Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

A csángókról… Tetten ért szavak 33.

2012.02.15.1 hozzászólás

Egy hallgatói levél ösztönzött arra, hogy a moldvai csángókról szóljak.

Jászárokszállásról küldött levelet Vadai Filep Ida: „Végre magyarul is ki kellene mondani, hogy a csángók ősrégi magyar nyelvet beszélnek. Három évig éltünk moldvai csángóföldön. Az 1960-ban a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Magyar Egyetem orvosait mind oda helyezték ki. Egy 16 éves csángó lány vigyázott a kislányunkra, egy rokolyás lány, aki orvos férjemnek úgy köszönt, hogy szervusz… Csodálkozó kérésünkre azt felelte, azokat köszöntjük így: szervusz, akiket tisztelünk, alázatosan szolgálom…”

Itt bizony a nyelvész közbeszól. A szervusz ma egyenrangú kapcsolatban, illetve gyereknek mondható, bizalmas köszönésforma. Ám a szervusz történetileg egyáltalán nem bizalmas köszönés… Eredete a latin servus humillimus, ami magyarul kb. ezt jelenti: a legalázatosabb szolgája. Tehát a csángó lány, 1960-ban nem tiszteletlenségből köszöntötte a faluba érkező orvost szervusszal, hanem ennek a régi, latin eredetű köszöntés eredeti jelentésével. A magyar köznyelvben már az egész 19. században bizalmas köszönésnek számított.

Ez is bizonyítja a csángók régi nyelvhasználatát. De kik is a csángók? A csángók a székelyektől különvált népcsoport összefoglaló neve. A szó valószínűleg a régi magyar csáng, elcsáng, azaz elvándorol igéből származik. Egyébként ma is mondjuk, hogy valaki elcsámborog, elcsángál… A Kárpátokon túl laknak a moldvai csángók, de a vannak még gyimesi csángók, hétfalusi csángók, dévai csángók. A csángó szó általában gúnynévnek számított, de a mai magyar nyelvhasználatban nincs semmiféle pejoratív jelentése…

A csángók valóban nagyon archaikus, úgy szoktuk mondani, hogy nyelvújítás előtti magyar nyelvet beszélnek. Valóságos kincsesbányája ez a nyelvészeknek. De térjünk csak vissza Vadai Filep Ida leveléhez: „Leírok egy gyerekébresztőt: Kukorikú, itt a reggel, keljetek fel! Vagy egy másik mondóka. Ha a gyerek olyat kér, ami a korához képest lehetetlen, akkor a vicces felelet: Kukumpityerit nákumpityerivel, Nákumpityerit kukumpityerivel…”

A nyelvész annyit tehet hozzá: íme a népi halandzsa… Folytassuk a levelet: „Nagy lánynak szóló mondóka: Hej peslantás, peslantás, Odaégett a rántás, Eredj Julcsa, keverd meg, Az ördögöt csókold meg…”  Majd így folytatja a jászárokszállási Vadai Filep Idától: „Miért is használ a magyar idegen szavakat még az ételei megnevezéseiben is. Például bájgli vagy bejgli. Ennek szép magyar neve: diós-mákos hajtott kalács…”

Még néhány eseményt szeretnék fölemlíteni a csángókról. Hogy egyáltalán vannak, az csak a 19. században tudatosodott a magyar értelmiségben. A moldvai csángókat sokszor tudatosan is elzárták a magyarságtól. 1987-ben Balassa Iván, a Magyar Néprajzi Társaság elnöke rendezte meg az első csángó konferenciát. Emlékszem, az Akadémia díszterme dugig megtelt. Ezt követően az ELTE-n Fodor Katalin nyelvész tartott roppant népszerű csángó-szemináriumokat. Mostanában pedig nagy érdeklődéssel olvassuk az egyik legjobb csángó-kutató, Tánczos Vilmos írásait, könyveit… Márciusban több tucat csángó kérte a magyar állampolgárságot. Ez ismét fölvetett nyelvi problémát: mert többüknek nincs magyar nevük, s problémát jelentett, hogy hogyan is anyakönyvezzék őket. De már erre is van megoldás, elkészült egy névazonosító lista, amely a moldvai csángók nevének magyar megfelelőit tartalmazza. Továbbítottuk az illetékeseknek, nem tudni, hogy használják-e.

1 hozzászólás

#1 vadadi Filep Zoltán 2012. 06. 24. 15:05:16

A cikk nagyon tetszik. Egy hibára azért felhívnám a figyelmet. Filep Ida neve előtt nem vadai – hanem vadadi a helyes előnév !

Új hozzászólás