Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Adamikné Jászó Anna: A gondolatokhoz odataláló nyelv
Nyelvész mustra 1.

2020.10.5.nincs hozzászólás

Adamikné Jászó Anna egy évtizedig tanított középiskolában, majd a budai tanítóképzőben, később a tanárképző főiskolán, Amerikában, végül pedig az ELTE egyetemi tanáraként vonult nyugdíjba.

A hazai retorikaoktatás egyik újraindítójának számít. A retorika pedig kezdetektől fogva nem pusztán az „ékesszólás”, hanem a gondolkodás, a kifejezésmód tudománya is, ily módon pedig a nyelvművelés és a nyelvtanok kiindulópontja.

Belbecs: A cím Jókaitól. Adamikné Jászó Anna az utóbbi években sokat foglalkozott Jókaival, és határozott törekvése, hogy Jókait ismét megkedveltesse az olvasókkal. Például a nyelven keresztül. Jelen kötetében határozottan kijelenti: „Jókai kiirtása a középiskolai irodalomanyagból… végzetes – nemcsak nemzeti tudatunk sérül, hanem vele együtt szókincsünk is; nemcsak a diákok, hanem a tanárok szókincse is szegényedik”. A jelen kis kötetben 102 nyelvi esszé foglal helyett. Első felbukkanási helyük napilap, pedagógiai folyóirat vagy éppen a rádió Tetten ért szavak című műsora. A gondolati egységek: Szavak, csodálatos szavak (nem csoda, hiszen a szavak változására figyel fel legelőször a nagyközönség), A jól megfogalmazott mondat (itt nyelvtani jelenségek kerülnek terítékre); Helyesírás: a műveltség alapja; Retorika: az érvelés tudománya. És olyan témák, mint: neomagyar, a fiatalok köszönésformái, retró, habzsi-dőzsi, nem semmi!, laglegezés, elkóborolt jelzők, mondatátszövődés. Adamikné Jászó Anna felhívja a figyelmet arra, hogy a retorika összetett tudomány, fő területe: a meggyőzés (érvelés) lehetőségeinek feltárása. Ma olyan közismert területeken van létjogosultsága, mint a szövegalkotás, fogalmazás, szövegértés, de a retorikának vannak lélektani és etikai vonatkozásai is.

Külcsín: A kötet a Tinta Könyvkiadó Az ékesszólás kiskönyvtára sorozatában jelent meg, remek a végén található tárgymutató!

Összkép: ***** (5, azaz jeles)

(Adamikné Jászó Anna: A gondolatokhoz odataláló nyelv. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2020. 210 oldal, 2490 Ft)

Új hozzászólás