Skip to main content

#2. A netnyelvészet magyar szakirodalmából (2. rész) - 2023.06.01

A netnyelvészet magyar szakirodalmából (2. rész)

Bevezető


Bevezető

A magyarországi netnyelvészet valamint az 1990-es évek második felében született meg. A kommunikációelméleti és nyelvészeti vonal néhány alapvető szerzőjét és művét mutatjuk be 2023-ban az E-nyelv Magazin számaiban. A 2023/1. számban a nemrégiben elhunyt Benczik Vilmos két fontos munkáját, valamint Bódi Zoltán könyvét ismertettük. A folytatásban (E-nyelv Magazin 2023/2. bemutatjuk a Nyíri Kristóf szerkesztette Mobilvilág című könyvet, Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes úttörő Emotikonok című munkáját, valamint a Veszelszki Ágnes szerkesztette netszótárt. Az írások egy része korábban már másutt is megjelent, de fontosnak tartjuk, hogy egy helyen, az E-nyelv Magazinban is szerepeljenek. A szerk.

Tanulmányok


Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes könyve: Emotikonok/érzelemjelek

A nemzetközi és magyar írástörténetben, írásjeltörténetben páratlan munka született magyar nyelven 2006-ban.

Veszelszki Ágnes: Netszótár

Már szótárban is találkozunk a nyelvhasználat új módjával, az internetszlenggel (másként: digilektus – a dialektus, szociolektus stb. mintájára, ismét másként: másodlagos írásbeliség, beszélt nyelvi írásbeliség stb.).
-

Nyíri Kristóf (összeáll.): A technológia emberi következményei

Gondolatok a Mobilvilág (összeállította: Nyíri Kristóf, 2010.) című könyv kapcsán A vezetékes távíró (Morse, 1838), telefon (Bell, 1876) és a „drót nélküli” távíró (Marconi, 1899) megjelenésével az információ függetlenedett az ember fizikai mozgásától, és elkezdődött a tér és idő tágulása, Marshall McLuhan nyomán: az emberi érzékek kiterjesztése.
x