Skip to main content

magazin

2023. 12. 11.

Szűts Zoltán: Átfogó kép az internet kulturális és nyelvi hatásairól

Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár az internetes kommunikáció egyik kiemelkedő kutatója Magyarországon. Könnyű dolga van a recenzensnek, amikor a munkásságát szeretné ismertetni, elég csak a balazsgeza.hu oldalt felkeresni, amelyet a szerző maga szerkeszt és frissít.

Vesszős Balázs: Technikai eszközök által közvetített kommunikáció

Balázs Géza nyelvész Az internet népe című könyve négy részben mutatja be a billentyűzet általi kommunikáció minden egyes jellemvonását és mozzanatát. A szerző a négy részt további húsz alfejezetre bontja, amelyben részletesen elvezeti az olvasót az internet nyelvének és nyelvhasználatának összetett területeire.

Szayly József: Digitális olvasásmóddal is olvasható

“Verba volant, scripta manent” mondta a római köztársaság korának egyik legnagyobb beszédírója és szónoka, Marcus Tullius Cicero. A később Európa-szerte gyakran idézett mondat arra utal, hogy hogy az írásos dokumentumok tartósabbak és megbízhatóbbak, mint a szóbeli megállapodások, amelyek könnyen megváltozhatnak vagy elfelejthetők.

Bevezető

A magyarországi netnyelvészet az 1990-es évek második felében született meg. A kommunikációelméleti és nyelvészeti vonal néhány alapvető szerzőjét és művét mutatjuk be 2023-ban az E-nyelv Magazin számaiban. A 2023/1. számban a nemrégiben elhunyt Benczik Vilmos két fontos munkáját, valamint Bódi Zoltán könyvét ismertettük. Az E-nyelv Magazin 2023/2. számában bemutattuk a Nyíri Kristóf szerkesztette Mobilvilág című könyvet, Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes úttörő Emotikonok című munkáját, valamint a Veszelszki Ágnes szerkesztette netszótárt. A 2023/3. számban közreadtuk Balázs Géza írását Szűts Zoltán Online című könyvéről, valamint részleteket közöltünk három korábbi recenzióból: Balázs Géza Sms-nyelv és -folklór, valamint Veszelszki Ágnes Netnyelvészet című könyvéről.

Balázs Géza Sms-nyelv és -folklór című könyvéről 2.

Az Sms-nyelv és -folklór címet viselő könyv a szerző 2003-tól 2010-ig a témában megjelent tanulmányait gyűjti egybe, kitérve többek közt az sms-folklór nyelvi képére, annak retorikai szerkezetére, de nyelvészeti szempontból vizsgálja a mobilüzenethez kötődő új (és immár kevésbé új) jelenségeket, mint az sms-fal, az sms-hír, valamint arra keresi a választ, hogy ez a kommunikációs forma milyen folklorisztikai-szövegtani jellemzők mentén ragadható meg, amint a politikai propaganda eszközévé válik.

Balázs Géza Sms-nyelv és -folklór című könyvéről 1.

Balázs Géza, a különböző televíziós nyelvművelő műsorok révén méltán népszerű, elismert nyelvész és néprajzkutató mindig is híres volt az akadémikus megközelítéstől némileg eltávolodó, nyitottabb gondolkodásáról, aminek ékes bizonyítéka a jelen témaválasztás is.

Szűts Zoltán Online című könyvéről

Szűts Zoltán internetkutató korunk technokulturális (digitális) világának jelenségeit veszi számba, és értelmezi azokat. A kötet igyekszik a technológiai fejlődés (különösen az internet evolúciója) kronológiáját követni, de közben előre-hátra utal, különböző elméleteket villant föl többnyire a magyar nyelvben is divatossá vált (angol) szakkifejezésekkel.

x