Skip to main content

Istók Béla: Ami a fociban rossz, de a helyesírásban jó

- 2024. 02. 07.

Mi a közös a tűzijátékban, a vízibicikliben és az útikalauzban? A hétköznapi nyelvhasználók zöme szerint alighanem az élmény; nyelvészként azonban azt is észrevesszük, hogy mindhárom esetben olyan szóösszetétellel van dolgunk, melynek helyesírása az előtag ingadozó ejtése (a magánhangzó-időtartam) miatt sokakat elbizonytalanít. Mikor hosszú az ilyen szavak tő belseji magánhangzója, és mit mond erről a „kézszabály” (vö. AkH.12 27/b; Laczkó–Mártonfi 2006: 54–55; Fábián 2019; Istók–Lőrincz–Török 2023: 39)?

Mindannyian hallottunk már valamilyen „kézszabály”-ról, pl. a kereszteződésben előnyt adunk a jobbról érkező járműnek, beszélgetés közben nem vágjuk zsebre a kezünket, foci közben pedig nem érünk kézzel a labdához. Míg azonban a labdarúgásban tilos a „kezezés”, a helyesírásban egyenesen elvárt. A helyesírásban „kezezni” annyit jelent, mint a kéz szó toldalékolt alakjainak az írásképét (pl. kézi, kézen, kézre, DE: kezek, kezet, kezez) mintaként követni akkor, amikor hozzá hasonló egy szótagú főneveket toldalékunk: híd, ín, nyíl, víz; kút, lúd, nyúl, rúd, úr, út; fűz, szűz, tűz (AkH.12 27/b), illetve , nyű (Laczkó–Mártonfi 2006: 55). Ez tehát azt jelenti, hogy azért hosszú a „nehéz helyesírású” tűzijáték, vízibicikli és útikalauz szavak tő belseji magánhangzója, mert a „könnyű helyesírású” kézilabda magánhangzója is az (a szabályfelidéző memóriamankókról lásd: Istók 2023, 2024; a vizualitás és a helyesírás kapcsolatáról pedig: Balázs 2023: 89–98).

A „kezezés” hiányára vezethető vissza, hogy az -i képzős és az -on/-en/-ön határozóragos alakok még az újságírókon, illetve bloggereken is kifognak néha: Tömegbe lőtt *tüzijáték, gyújtogatás: féktelen szilveszterezést rendeztek a külföldiek a Vörösmarty téren (W1); Kikaptak a *vizilabdások (W2); Nyári *utikalauz Olaszországból (W3); Sztárviadal földön és *vizen (W4); Serpenyős, spenótos mártogatós *tüzön pirított kenyérrel (W5) (* = hibásan írt alak). Hogy elkerüljük az ilyen hibákat, jegyezzük meg jól, hogy „A kéz mutat utat nekünk”, illetve hogy „Az úti, tűzi, vízikéz alapján ízi” (vö. ang. easy ’könnyű’).

Térjünk még ki röviden a fentebb említett -i képzős alakulatok egybe- és különírásának a kérdésére is! Az egybeírást valamennyi esetben (tűzijáték, vízibicikli, útikalauz stb.) a jelentésváltozás indokolja: nem tűzben heverő játékról, nem vízbe dobott kerékpárról, illetve nem is az út szélén álló jegyellenőrről van szó (a „jelentésszabály”-ról lásd: Balázs 2000: 85; hasonló példákért pedig: Ludányi 2019a: 241 és 2019b: 90).

Irodalom:

AkH.12 = Magyar Tudományos Akadémia 2015. A magyar helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Balázs Géza 1999. A magyar nyelvművelés állapota. Tudománypolitikai áttekintés, javaslatok (Deme László bevezetőjével). Magyar Nyelvőr 1999: 9—26. http://real-j.mtak.hu/6073/1/MagyarNyelvor_1999.pdf

Balázs Géza 2000. Lehetséges nyelvi szabványok. A–Z Kiadó. Budapest.

Balázs Géza 2023. Az internet népe. Ludovika Egyetemi Kiadó. Budapest.

Fábián György 2019. Nem akárhogyan kapunk puszit Anett-től. HAON – Hajdu-Bihar varmegyei hirportal. https://www.haon.hu/helyi-kultura/2019/12/nem-akarhogyan-kapunk-puszit-anett-tol (2024. 01. 12.)

Istók Béla – Lőrincz Gábor – Török Tamás 2023. Memóriamankók a helyesírás tanításában. In Istók Béla – Lőrincz Gábor – Török Tamás – Baka L. Patrik (szerk.): A helyesírás-tanítás aktuális kérdései. Selye János Egyetem. Komárom. 23–42.

Istók Béla 2023. Az „évszázad mérkőzése” és a magyar helyesírás. E-nyelv Magazin. https://e-nyelvmagazin.hu/2023/12/23/istok-bela-az-evszazad-merkozese-es-a-magyar-helyesiras/ (2024. 01. 12.)

Istók Béla 2024. Helyesírásunk és a „Keanu-szabály”. E-nyelv Magazin. https://e-nyelvmagazin.hu/2024/01/17/istvok-bela-helyesirasunk-es-a-keanu-szabaly/ (2024. 01. 20.)

 

Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila 2006. Helyesírás. Osiris Kiadó. Budapest.

Ludányi Zsófia 2019a. A „népi” helyesírási gondolkodásról – a nyelvi tanácsadói gyakorlat alapján. In Bozsik Gabriella – Ludányi Zsófia (szerk.): Szabályzat, oktatás, gyakorlat – helyesírásról sokszínűen. A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok. Líceum Kiadó. Eger. 235–242.

Ludányi Zsófia 2019b. Szabályok, normák, nyelvszokás. Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből. Líceum Kiadó. Eger.

Források:

W1 = https://www.hetek.hu/cikkek/online/tomegbe-lott-tuzijatek-gyujtogatas-fektelen-szilveszterezest (2024. 01. 12.)

W2 = https://www.magyarhirlap.hu/sport/Kikaptak_a_vizilabdasok (2024. 01. 12.)

W3 = https://stilus.yurkov.hu/divat-blog-lockdown/ (2024. 01. 12.)

W4 = https://www.blikk.hu/sztarviadal-foldon-es-vizen/rey61dh (2024. 01. 12.)

W5 = https://www.grillreceptek.hu/grillreceptek/zoldsegek/serpenyos-spenotos-martogatos-tuzon-piritott-kenyerrel (2024. 01. 12.)

A szerző: Istók Béla, a Selye János Egyetem TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, illetve a tanszék mellett működő Variológiai Kutatócsoport tagja

Nincs hozzászólás!

Your Email address will not be published.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

x