Skip to main content

Balázs Géza Sms-nyelv és -folklór című könyvéről 2.

Az Sms-nyelv és -folklór címet viselő könyv a szerző 2003-tól 2010-ig a témában megjelent tanulmányait gyűjti egybe, kitérve többek közt az sms-folklór nyelvi képére, annak retorikai szerkezetére, de nyelvészeti szempontból vizsgálja a mobilüzenethez kötődő új (és immár kevésbé új) jelenségeket, mint az sms-fal, az sms-hír, valamint arra keresi a választ, hogy ez a kommunikációs forma milyen folklorisztikai-szövegtani jellemzők mentén ragadható meg, amint a politikai propaganda eszközévé válik.

Balázs Géza Sms-nyelv és -folklór című könyvéről 1.

Balázs Géza, a különböző televíziós nyelvművelő műsorok révén méltán népszerű, elismert nyelvész és néprajzkutató mindig is híres volt az akadémikus megközelítéstől némileg eltávolodó, nyitottabb gondolkodásáról, aminek ékes bizonyítéka a jelen témaválasztás is.

Szűts Zoltán Online című könyvéről

Szűts Zoltán internetkutató korunk technokulturális (digitális) világának jelenségeit veszi számba, és értelmezi azokat. A kötet igyekszik a technológiai fejlődés (különösen az internet evolúciója) kronológiáját követni, de közben előre-hátra utal, különböző elméleteket villant föl többnyire a magyar nyelvben is divatossá vált (angol) szakkifejezésekkel.

Bevezető

A magyarországi netnyelvészet az 1990-es évek második felében született meg. A kommunikációelméleti és nyelvészeti vonal néhány alapvető szerzőjét és művét mutatjuk be 2023-ban az E-nyelv Magazin számaiban. A 2023/1. számban a nemrégiben elhunyt Benczik Vilmos két fontos munkáját, valamint Bódi Zoltán könyvét ismertettük. A folytatásban (E-nyelv Magazin 2023/2. bemutattuk a Nyíri Kristóf szerkesztette Mobilvilág című könyvet, Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes úttörő Emotikonok című munkáját, valamint a Veszelszki Ágnes szerkesztette netszótárt. A mostani, 3. részben közreadjuk Balázs Géza írását Szűts Zoltán Online című könyvéről, valamint részleteket közlünk három korábbi recenzióból: Balázs Géza Sms-nyelv és -folklór, valamint Veszelszki Ágnes Netnyelvészet című könyvéről. Amennyiben előkerülnek további ismertetések, a 4. számunkban ezekből is válogatunk. Az írások egy része korábban már másutt is megjelent, de fontosnak tartjuk, hogy egy helyen, az E-nyelv Magazinban is szerepeljenek. A szerk.

2023. 06. 09.

Nyíri Kristóf (összeáll.): A technológia emberi következményei

Gondolatok a Mobilvilág (összeállította: Nyíri Kristóf, 2010.) című könyv kapcsán
A vezetékes távíró (Morse, 1838), telefon (Bell, 1876) és a „drót nélküli” távíró (Marconi, 1899)
megjelenésével az információ függetlenedett az ember fizikai mozgásától, és elkezdődött a tér és idő
tágulása, Marshall McLuhan nyomán: az emberi érzékek kiterjesztése.

Veszelszki Ágnes: Netszótár

Már szótárban is találkozunk a nyelvhasználat új módjával, az internetszlenggel (másként:
digilektus – a dialektus, szociolektus stb. mintájára, ismét másként: másodlagos írásbeliség,
beszélt nyelvi írásbeliség stb.).

Bevezető

A magyarországi netnyelvészet valamint az 1990-es évek második felében született meg. A kommunikációelméleti és nyelvészeti vonal néhány alapvető szerzőjét és művét mutatjuk be 2023-ban az E-nyelv Magazin számaiban. A 2023/1. számban a nemrégiben elhunyt Benczik Vilmos két fontos munkáját, valamint Bódi Zoltán könyvét ismertettük. A folytatásban (E-nyelv Magazin 2023/2. bemutatjuk a Nyíri Kristóf szerkesztette Mobilvilág című könyvet, Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes úttörő Emotikonok című munkáját, valamint a Veszelszki Ágnes szerkesztette netszótárt. Az írások egy része korábban már másutt is megjelent, de fontosnak tartjuk, hogy egy helyen, az E-nyelv Magazinban is szerepeljenek. A szerk.

2023. 03. 19.

Bevezető

A magyarországi netnyelvészet valamint az 1990-es évek második felében született meg. A kommunikációelméleti és nyelvészeti vonal néhány alapvető szerzőjét és művét mutatjuk be 2023-ban az E-nyelv Magazin számaiban. Elsőként a nemrégiben elhunyt Benczik Vilmos két fontos munkáját, valamint Bódi Zoltán könyvét. Ezt továbbiak fogják követni. Az írások egy része korábban már másutt is megjelent, de fontosnak tartjuk, hogy egy helyen, az E-nyelv Magazinban is szerepeljenek. A szerk.

x