Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

Arany-szállóigék Tetten ért szavak 99.

2017.07.10.4 hozzászólás

Arany János él. Itt van velünk mindennapi szólásainkban.

Hullatja levelét az idő vén fája, / Terítve hatalmas rétegben alája (…) Én az avart jártam, tünődve megálltam: / Egy régi levélen ezt írva találtam. (Buda halála)

A radványi nagy sötét erdőben / Halva találták Bárci Benőt.  / Hosszú, hegyes tőr ifjú szívében / „Íme bizonyság Isten előtt:  / Gyilkos erőszak ölte meg őt?” (Tetemrehívás)

„Ki kopog? Mi kopog? Egy fekete holló! Nála még A levél, Vagy ahhoz hasonló… (Mátyás anyja)

Péter és Pál (tudjuk) nyárban / Összeférnek a naptárban, / Könnyü nekik ott szerényen / Megárulni egy gyékényen… (A fülemile)

Szilágyi Örzsébet Levelét megirta; Szerelmes Könnyével Azt is telesirta. (Mátyás anyja)

Ebben a karosszékben halt meg Arany János.  (Kép: BG)

Ebben a karosszékben halt meg Arany János. (Kép: BG)

Ha per, úgymond, hadd legyen per! (A fülemile)

„Hé, paraszt! melyik út megyen itt Budára?” (Toldi)

Ágnes asszony a patakban / Fehér lepedőjét mossa. / Fehér leplét, véres leplét / A futó hab elkapdossa. / Ó irgalom atyja, ne hagyj el. (Ágnes asszony)

Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg? (Toldi)

Odakinn lefut a nyilt utca során, / Táncolni, dalolni se’ szégyell; / Dala víg: „Egyszer volt egy leány, / Ki csak úgy játszott a legénnyel, / Mint macska szokott az egérrel” (Tetemrehívás)

Vadat s halat, s mi az ég alatt / Szem-szájnak ingere, / Sürgő csoport, száz szolga hord, / Hogy nézni is tereh (A walesi bárdok)

Este van, este van: kiki nyúgalomba! / Feketén bólingat az eperfa lombja, / Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, / Nagyot koppan akkor, azután elhallgat. (Családi kör)

Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton, / Nem terem ma párja hetedhét országon… (Toldi)

De vajon ki zörget? „Nézz ki, fiam Sára: / Valami szegény kér helyet éjtszakára… (Családi kör)

Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, / Meddig a szem ellát puszta földön, égen… (Toldi)

Edwárd király, angol király / Léptet fakó lován: / „Hadd látom, úgymond, mennyit ér / a welszi tartomány” (A walesi bárdok)

„Hé, paraszt! melyik út megyen itt Budára?” / Kérdi Laczfi hetykén, csak amúgy félvállra… (Toldi)

Szó bennszakad, hang fennakad / Lehellet megszegik, / Ajtó  megől fehér galamb, / Ősz bárd emelkedik (A walesi bárdok)

Mint komor bikáé, olyan a járása, / Mint a barna éjfél, szeme pillantása, / Mint a sértett vadkan, fú veszett dühében, / Csaknem összeroppan a rúd vas kezében. (Toldi)

Egy szó nyilallott a hazán keresztül, / Egy röpke szóban annyi fájdalom… (Széchenyi emlékezete)

Az életet már megjártam, Többnyire csak gyalog járam, / Gyalog bizon… / Legfölebb ha omnibuszon (Epilógus)

Az első rémület kétségbevonta: / Van-é még a magyarnak istene? (Széchenyi emlékezete)

Ha egy úri ló-csiszárral / Találkoztam s bevert sárral; / Nem pöröltem, – / Félre álltam, letöröltem (Epilógus)

Te sem haltál meg, népem nagy halottja! / Nem mindenestül rejt a cenki sír (Széchenyi emlékezete)

Az életet, ím, megjártam; / Nem azt adott, amit vártam: (…) Ada címet, bár nem kértem / S több a hírnév, mint az érdem… (Epilógus)

Oda vagy, érzem, oda vagy, / Ó lelkem ifjúsága! (Letészem a lantot)

És mihelyt a koldús megáll a beszédben: / „Meséljen még egyet” – rimánkodik szépen. / „Nem mese az gyermek,” – így feddi az apja (Családi kör)

Letészem a lantot. Nyugodjék. / Tőlem ne várjon senki dalt. / Nem az vagyok, ki voltam egykor. / Belőlem a jobb rész kihalt. (Letészem a lantot)

Megjegyzés: 2017. július 12-én a Kossuth rádióban is meghallgatható.

4 hozzászólás

#1 Mártha P. 2017. 07. 19. 07:52:05

Ha valaki csönget, mi mindig azt mondjuk: Nézz ki fiam, Sára

#2 Béla 2017. 07. 22. 18:44:01

Nem mese az gyermek

#3 DE 2017. 08. 6. 12:38:08

Kedves Tanár úr, írjuk ide, hogy a karosszék a nagyszalontai csonkatoronyban található! Kányádi Sándor idézett versében is szerepel. Endre bácsi

#4 tashley 2020. 03. 29. 19:00:02

Száll a madár ágrul ágra, / Száll az ének szájrul szájra. (Rege a csodaszarvasról)
Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton (Toldi, Előhang)
Egy, csak egy legény van talpon a vidéken (Toldi, 1. ének)
apád paraszt volt s te is az maradtál (Toldi, 1. ének)
elvonul …. hosszu tömött sorban (Toldi, 1. ének)
Mint komor bikáé, olyan a járása (Toldi, 2. ének)

Új hozzászólás