Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja
Nyelvész mustra 3.

2021.01.24.nincs hozzászólás

Thass-Thienemann Tivadar azt vallotta: A magyarság pszichológiai adottság.

Anyanyelvvel összefüggő kulturális valami. Nem biológiai.

Pszichoanaltikus, tehát freudi, mai kifejezéssel prekognotívnak is nevezhető nyelvész. Kiindulópontja az Ősizé: Az ember alapvetően kétnyelvű: az egyik a tudatos Én kimunkált nyelve, a másik egy elfelejtett, elfojtott nyelv, amely az Ősizéből csordul ki. Ezt keresi: felfejti, rekonstruálja mai nyelvi formákból. Nyelvészeti archeológiának is nevezi módszerét. Freud az álommagyarázatot a tudatalattiba vezető királyi útnak nevezte. Thass-Thienemann a nyelv segítségével vezet a tudatalattiba. „E túlélő jelentések, bár elfelejtve és elfojtva, életben maradnak a senki földjén, amit preverbálisnak, prelogikusank vagy tudatalattinak hívunk” (II/15).

A második világháború után Amerikába távozott tudós itthoni recepciója megszűnt. Sajnos példái csak klasszikus nyelvekből, valamint angolból és németből származnak, a magyar csak elvétve fordul elő. Pedig biztosak vagyunk abban, hogy a magyarból még többet ki tudott volna hozni. Meg tudta volna tenni, de valószínűleg Amerikában ez nem érdekelt volna senkit.

Hogy visszatérhetett Magyarországra, s hogy végre visszakerül a magyar szellemi életbe, köszönhető az értő, olykor magyar nyelvi példákkal is kiegészítő, valamint remek utószót író Simoncsics Péternek. Egy olyan nyelvésszel, nyelvészettel ismerkedhetünk meg, ami jelenleg nincs. Magyarországon.

Osztályzat: ***** (csillagos ötös a szerzőnek, fordítónak, kiadónak)

Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja, 1. A nyelv szimbolikus jelentése, ford.: Simoncsics Péter, Tinta, Bp. 2016. 358 oldal, A nyelv interpretációja II. A nyelv tudat alatti jelentése, Tinta, 2020. 332 old.)

Új hozzászólás