Skip to main content

Nyíri Kristóf (összeáll.): A technológia emberi következményei

- 2023. 06. 09.

Gondolatok a Mobilvilág (összeállította: Nyíri Kristóf, 2010.) című könyv kapcsán
A vezetékes távíró (Morse, 1838), telefon (Bell, 1876) és a „drót nélküli” távíró (Marconi, 1899)
megjelenésével az információ függetlenedett az ember fizikai mozgásától, és elkezdődött a tér és idő
tágulása, Marshall McLuhan nyomán: az emberi érzékek kiterjesztése.
Új időszabályozás született. Kezdetben a vasút, a menetrend vezette be a pontos idő fogalmát. Majd
az állami rádió pontosidő-jelzése szimbolikusan és ténylegesen is szabályozta a napi tevékenységet. A
mobiltelefónia hatására a társadalmi cselekvésterek egymásra tolódtak, időbeosztásunk állandó
újrarendezésére van szükség.
A kommunikáció mint emberi alapszükséglet. A kommunikáció a latin communicatio szóból
származik, legáltalánosabb értelemben részesítést jelent. Elsősorban nem információcsere, hanem a
közösségi összetartozás fenntartására szolgál, így a mobilkommunikáció is: közösségfenntartó.
Dunbar szerint a nyelv a pletykálkodás eszköze, a fecsegés mély emberi igényt fejez ki. A
kommunikáció hiánya katasztrófaként jelenik meg. A társadalmi élet azonos a kommunikációval,
minden valódi társadalmi élet oktató-nevelő hatású (Nyíri 2010: 25—26).
Emberi önmagunkat kommunikációs technológiáink tükrében érthetjük meg. Mark Turner tézisét a
21. század kommunikációja projekt konferenciáján mondta el (Nyíri 2010: 99). A telekommunikációs
konvergencia önképünk harmonikusabbá válását is elhozhatja. Az egymásra épülő konvergens
folyamatok: a technológiák, a tartalmak, a piacok, az üzleti modellek, a globális/lokális, a
tevékenységi terek, a munkaidő/szabadidő, a testünkön viselt tárgyak funkcionális konvergenciája
(talán legjobb példaként a sokfunkciós szemüveg említhető); a beszéd és írás konvergenciája, a
képernyő konvergenciája (televízió, számítógép, mobilkijelző), az ember-tárgy közötti kommunikáció
(ember-tárgy, tárgy-tárgy, tárgyak kommunikációja, például riasztó-telefon, különféle érzékelők,
önvezető autó).
Mobiltelefon. A mobiltelefon önmagunk kiterjesztésének eszközévé vált. Egy kutatás szerint az
iPhone-osok inkább extrovertáltak, fiatalok és nők, akik státuszszimbólumként tekintenek a
telefonjukra; az Android-felhasználók inkább férfiak, őszinték, barátságosak, akiket kevésbé
foglalkoztat a vagyon és a státus.
A mobiltelefon egyre több funkciót egyesít, egy mindentudó, mindent megoldó okoskészülékké válik.
Az okossá fejlesztett mobiltelefon (hang-kép-szöveg közvetítésének korlátlan lehetőségével) az
uralkodó médium: újmédia, új tömegmédia. Minden más médiától különbözik, mivel személyhez
kötött és személyre szabott médium, amely ugyanakkor miniszámítógépként a beszélt, írott és
vizuális kommunikáció sokféle fajtáját tárolja. Egy korai fontos funkciója az sms, amely a szemtől
szembe vagy akár mobilbeszélgetésben nehezen kérdezhetőt vagy kimondhatót teszi leírhatóvá. A
mobiltelefónia hatására az intimszféra-magánszféra-nyilvánosság közötti határvonalak elmosódnak,
gyakorivá válik a magánszféra vizuális megosztása (webkamera, blog). (Az újmédiához lásd: Balázs
2023.)
A mobiltelefon mintegy elménk részét alkotja. A kiterjesztett elme gondolata Andy Clarcktól: a
számítógép az elme külső csatolt része, a mobiltárs gondolkodási mechanizmusunk komponense
(Nyíri 2010: 36). Hasonlít ez a gondolat Merlin Donald külső emlékeze tfelfogására (Nyíri 2010: 37),
illetve a Hajnal István által említett új, írásbeli gondolattechnikára (Nyíri 2010: 38). Wittgenstein
pedig így fogalmazta meg: a gondolkodó alany az egyéni agyon túli eszközökre és emberi közösségre

terjed ki… (Nyíri 2010: 39). Ám kérdés is fölmerül Eliotnál: Hol a bölcsesség, amit elvesztettünk a
tudásban: hol a tudás, amit elvesztettünk az információban? (Nyíri 2010: 31.) A költői kérdés korunk
pedagógiai vitáiban visszhangzik: enciklopédikus vagy (információ)kereső tudásra van-e szüksége az
új generációknak?
A mobilkommunikáció – közösségfenntartó. Az emberek közötti közösségi viszonyokat leképezi a
mobilkommunikáció is. Bár a hatóköre globális, mégis elsősorban kisközösségeken és kistérségen
belül kommunikálunk. Az új agykéreg és a társas élet kapcsolata (kovarianciája, együttváltozása)
kimutatható Robin Dunbar (Nyíri 2010: 81—83) „szociális agy”-felfogásában. Eszerint az emberek a
kezdetektől fogva kisszámú erős és nagyszámú gyenge kapcsolatból álló csoportokban élnek: a
kezdetektől kimutathatók (úgynevezett Dunbar-körök) körülbelül 5 fős erős, 12-15 fős szoros,
valamint maximum 150 fős laza kapcsolatok. Az emberi csoportok szerveződése a mobilközösségekre
is igaznak tűnik, s ezek skálafüggetlen, a természetre, társadalomra jellemző hálózatot alkotnak,
melyek kisszámú tengelypontból (hub) és nagyszámú kevés kapcsolatból (node) állnak

Balázs Géza 

Nincs hozzászólás!

Your Email address will not be published.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

x