Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Pölcz Ádám

(1989) nyelvész, adjunktus, az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékének megbízott tanszékvezetője, református kántor. 2011 óta a Magyar Szemiotikai Társaság titkára, 2010 és 2018 között a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda irodavezetője volt. Doktori fokozatát 2018-ban szerezte A nyelvművelés retorikai gyökerei című disszertációjával. A retorika interdiszciplináris kapcsolatait kutatja: retorika és nyelvművelés, retorika és leíró grammatika, szemiotika. Több tanulmánykötet (társ)szerkesztője és szerzője. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán magyar nyelvet, beszédművelést és nyelvművelést oktat. 2009 óta tagja a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoportnak, 2019-ben pedig kollégáival megalapították az Általános retorikai kutatócsoportot az ELTE TÓK-on.

A szerző írásai az e-nyelvmagazin.hu oldalon: