Skip to main content

A jó dolgok szolgálnak. Napút-búcsú

- 2023. 12. 31.

Balázs Géza összeállítása a Napút utolsó, 222. búcsúszámának (406 oldal) írásaiból (2021. december)

Jankovics Marcell: Szeretem ezt a folyóiratot: 200 tematikus szám, közel kilencezer szerző, köztük 800 képzőművész, 1800 jeles hetvenes, 26.500 oldal – az 1600 oldal színes melléklet nélkül -, 130 + 10 (Káva Téka) füzetmelléklet… (138)

Szörényi László: Vélemény. Megszűnő lapba írni mindig kedves foglalatosságom volt… A Napút a XXI. századi magyar irodalom, művészet és tudomány nélkülözhetetlen forrása. Több szakon egyetemi kötelező olvasmány. (213-215)

Szentmártoni Szabó Géza: Mindenre nyitott: A Napút folyóirat elnevezése magában hordozza azt a sokszínűséget, azt a változatosságot, ahogyan a Nap bejárván égi útját, változó fénye által egy esztendőn át megannyi színt és változást hoz a földi életbe. (209)

Szalay Károly: Szondi. Szondi (György, az alapító, a főszerkesztő, a „Szerkesztő”, BG) nem a hivatalossághoz vagy a klikkekhez kötődő értékrendet vette figyelembe, hanem az értéket, az újat kereste. Vagyis létezése első pillanatától kezdve a szó jó értelmében független volt. (205)

Suhai Pál Napútravalóul: E földi tereken nem lehetséges „örök”. (196)

Surján László: Napútnyugta: Édesapám vezetett rá még gyermekkoromban, hogy a biztonságot az jelenti, hogy feltételezzük: van isten, és van örök élet. Ha tévedünk, semmi baj. De fordítva, akkor… Ratzinger is ezt tanácsolta a modern embernek: tételezd fel, hogy van isten. (196)

Stanczik-Starecz Ervin: Ezernyi tollforgató a virágoskertben: Tíz év múlva tán eljön az okos gépek új nemzedéke: az okos irodalom. Ledőlsz a pamlagra, elmondod, milyen kedved van, s állapotodhoz szabott gépi szövegekből kapsz butuska, nyafogó, giccses, negédes, izgató, megható turmixot, amitől elandalogsz. Arcodon leírhatatlan elégedettség terül el, s belebuksz az öntudatlan lebegésbe, mint hízott légy a meleg szilvalekvárba. Ez nem utópia: ez a diffúz, amorf irodalmi kocsonyás maszlag már rég folyik be a kéményeken, a rosszul záródó ablakokon, belecsúszik a tányérodba, s elveszi az évágyad. (195)

Jerzy Snopek: A Napút nem ér véget: Csodálatos és szörnyű világban élünk. Fájdalmas, hogy az emberi szellemnek különösen az új technológiák terén elért vívmányai ellenére és mellett, a magas művészeti kultúra marginalizálódásának a folyamata is zajlik… a vulgarizált és trivilializált kultúra még veszélyesebb is, mert örömforrásként jelenik meg. Szórakoztat minket, de ha elveszítjük a józan ítélőképességünket és az önkontrollt, halálba kergethet. Megölheti bennünk a magasabb érzések iránti igényt, azt a képességet, hogy a szépet meg tudjuk különböztetni annak csalárd másától, megőrizhessük finom empátiás készségünket. (193)

Fodor Miklós: A természet szentsége – a szentség természete: A nemzedékről nemzedékre szálló tudás arról, mi az ember lényege, lassan szétmállik… Minden kultúra civilizációvá válik, feledi eredetét, engedi, hogy a hatalom, az élvezet és a nyereség akarása vezesse… A jelképek szerves egységbe szervezik a teret, az időt, a zenét, a képet, a gesztusokat és rítusokat, a beszédet és az éneket. Az a kultúra nevezhető teremtőnek, ahol a jelképek mindent átható élet- és közösségszervező hatalmát vallják. (53—54)

Mózsi Ferenc: Bástya: A magyar nemzet mindenkori – hazai és külföldi – rosszakaróinak egyik legfontosabb célja a nemzet önbizalmának, büszkeségének megtörése, és ezzel egyidőben a kishitűségre nevelés, annak sulykolása az iskolában, kultúrában, politikában egészen addig, míg az nemzeti karakterünk meghatározó sajátjává nem szervül. E cél érdekében századokon keresztül hamisították, hallgatták el igaz történelmünket, rontották, ócsárolták nyelvünket, akadályozták a nép, a társadalom és a nemzet természetes, harmonikus együttműködését, egyesülését. Az államot ellopták, annak hivatalaiból az idegenség okuláréja villant a küszöbön kalapját gyűrögető magyarra. (172)

Liszkay Zoltán: A Nap és a hóemberek útja: „Nem kell jó mondatokat írni, olyanokat kell, amilyeneket le se írhattunk volna”. (161)

Kocsis István: Szondi-Napút: A jókedvvel végzett munka fiatalít. Csak az az ember nem öregszik, akinek nincs ideje öregedni. (151)

Messik Miklós: Mit jelentett nekünk? Ahogyan Illyés Gyula mondotta: „A szél kihívásaira a fa gyökereivel válaszol”. (171)

Iancu Laura: Az egyik részemről: Ravasz László szavai: „A rossz dolgok mindig uralkodnak, a jó dolgok pedig szolgálnak” (135)

Halmai Tamás: Hidat ácsolni égtájak közé: A magyar irodalom… folyóirat-központúan szerveződik… Mi a Napút megkülönböztető erénye? A Napút aggályos gondot visel a szellemtani perifériákon alkotókra: a vidéki és/vagy amatőr szerzőkre, illetve az irányzatokon-paradigmákon kívül egzisztálókra. Mindeközben a kortárs kreatív intelligencia legjelesebb alakjai publikáltak-publikálnak a lap hasábjain – Balázs Gézától Iancu Laurától Kiss Annán és Thomka Beátán át hallhatatlan elávozottainkig: Tandori Dezsőig, Vasadi Péterig… (129—130)

Csörsz Rumen István: Szekértáboron túl: A Napút folyóiratban azt szerettük évtizedeken át, hogy ugyanúgy írhatott bele kétkedő urbánus és lelkes népfi, akadémiai szaktudós és műkedvelő, mikrofilológus és panelsámán. (101)

Temesi Ferenc: Éltek? A Napútnak nincs vége. 1999-ben született, élt 22 évet, ami csak a Nyugat 33 éve mellett tűnik kisebbnek… Arthur Miller azt mondta, hogy egy jó lapban a nemzet társalkodik önmagával. Ő persze az újságokra gondolt. Egy folyóiratban egy jó írás olyan hír, ami mindig hír marad. (220)

 

Nincs hozzászólás!

Your Email address will not be published.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

x