Skip to main content

Szerzők

Pölcz Ádám

(1989) nyelvész, adjunktus, az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékének megbízott tanszékvezetője, református kántor. 2011 óta a Magyar Szemiotikai Társaság titkára, 2010 és 2018 között a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda irodavezetője volt. Doktori fokozatát 2018-ban szerezte A nyelvművelés retorikai gyökerei című disszertációjával. A retorika interdiszciplináris kapcsolatait kutatja: retorika és nyelvművelés, retorika és leíró grammatika, szemiotika. Több tanulmánykötet (társ)szerkesztője és szerzője. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán magyar nyelvet, beszédművelést és nyelvművelést oktat. 2009 óta tagja a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoportnak, 2019-ben pedig kollégáival megalapították az Általános retorikai kutatócsoportot az ELTE TÓK-on.

x