Skip to main content
2023. 03. 19.

Bódi Zoltán: A világháló nyelve

Néhány éve még ilyen „rigmust” küldött be valaki az anyanyelvi lap szerkesztőségébe Milyen lesz a
jövő magyar nyelve címmel: „Internetes – rettenetes”.

Benczik Vilmos: Jel – hang – írás

Medialitás nélkül nincs nyelv. Hiszen a nyelvet nem lehet megragadni, még elgondolni, feltételezni
sem lehet. Benczik Vilmos könyvében ez így jelenik meg: verbalitás és mentalitás összefügg, mert
nem verbalizált gondolat – eltekintve néhány művészeti ágtól – nem kommunikálható.

2022. 12. 07.

Bevezető

2022 Jurij Lotman éve. 100 éve született. A Magyar Szemiotikai Társaság 2022. május 27-én Lotman-emlékülést szervezett. A bevezetőt Voigt Vilmos, a Társaság elnöke tartotta. Deák-Sárosi Lászlónak Lotman filmszemiotikájáról adott elő. Ennek a két előadásnak írott változatát közöljük – kiegészítve Lotman Kultúra és robbanás című könyvének szállóige-szerű gondolataival.

2021. 04. 20.

Egy kiállítás képei plusz…

Tavaszi aukciója előtt egy nagyszabású kiállítással jelentkezett a Kieselbach Galéria, meglepetést is ígérve az értékes kínálatban.

2021. 04. 07.

Régi-új frazémák

Sok évvel ezelőtt, amikor nyolcosztályos gimnáziumi felvételire készültem, a legnagyobb kihívást az anyanyelvi tesztben azok a feladatok jelentették, amelyeken kis rajzok alapján kellett megmondani, melyik közmondásra gondoltak az összeállítók. Akkor, tízéves gyerekként nehéznek bizonyult ez a feladat.

x