Skip to main content

Szerzők

Szirmai Éva

a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Művelődéstudományi Intézetének docense. Kutatási területe a tömegkommunikáció és tömegkultúra egymásra hatása, az új médiumok működési mechanizmusai.

A szerző írásai az e-nyelvmagazin.hu oldalon:
  • A digitális identitás titkos jelei
  • x