Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Kölcsönkenyér
Korrektorglosszák 30.

2018.02.13.3 hozzászólás

A vendégszöveg, azaz a jelöletlen idézet gyakorlata a posztmodern irodalom két belátásából következik.

1. az eredetiség illúzió, minden szavunk és gesztusunk kölcsönvett kincs; 2. a nyelvnek nem használói, a műnek nem tulajdonosai vagyunk: a beszéd és a szöveg éppúgy használ, birtokol bennünket. Az Esterházy Péterre emlékező írások (számtalan volt – és számos gyönyörű) egyike egy Fuharosokból vett részlettel zárul. A szerző reflektálatlanul hagyja, hogy a „valódi” forrás: Pascal. Mégsem látjuk kegyeletsértő tévesztésnek ezt, sőt. Talán ez a legméltóbb az intertextualitás mesteréhez. Olyan idézettel gyászolni meg, mely a végtelen szöveguniverzumba ágyazza vissza emlékét – és múlhatatlan jelenvalóságát.

3 hozzászólás

#1 Idegen toll 2018. 02. 14. 15:18:27
#2 Tollaslabda 2018. 02. 18. 09:59:11

A vendégszöveggel szerintem sincs baj, az egész irodalom voltaképpen az. A támadások kiváltóoka EP politikai szereplése. És vegyük figyelembe, hogy EP-t számosan védik a vendégszövegei miatt, Temesi Ferencet egyértelműen csak támadják, most nekiugrottak Tolvaly Ferencnek, hogy új regényének egynegyede egy kevéssé ismert angol szerző művének fordítása, és egy emberként ugrottak rá egy kisdoktorra, aki sportdoktori értekezésében felhasznált nem kellően idézett mást, egyébként pedig az irodalomjegyzékben fel is tüntette. A támadás tehát attól függ, hogy melyik padsorban ülsz. Ez nem értelmiségi magatartás.

#3 Idegen toll 2018. 03. 2. 18:05:30

Nem, valóban nem az.
Viszont figyelembe kellene venni azt is, hogy pl. egy bizonyos terjedelemnél már szerzői jogi kérdéssé válik a jelöletlen idézgetés. Amiről pedig a legritkább esetben esik szó: hol marad a tisztelet az iránt, aki a vendéggé tett szöveget először megfogalmazta, vagy ha úgy tetszik, aki először vált alkalmassá a gondolat megnyilvánulására.

Új hozzászólás