Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

Vízkeleti Szilveszter

Vízkeleti Szilveszter

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

A Gutenberg-galaxistól a Google-galaxisig

A 2010–2011-es tanév tavaszi félévében az ELTE BTK, a KJF és a Magyar Szemiotikai Társaság speciális kollégiumot, sok résztvevős előadás-sorozatot indított. A helyszín 2011. február 16. és május 11. között minden szerdán 16 órakor az ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.) A épületének 428-as előadóterme volt. A kollégium szervezői Balázs Géza és Bódi Zoltán […]

A Google-galaxis és a nyelv

A világháló új nyelvétől az internetnyelvészeten, a digilektuson, az internet filozófiáján, a hálózat pszichológiáján át az internetes nyelvi profilalkotásig mutatta be a Google- galaxis előadás-sorozat a témakör sokszínűségét.

Ökolingvisztika

ökoszemiotika, biológiai, metaforikus ökológia: ökolingvisztika, környezeti degradáció, (nyelvi) diverzitás, környezet

Lingvisztikák

Másutt legalább tízévente születik egy új, tömör nyelvészeti összefoglaló. Most mintegy ötven nyelvész összefogásával csaknem egyéves munkával elkészült, és 2011 áprilisában megjelenik a Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló című kötet az Inter Kft. gondozásában.

Teolingvisztika

mítosz vs. logosz típusú világlátás, képes vs. elvont nyelvhasználat, metaforikus vs. szó szerinti értelmezés, szakrális vs. profán, kultúra és nyelv, történeti és földrajzi meghatározottságú modellek, szent szövegek fordítása

Folklórlingvisztika

folklór, nyelvjárás (dialektus), tájszó, nyelvatlasz, népnyelv és irodalmi nyelv, írásbeliség és szóbeliség, ponyva, folklorizmus

Szent Antal tüzétől a Münchausen-szindrómáig – Régi és a modern betegségneveink néhány jellegzetessége

A betegségek elnevezéseiben az egyes korokban igen nagy különbségek figyelhetők meg. Egyrészről jellemző az egyes kifejezések továbböröklődése, másrészről a folyamatos megújulás. Ez a szaknyelvekben és a köznyelvben egyaránt természetes folyamat.

Vöröskeresztutak – a nyelvészet és az orvoslás találkozási pontja

Hogyan értik meg egymást egy Balaton-parti szakrendelőben a külföldi nyaralók és a magyar orvosok? A nemzetek közötti kommunikáció buktatóiról és megoldásairól szól a résztvevő megfigyelésen alapuló munka, amelynek végén a helyi egészségügyi szlengből is kapunk bemutatót. Az írás gondolatébresztő lehet az orvosképzés számára is.

A magyar orvosi nyelv és a nyelvújítás

A tudatos nyelvújítás hazánkban a XVIII. század hetvenes éveitől, a felvilágosodás kezdetétől (Bessenyei fellépésétől) vált mozgalommá, melyben Kazinczy vezetésével a haladó írók és szakírók legjelentősebb képviselői is részt vettek, részben új szavak alkotásával, részben elméleti fejtegetésekkel is.

„Nemzedéknyi idő kell a változáshoz…” – Tízéves a Magyar Orvosi Nyelv

Bősze Péter orvosprofesszort Balázs Géza kérdezi