Papp Andrea

Magyari Sára

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Áldott vagy kellemes?
Takázás 6.

2015.12.5.2 hozzászólás

Közelednek az ünnepek. Egyre több karácsonyi, újévi üdvözlőlap, reklámfelirat, intézményi jókívánság vesz körül: magyarul is, románul is. A szövegeksokban nem változtak, csak a hangsúlyok mozdultak el.

Gyerekkoromban mintha több lett volna az olyan üzenet, amelyben áldott ünnepeket kívántunk egymásnak, mára a boldog karácsonyt szerkezet mellett egyre gyakoribb a kellemes karácsonyt vagy ünnepeketfelirat. Azon gondolkom, mire is utalhat ez a jelzőcsere.Az áldott szavunk a vallásos regiszterhez tartozik, jelentésköréhez hozzárendeljük az isteni, kegyelmi állapot megteremtésének lényegét. De benne van az egyszerűség és az otthon hangulata, a családi együttlét hite, a szeretet és egy kicsit a megbocsátás is.Valahogyan az emberben az isteni megmutatkozását jelzi. Az áldott karácsony szószerkezet így kétszeresen több jót jelent, és túlmutat az egyén ünnepén.

 

A boldog karácsony már sokkal emberibb, egyénibb szerkezetként használható. Talán sokkal földibb is, hiszen a boldogság állapota mint nagyon pozitív érzelem gyakran válik mindennapi kereséseink részévé. De a kellemes karácsony szintagma kikerül a családi és a meghitt szférájából is. Kellemes lehet egy nyaralás, egy utazás, egy beszélgetés. Benne van az is, hogy valami olyasmire utal, amit általában élvezni lehet, és így inkább létünk anyagi oldala kerül előtérbe: valahogyan az emberben a földi mutatkozik így meg. A test. Talán a karácsony átlényegülését tömörítik ezek a jelzőváltások. Talán annak vagyunk nyelvileg tanúi, hogy lemondunk valami szentről, és egyre inkább profanizáljuk.

Az új évvel kapcsolatos jókívánságaink azért még őrzik a szómágia lényegét: boldog, békés új esztendőt. Elképzelhető, hogy az eleve profán ünnep körül jobban megmarad az ember alapvető vágya a békességre, boldogságra. Itt mintha nem lenne értékváltás.

 

A román képeslapok esetében továbbél a Crăciun fericit (boldog karácsonyt) felirat. Az áldottjelzős szerkezet nem jellemző, a kellemes előtagú pedig egyenesen elképzelhetetlen. Talán az ortodox vallás tradicionálisabb jellegével függ ez össze, vagy eleve a román nyelvközösség jobban ragaszkodik a hagyományos kifejezéshez.

Románul körülbelül ugyanolyan arányban jelenik meg az Un an nou fericit (Boldog új évet) és a La mulți ani (sok évet) kifejezés. Bár ez utóbbi általános jókívánságot jelöl a román nyelvben, hiszen ezt használjuk születésnapokon, névnapokon, de gyakran házasságkötéskor is (bár ittmegjelenik egy nagyon érdekes kívánság:casă de piatră – kőházat, amelynek kultúrtörténeti magyarázata izgalmas feladat).

A mennyiség és minőség szembekerüléséről lehet itt szó? Vagy inkább a kettő egymást kiegészítő jellegéről? Gyakori a román nyelvben (pl. igék esetében), hogy a cselekvés módjára kerül a hangsúly. Mintha a jókívánságokban is ez történne.

Félve kérdezem, hogy magyarul mi marad majd meg a karácsony előtti jelzőkből; de azt is, hogy milyen nyelvközösség ez, amelyik már nem áldott, csak kellemes.

2 hozzászólás

#1 Bodor Miklós László 2015. 12. 13. 10:04:10

A Karácsonykor küldött üzenetek mindenkor kifejezik a küldő életszemléletét.
Keresztény/keresztyén üdvözletet küldő leghelyesebb, ha ÁLDOTT KARÁCSONYT kíván.
Én is ezt teszem, e hozzászólással is…

BML

#2 KM 2015. 12. 16. 13:47:43

Nagyon jó észrevétel és megható tolmácsolás

Új hozzászólás