Skip to main content

magazin

2023. 03. 19.

Bódi Zoltán: A világháló nyelve

Néhány éve még ilyen „rigmust” küldött be valaki az anyanyelvi lap szerkesztőségébe Milyen lesz a
jövő magyar nyelve címmel: „Internetes – rettenetes”.

Benczik Vilmos: Jel – hang – írás

Medialitás nélkül nincs nyelv. Hiszen a nyelvet nem lehet megragadni, még elgondolni, feltételezni
sem lehet. Benczik Vilmos könyvében ez így jelenik meg: verbalitás és mentalitás összefügg, mert
nem verbalizált gondolat – eltekintve néhány művészeti ágtól – nem kommunikálható.

2022. 12. 07.

Bevezető

2022 Jurij Lotman éve. 100 éve született. A Magyar Szemiotikai Társaság 2022. május 27-én Lotman-emlékülést szervezett. A bevezetőt Voigt Vilmos, a Társaság elnöke tartotta. Deák-Sárosi Lászlónak Lotman filmszemiotikájáról adott elő. Ennek a két előadásnak írott változatát közöljük – kiegészítve Lotman Kultúra és robbanás című könyvének szállóige-szerű gondolataival.

x