

Tabutémák a kortárs ifjúsági irodalomban – hogyan segíthet az irodalom? (videó)

A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje (Andersen meséinek biblioterápiás elemzése és gyakorlati példák alapján) (videó)

A gyógyító szó (Bevezető Hamvas Béla gondolataival); A nyelv gyógyító ereje (videó)

Bevezetés

A nyelvterápia: egy pszichológiai és nyelvészeti megalapozottságú, az alkalmazott (hasznos) nyelvtudomány körébe sorolható részdiszciplína.

Irodalmi jelentésstruktúrák szerepe a mindennapi jelentésstruktúrák alakításában

Kulcsszavak: irodalmi diszkurzusjelentés – interdiszkurzus – interdiszkurzivitás – irodalomterápia

A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje

Kulcsszavak: a megküzdés mechanizmusai – meseterápia – pszichológiai diszfunkciók – olvasásretorika

Gyógyító szó

Kulcsszavak: ima – mantra – egocentrikus beszéd – autokommunikáció

Biblioterápia és nyelvi hatás

Kulcsszavak: biblioterápia – előfeltételezés – „őszinteségi szabály” – művekből való „kiolvasás” – „üres helyek elmélete”