Skip to main content

magazin

Bevezető

A magyarországi netnyelvészet az 1990-es évek második felében született meg. A kommunikációelméleti és nyelvészeti vonal néhány alapvető szerzőjét és művét mutatjuk be 2023-ban az E-nyelv Magazin számaiban. A 2023/1. számban a nemrégiben elhunyt Benczik Vilmos két fontos munkáját, valamint Bódi Zoltán könyvét ismertettük. Az E-nyelv Magazin 2023/2. számában bemutattuk a Nyíri Kristóf szerkesztette Mobilvilág című könyvet, Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes úttörő Emotikonok című munkáját, valamint a Veszelszki Ágnes szerkesztette netszótárt. A 2023/3. számban közreadtuk Balázs Géza írását Szűts Zoltán Online című könyvéről, valamint részleteket közöltünk három korábbi recenzióból: Balázs Géza Sms-nyelv és -folklór, valamint Veszelszki Ágnes Netnyelvészet című könyvéről.

Balázs Géza Sms-nyelv és -folklór című könyvéről 2.

Az Sms-nyelv és -folklór címet viselő könyv a szerző 2003-tól 2010-ig a témában megjelent tanulmányait gyűjti egybe, kitérve többek közt az sms-folklór nyelvi képére, annak retorikai szerkezetére, de nyelvészeti szempontból vizsgálja a mobilüzenethez kötődő új (és immár kevésbé új) jelenségeket, mint az sms-fal, az sms-hír, valamint arra keresi a választ, hogy ez a kommunikációs forma milyen folklorisztikai-szövegtani jellemzők mentén ragadható meg, amint a politikai propaganda eszközévé válik.

Balázs Géza Sms-nyelv és -folklór című könyvéről 1.

Balázs Géza, a különböző televíziós nyelvművelő műsorok révén méltán népszerű, elismert nyelvész és néprajzkutató mindig is híres volt az akadémikus megközelítéstől némileg eltávolodó, nyitottabb gondolkodásáról, aminek ékes bizonyítéka a jelen témaválasztás is.

Szűts Zoltán Online című könyvéről

Szűts Zoltán internetkutató korunk technokulturális (digitális) világának jelenségeit veszi számba, és értelmezi azokat. A kötet igyekszik a technológiai fejlődés (különösen az internet evolúciója) kronológiáját követni, de közben előre-hátra utal, különböző elméleteket villant föl többnyire a magyar nyelvben is divatossá vált (angol) szakkifejezésekkel.

Bevezető

A magyarországi netnyelvészet az 1990-es évek második felében született meg. A kommunikációelméleti és nyelvészeti vonal néhány alapvető szerzőjét és művét mutatjuk be 2023-ban az E-nyelv Magazin számaiban. A 2023/1. számban a nemrégiben elhunyt Benczik Vilmos két fontos munkáját, valamint Bódi Zoltán könyvét ismertettük. A folytatásban (E-nyelv Magazin 2023/2. bemutattuk a Nyíri Kristóf szerkesztette Mobilvilág című könyvet, Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes úttörő Emotikonok című munkáját, valamint a Veszelszki Ágnes szerkesztette netszótárt. A mostani, 3. részben közreadjuk Balázs Géza írását Szűts Zoltán Online című könyvéről, valamint részleteket közlünk három korábbi recenzióból: Balázs Géza Sms-nyelv és -folklór, valamint Veszelszki Ágnes Netnyelvészet című könyvéről. Amennyiben előkerülnek további ismertetések, a 4. számunkban ezekből is válogatunk. Az írások egy része korábban már másutt is megjelent, de fontosnak tartjuk, hogy egy helyen, az E-nyelv Magazinban is szerepeljenek. A szerk.

2023. 06. 09.

Nyíri Kristóf (összeáll.): A technológia emberi következményei

Gondolatok a Mobilvilág (összeállította: Nyíri Kristóf, 2010.) című könyv kapcsán
A vezetékes távíró (Morse, 1838), telefon (Bell, 1876) és a „drót nélküli” távíró (Marconi, 1899)
megjelenésével az információ függetlenedett az ember fizikai mozgásától, és elkezdődött a tér és idő
tágulása, Marshall McLuhan nyomán: az emberi érzékek kiterjesztése.

Veszelszki Ágnes: Netszótár

Már szótárban is találkozunk a nyelvhasználat új módjával, az internetszlenggel (másként:
digilektus – a dialektus, szociolektus stb. mintájára, ismét másként: másodlagos írásbeliség,
beszélt nyelvi írásbeliség stb.).

x