Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Adamikné Jászó Anna: A gondolatokhoz odataláló nyelv
Nyelvész mustra 1.

2020.10.5.nincs hozzászólás

Adamikné Jászó Anna egy évtizedig tanított középiskolában, majd a budai tanítóképzőben, később a tanárképző főiskolán, Amerikában, végül pedig az ELTE egyetemi tanáraként vonult nyugdíjba.

A hazai retorikaoktatás egyik újraindítójának számít. A retorika pedig kezdetektől fogva nem pusztán az „ékesszólás”, hanem a gondolkodás, a kifejezésmód tudománya is, ily módon pedig a nyelvművelés és a nyelvtanok kiindulópontja.

Belbecs: A cím Jókaitól. Adamikné Jászó Anna az utóbbi években sokat foglalkozott Jókaival, és határozott törekvése, hogy Jókait ismét megkedveltesse az olvasókkal. Például a nyelven keresztül. Jelen kötetében határozottan kijelenti: „Jókai kiirtása a középiskolai irodalomanyagból… végzetes – nemcsak nemzeti tudatunk sérül, hanem vele együtt szókincsünk is; nemcsak a diákok, hanem a tanárok szókincse is szegényedik”. A jelen kis kötetben 102 nyelvi esszé foglal helyett. Első felbukkanási helyük napilap, pedagógiai folyóirat vagy éppen a rádió Tetten ért szavak című műsora. A gondolati egységek: Szavak, csodálatos szavak (nem csoda, hiszen a szavak változására figyel fel legelőször a nagyközönség), A jól megfogalmazott mondat (itt nyelvtani jelenségek kerülnek terítékre); Helyesírás: a műveltség alapja; Retorika: az érvelés tudománya. És olyan témák, mint: neomagyar, a fiatalok köszönésformái, retró, habzsi-dőzsi, nem semmi!, laglegezés, elkóborolt jelzők, mondatátszövődés. Adamikné Jászó Anna felhívja a figyelmet arra, hogy a retorika összetett tudomány, fő területe: a meggyőzés (érvelés) lehetőségeinek feltárása. Ma olyan közismert területeken van létjogosultsága, mint a szövegalkotás, fogalmazás, szövegértés, de a retorikának vannak lélektani és etikai vonatkozásai is.

Külcsín: A kötet a Tinta Könyvkiadó Az ékesszólás kiskönyvtára sorozatában jelent meg, remek a végén található tárgymutató!

Összkép: ***** (5, azaz jeles)

(Adamikné Jászó Anna: A gondolatokhoz odataláló nyelv. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2020. 210 oldal, 2490 Ft)

Új hozzászólás