Skip to main content

Málnási Ferenc: Hogyan tervezték, és hogyan sikerült? 200 éves az MTA

- 2024. 06. 17.

Teleki László tervezete egy magyar tudós társaságról, 1810

MÁLNÁSI FERENC könyvismertetése

… egy ország csak  akkor boldog, ha a belső kultúra a külhonihoz kötődik,

a ha tagjai a jó szándékú idegeneknek a megbecsülésével belső értékeinek

nagyobb lendületet ad… (Teleki László)

Gróf Teleki László (1764–1821) (Somogy vármegye főispáni helytartója, császári  és  királyi kamarás, nyelvész, országgyűlési követ) a vágyott Tudós Társaság alapító okiratának tervezete bevezetőjében megfogalmazta életének  vezérelvét:

  • Az  egyetlen cél,  amit elérni szándékozom,  egy javaslat elkészítése: hogyan lehet az ország nyelvét és irodalmát támogatni anélkül,  hogy a nemzet a külföld kultúrájától elszigetelődjön…  Hogyan lehet Magyarországon egy általános tudós társaságot alapítani,  amely nemcsak  támogatná a hazai nyelvet és itthoni irodalmi kultúrát, hanem a külhoni kultúrát is  akadálytalanul terjesztené belföldön? … A civilizált európai  népek  általánosan ismert  példái alapján,  a nemzeti nyelv támogatása és nemesítése érdekében, figyelembe  véve,  hogy  egy olyan  monarchia, mint a miénk, amelynek egészét  más-más felfogású és  gondolkodásmódú különféle nemzetek teszik ki, … jobb, ha nálunk minden  országnak van saját intézménye… Előre megígérhetem, hogy minden előítélettől  mentesen arra törekszem, hogy a valóságos szépítés és célzatosság nélkül igyekezzek  előadni…

Ezen  alapelvek előrebocsátásával egy nemzeti tudós  társaság felállításakor a következő hat fő témát érdemes megvizsgálnunk:

  1. Az uralkodóházhoz, az államhoz, az ország vezetéséhez való viszony.
  2. A társaság szervezete, tagjai, ülései és az ülések rendje.
  3. A társaság témáiról, tevékenységéről, munkájáról és kiadványairól általában.
  4. Az ülések helye, módja, épületek és további hasznos mellék-intézmények.
  5. Az alapítás költségei, éves kiadások és az ehhez szükséges tőke.
  6. Az akadémia haszna és kedvező hatásai.”

A fő témákon belül pontokba szedve javasol, indokol, magyaráz is, ahol szükségesnek  véli, megjegyzi:

  • Jól  tudom, hogy eme újfajta elképzelések miatt nem mindenkinek leszek kedvére,  ugyanakkor senkinek a visszatetszést nem kívánom kiváltani.

A 8. pontban: Őfelsége legmagasabb közvetlen támogatására érdemesek legyenek…

A 9. pontban: szószóló, hiteles  személy vagy  védnök lehetne hőn szeretett nádorunk…

A 10. pontban: e társaságnak minden más politikai hatóságtól teljesen  függetlennek kell lennie.

A 12. pontban: a klérus sok tudósát nem zárnám ki ebből a társaságból…

A 13. pontban: e társaság nem nevelési intézmény…

A 14, pontban: a könyvcenzúra mindig is az irodalom hátráltatója lesz…

A 15. pontban: e társaság  szabadsága sohase  váljék korlátlan  szabadsággá…

A 16. pontban: e társaság működésében a tagokat ne uralja  előítélet…

A 17. pontban: az intézkedések  ne korlátozzák a gondolkodás és szólás  szabadságát…

A 18. pontban: a védnök a társaság első és központi személye, képesnek kell lennie, hogy a társaságot egészében és egyes részeiben is átlássa

A 19. pontban: az  Elnök,  elnököl az üléseken,  az üléseken kívüli ügymeneteknél….  Mindig az igazság legyen a  legfőbb zsinórmérték, ne fordulhasson elő személyeskedés…

A 20. pontban: a titoknok az Elnök jobb keze, együtt kell aláírniuk minden utalást…

A 21. pontban: a pénztárosnak el kell számolni a védnök és a társaság felé…

A 23. pontban: a tudós  társaságokban  a tagság: vezetők, rendes és tiszteletbeli tagok…

A 24. pontban: a tagok mindannyian legyenek,  ha nem is tudósok,  de igaz barátai és tisztelői a tudománynak, … szorgalmas, becsületes emberek…

A 25. pontban: Mivel ennek az intézménynek egyik legfőbb célja a magyar irodalom és nyelv  előmozdítása, a kiválasztásnál követelménynek kell tekinteni hogy kedvelői és ismerői legyenek a magyar és a hazánkban használt többi nyelvnek…

A 31. pontban: szükséges  összeállítani a társaság  számára  egy szabálykönyvet…

A 34.. 35. pontokban: a tudományok  összességét tekintve rendes  tagokat kell kiválasztani…

A 36., 37. pontokban: célirányos tudományos pályatételeket kiírást javasolom….

A 38., 39. pontokban: minden rendes tagnak évente legalább egy értekezést kell készítenie…

A következő pontokban javasolja egy irodalmi folyóirat megjelentetését, mellékelne egy „Hivatalos Közlöny” kiadását, és a hasznos új találmányok,  valamint a hazai és  külföldi  utazási leírások támogatását…

A D. pontban az intézmény helyszínéről szólva „az egész országban Pest lenne a legmegfelelőbb”, ahol „megfelelő fizikai térben válogatott könyvgyűjtemény, természetrajzi gyűjtemény, saját  nyomdászat létesülne…”

Az E. pontban az alapítási költségek, éves kiadások és az ehhez szükséges tőke kérdésére került  sor, többek között egy közalapítvány (Fundum publicum) létrehozásának lehetősége…

Az F pontban az akadémia haszna és kedvező hatásairól  szólva, Teleki László szerint nagyon igaz ez  a régi közmondás: „Sapientia primis labiis degustata ducit ad perniciem,  penitius exhausta ad salutem.”

A tanulmány rövidítve idézett irodalomjegyzékkel, tárgymutatóval,  és személy-  és helynevek mutatójával  zárul. „Célom a közjót szolgálni. Kezdettől fogva az volt a törekvésem, hogy a legjóságosabb  uralkodónk érdekét, tekintélyét és hazánk jólétét, a magyar nemzet dicsőségét, valamint monarchiánk virágzását előmozdítsam.”

(Keveházi László fordításában, Monok István szerkesztésében és utószavával. Magyar Tudományos Akadémia  Könyvtár és  Információs Központ  Budapest 2023. Német és magyar kétnyelvű szöveg.)

Nincs hozzászólás!

Your Email address will not be published.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

x