Skip to main content

Szerzők

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor

Kapitány Ágnes DSc, az MTA TK Szociológiai Intézetének tudományos tanácsadója, MOME egyetemi tanár és Kapitány Gábor DSc, MOME egyetemi magántanár, szociológusok, kulturális antropológusok, tagjai az MTA Szemiotikai Munkabizottságának, a Magyar Szemiotikai Társaság elnökségének, a Magyar Szociológiai Társaságnak és a Magyar Kulturális Antropológiai Társaságnak (utóbbinak Kapitány Gábor az alelnöke). Több mint húsz könyv szerzői, három és fél évtizede oktatnak különböző egyetemeken és azok doktori iskoláiban (BME, ELTE, KRE, PTE, SZFE, NYME, ME, MOME).

x