Skip to main content

Hagyományteremtő mesemondó program, meseünnep és mesekonferencia az ELTE TÓK-on

Pölcz Ádám - 2019. 12. 07.

A pedagógusi pályára való felkészülés folyamatában a tanító, az óvodapedagógus, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatók az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának szemináriumain, pedagógiai gyakorlatain sokszor kerülnek mesemondói szerepbe. Az anyanyelvi-kommunikációs és az irodalmi órai fejlesztőmunkák eredményes megvalósításához meg kell ismerniük a népmesék élőszavas előadásához nélkülözhetetlen tudástartalmakat. A kontaktórás kurzusok első alkalmain elsajátítják az irodalmi anyagválasztás kritériumait, megtanulják, hogy miként lehet elválasztani a búzát az ocsútól, az igénytelen, zanzásított, deformált szövegeket a folklórhagyományok eredetiségét megőrző meséktől.

A következő lépés az előadástechnikai eszközök megfigyelése, elsajátítása. A felsőoktatási képzési tantárgyi hálóban minimális órakeretben jelenik meg a mese szerteágazó interpretálási lehetőségeire fordítható idő, ezért különösen fontos, hogy a Kar oktatói az esztétikai minőséget nyújtó szemlélet kialakítása érdekében számtalan órán kívüli lehetőséget kínálnak a mesehagyományok éltetésére. Néhány kiragadott példa az utóbbi 10 év kontaktóráival párhuzamosan futó kulturális, mesepedagógiai programokra:

 • Mese csak neked – mesemondás gyermekeknek kiadók könyvesboltjaiban
 • Mesekuckó az Aranyvackor fesztiválon és az Aranytíz Művelődési Házban,
 • Mesepont szervezése
 • Mesekurzus a nappali és a levelező tagozaton
 • Mesemondó hagyományok konferencia a HUNRA-val közösen,
 • valamint meseszövés a Néprajzi Múzeumban, mesemondás a Népmese Napja Országos Mesekonferencián Egerben és a Meseközpontban Paloznakon.
 • De nagy magyar mesemondóink, mesepedagógiai szakembereink előadásait is nagy érdeklődéssel hallgatták a hallgatók. Vendég volt a Karon Kóka Rozália, Berecz András, Szabadi Boglárka és Szeleczki Mónika is.

A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék 2008-tól évente megrendezi a Népek meséi országos egyetemi és főiskolai mesemondó versenyt a felsőoktatásban tanuló hallgatók tehetséggondozása céljából. A verseny alkalmával a zsűritagok – tekintettel a mesemondás hagyományaira – figyelembe veszik a szövegválasztást, a mesei logika és nyelvezet hibátlan, hiteles tolmácsolását, a mondat- és szövegfonetikai eszközök helyes használatát, az improvizatív képességek kibontakoztatását, a mese szórakoztató funkcióját, a hagyományos mesemondói szokások továbbvitelét, valamint a hallgatóságra gyakorolt hatást (Bereczkiné Záluszki 2008: 6). A program 11 éve alatt több mint 200 hazai és határon túli intézményből érkező mesemondó diák meséjét ismerhették meg az érdeklődő oktatók és diákok (Tímárné Hunya – Koósné Sinkó 2019). Emellett hosszú évek óta minden év áprilisában – Koósné Sinkó Judit szervezésében – a tanszék megtartja a magyar nyelv napját, ahol anyanyelvi versenyeken – szépkiejtési, helyesírási, szépirodalmi, versmondó és (nép)mesemondó versenyen – vehetnek részt az érdeklődő hallgatók.

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara a fentieken a túl a mesék tudományos kutatásának is jelentős figyelmet szentel. Nagy sikert aratott a TÓK-on hagyományteremtő szándékkal 2018-ban megrendezett, A mese interdiszciplináris megközelítései című nemzetközi konferencia, melynek folytatása 2020 márciusában lesz. A konferenciára december 31-éig lehet jelentkezni az erre a célra kialakított online felületen. A jelentkezéshez a konferencia Tudományos Programbizottsága a következő témákat ajánlja:

 • A népmesék folklorisztikai kutatásainak legújabb eredményei
 • A mese a kulturális távolságok perspektívájában
 • A mesei idegenség vonzereje
 • Szélesedő irodalmi témák, tematikai változások a mesében.
 • Kortárs szociotémák mesehelyzetben: a „tabu” és a „tolerancia” mesei motívumai, és a fenntarthatóság mint mesei motívum megjelenése a mesében
 • A kortárs mese gyermekirodalmiasítása
 • Egyszeres és – a kortárs mesei történetek – többszörös mesei dimenzióinak fikciós játéklehetőségei és e lehetőségekben rejlő olvasói nehézségek.
 • Mese közvetítése a mediálisan megsokszorozódó térben

A konferencia szervezői más tudományterületekhez kapcsolódó előadásokat is szívesen fogadnak. A konferenciafelhívás innen letölthető.

Irodalom

Balázs Géza 2007. Szövegantropológia. BDF – Inter, Szombathely–Budapest.

Bereczkiné Záluszki Anna 2008. Barangolás a mesék birodalmában. Népek meséi – tematikus hét az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán. Anyanyelv-pedagógia, 2008, (1. évfolyam), 3-4. szám http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=133 [2019. 12. 07.]

Jolles, André 1930/1968. Einfache Formen. Tübingen: May Niemeyer Verlag. (Vierte, unveränderte Auflage).

Forrás

Koósné Sinkó Judit és Tímárné Hunya Tünde előadása a Hagyományok Házában, 2018. december 1. Program: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/oktatas/program/nepmesemondo-versenyek-miert-hogyan-ne-hanyfelekeppen [2019. 12. 07]

Nincs hozzászólás!

Your Email address will not be published.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

x