Skip to main content

magazin

2023. 03. 19.

Bevezető

A magyarországi netnyelvészet valamint az 1990-es évek második felében született meg. A kommunikációelméleti és nyelvészeti vonal néhány alapvető szerzőjét és művét mutatjuk be 2023-ban az E-nyelv Magazin számaiban. Elsőként a nemrégiben elhunyt Benczik Vilmos két fontos munkáját, valamint Bódi Zoltán könyvét. Ezt továbbiak fogják követni. Az írások egy része korábban már másutt is megjelent, de fontosnak tartjuk, hogy egy helyen, az E-nyelv Magazinban is szerepeljenek. A szerk.

Bódi Zoltán: A világháló nyelve

Néhány éve még ilyen „rigmust” küldött be valaki az anyanyelvi lap szerkesztőségébe Milyen lesz a
jövő magyar nyelve címmel: „Internetes – rettenetes”.

Benczik Vilmos: Jel – hang – írás

Medialitás nélkül nincs nyelv. Hiszen a nyelvet nem lehet megragadni, még elgondolni, feltételezni
sem lehet. Benczik Vilmos könyvében ez így jelenik meg: verbalitás és mentalitás összefügg, mert
nem verbalizált gondolat – eltekintve néhány művészeti ágtól – nem kommunikálható.

2022. 12. 07.

Bevezető

2022 Jurij Lotman éve. 100 éve született. A Magyar Szemiotikai Társaság 2022. május 27-én Lotman-emlékülést szervezett. A bevezetőt Voigt Vilmos, a Társaság elnöke tartotta. Deák-Sárosi Lászlónak Lotman filmszemiotikájáról adott elő. Ennek a két előadásnak írott változatát közöljük – kiegészítve Lotman Kultúra és robbanás című könyvének szállóige-szerű gondolataival.

x