Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Pölcz Ádám

(1989) nyelvész, adjunktus, az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékének megbízott tanszékvezetője, református kántor. 2011 óta a Magyar Szemiotikai Társaság titkára, 2010 és 2018 között a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda irodavezetője volt. Doktori fokozatát 2018-ban szerezte A nyelvművelés retorikai gyökerei című disszertációjával. A retorika interdiszciplináris kapcsolatait kutatja: retorika és nyelvművelés, retorika és leíró grammatika, szemiotika. Több tanulmánykötet (társ)szerkesztője és szerzője. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán magyar nyelvet, beszédművelést és nyelvművelést oktat. 2009 óta tagja a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoportnak, 2019-ben pedig kollégáival megalapították az Általános retorikai kutatócsoportot az ELTE TÓK-on.

A szerző írásai az e-nyelvmagazin.hu oldalon: