Skip to main content

Szerzők

Hoványi Márton

(1986) irodalmárként 2017-ben doktorált összehasonlító irodalomtudományból, és teológusként ugyanebben az évben szerzett licencia fokozatot a PPKE Hittudományi Doktori Iskolájában. 2013-tól az MTA Irodalomtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa volt, 2018-2019-ig a Yale-en dolgozott vendégkutatóként, jelenleg az ELTE-n adjunktus. 2013 óta a Szónok Születik Retorikaiskola egyik vezető retorikatrénere. Első könyve 2015-ben Németországban jelent meg Prophetic Counterparts in The Brothers Karamazov címmel. Kutatási területe: irodalomelmélet és teológia kapcsolata, nyelvfilozófia és nyelvelméletek, összehasonlító irodalomtudomány, konstruktív teológia, retorikaelmélet.

A szerző írásai az e-nyelvmagazin.hu oldalon:
  • Elemi értelmezés
  • x