Skip to main content
Balogh Piroska - 2009. 12. 08.

Szöveg és kép interakciója – Kazinczy poétikai gyakorlata Szerdahely György Alajos poétikaelmélete tükrében

A Kazinczy-szakirodalom egyik, nem indokolatlanul népszerű toposza Kazinczy teóriaellenes attitdűdje. Jelen vizsgálódás nem is kívánja cáfolni e toposz jogosultságát – inkább azt kívánja felmutatni, a látszólagos elméletidegenség egyes pontokon fedhet olyan tájékozódási hátteret, ami a kortársak számára nyilvánvaló referencia volt, jelenkori olvasó számára viszont korántsem magától értetődő. Ilyen elméleti tájékozódási háttérként működhetett Kazinczy olvasatában Szerdahely […]

x