Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Balti morzsák
Levelek a Borostyánkőútról 31.

2015.11.1.2 hozzászólás

2015. Szeptember 26-27-én finnugor tudományos napokat rendeztek Rigában és két vidéki helyszínen.

A lívek élnek?

2015. Szeptember 26-27-én finnugor tudományos napokat rendeztek Rigában és két vidéki helyszínen. Ez utóbbiak megválasztása a lívekkel függ össze. A lívek Lettország őslakosai, akik az UNESCO adatai szerint már nincsenek is (bár én 2009-ben még találkoztam lívül beszélő emberekkel). Mindenesetre nagy meglepetést keltett, amikor előadásomban megemlítettem, hogy Kazahsztánban a legutóbbi népszámlálás során más finnugor nyelvű népek között még vagy félszáz lívet is találtak, akik közül mintegy nyolcan a lívet adták meg anyanyelvüknek. Gondolom és remélem – az érdeklődés is arra enged következtetni –, hogy hamarosan kutatók indulnak Kazahsztánba a helyzet pontos feltárására.

Migránsok

Nem csak a háttérbeszélgetések során, hanem egyik-másik nyilvános hozzászólásban is előkerült a migránskérdés magyar kezelése. Akik hangot adtak kéretlen véleményüknek, mind egyetértettek a magyar megoldással.

Tallinnba érkezve a Magyar Kulturális Intézetben több, szívemet melengető hírről is értesülhettem.

Mindenekelőtt arról, hogy a helsinki magyar nagykövetség százával kapott már eddig is finn állampolgároktól leveleket, amelyekben egyetértésüket fejezik ki a migránskérdés magyar kezelésével.

Hasonlóképpen kedvezőnek ítélem meg, hogy az észt házelnök október 5-6-án hazánkba látogat. Fontos lépés ez azok után, hogy Magyarország bezárta a tallinni nagykövetséget. Remélem, a magyar fél megfelelően, egy új kapcsolat megteremtését ígérő lépésként értékeli ezt a gesztust. A Magyar Időkben ebből az alkalomból közölték a kérdéssel kapcsolatos írásomat.

Finnugor népek irodalma

Este a rokon népek klubjában tartottam előadást a közelmúltban Badacsonyban lezajlott finnugor írókongresszus kapcsán az oroszországi finnugor irodalmak helyzetéről. Egyszersmind javaslatokat is tettem, hogyan lehetne segíteni, hogy jobban megismerkedhessenek a világirodalom értékeivel, azon belül a három finnugor nyelvű önálló állam – Észtország, Finnország, Magyarország – irodalmával. Észtországban mindig nagy érdeklődés övezi a finnugor témájú rendezvényeket. Most sem volt ez másképp. A finnugor nyelvrokonság nem mindenütt szitokszó.

2 hozzászólás

#1 Pomozi Péter 2015. 11. 1. 21:37:08

Sajnos valószínűtlen, hogy ezek lívek lennének. Úgy látszik, Rigában erről nem volt szó, másképp a lív kutatók nyilván reagáltak volna. Szerintük a posztszovjet népszámlálások terminológiai anomáliáiról van szó, livvi-nek más balti finn csoportok is hívják magukat… Sajnos valószínűleg ez az igazság, s nem lív reliktummal van dolgunk.

#2 moritz lászlo 2015. 11. 10. 22:45:49

A Stockholmi Magyar Nagykövetség címére is több mint 2oo levél érkezett svéd állampolgároktól ,támogatva Magyarország migráns politikáját.
Közel 3o éves Skandináviai tartozkodásom alatt soha nem tapasztaltam,hogy a finnugor nyelvrokonság “szitokszó” képében árnyékolta volna be kapcsolataimat, finnek és észtek körében.

Új hozzászólás