Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Nincs ki a négy kereke
Levelek a Borostyánkőútról 84.

2020.04.1.nincs hozzászólás

Nem, nem magyar mondásról beszélek, hanem egy valószínűleg a közelmúltban kihalt nyelvről, a kerekről.

Az Északkelet-Szibériában beszélt csukcs-kamcsatkai nyelvcsalád egyik nyelve ez, a csukccsal, korjákkal, aljutorral meg itelmennel (kamcsadállal) együtt. A figyelmemet ez a nyelvcsalád azért keltette föl már évtizedekkel ezelőtt, mert olyan ősi nyelvtani jelenségei vannak, amelyek erősen hasonlítanak az uráli nyelvcsalád szamojéd és ugor nyelveiére, valamint a mordvinéira. Mindebből olyan következtetésekre jutottam egyebek közt nyelvünk eredetére nézve is, amelyeket sok támadás ért.

De most nem erről akarok írni, hanem arról, amit a cím is sejtet. A kerek nyelv Oroszország egyik írásbeliséggel nem rendelkező nyelve. Az 1960-as években körülbelül százan ha beszélték. Minden kerek beszél csukcsul, használja a csukcs írást.

A kerek népesség körében az 1950-es évek derekán gyűjtöttek nyelvi anyagot, ennek alapján állították össze a kerek nyelvtant, amelyet a Szovjetunió népeinek nyelvei című sorozat utolsó, ötödik, a mongol, mandzsu-tunguz és paleoszibériai nyelveknek szentelt kötetében tettek közzé. A különböző nyelvtani és egyéb feljegyzésekben talált kerek anyag alapján e sorok írója közölt kerek szójegyzéket (Wörterverzeichnisse aus den tschuktscho-kamtschadalischen Sprachen. A – Kerekisches Wörterverzeichnis. – Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica 16, Budapest, 1985, 45-74.)

Az 1980-es években egy leningrádi nyelvész végzett helyszíni kutatásokat. Budapesti találkozásunkon elmesélte, hogy legutóbbi útján mindössze négy kerekül beszélő embert talált. Újabb útra készül, mert a nyelv az utolsó pillanatait éli, s menteni kell, ami még menthető. Azt hallotta, hogy egyik egykori nyelvmestere azóta már a másvilágra távozott…

Sic transit gloria linguae.

 

Figyelemfelhívás:

Új fa nő a blogvadonban. Dunántúli, ha nem is mandulafa. Kínálja majd friss termését, de gyökereiben, lombjában őrzi korábbi gyümölcseit is, amelyekből néha – a változatosság kedvéért – válogat. Lesznek köztük verselmények, amelyek nem biztos, hogy versélményekké válnak, lesznek szatirikus írások, többnyire kisebbség- és nyelvpolitikáról, lesznek visszamlékezések évtizedekkel ezelőtti élményekre (s ezekben igyekszem megőrizni nyelvjárásomat), de megfogalmazódik vélemény aktuális kérdésekről is.

Kéthetente tervezem a jelentkezést.

Elérhető: pannonicus.blog.hu

 

Az eddig megjelent írások:

(1) Beköszöntő + Köznapi Messiás (vers, részletek) – 2019. szeptember 1.

(2) Az inteligëncs Kutyaur – 2019. szeptember 15.

(3) Emberfáklya az anyanyelvért – 2019. október 1. (szept. 25.)

(4) A politika trükkje – 2019. október 15.

(5) A nyelvjárásru – 2019. november 1.

(6) Rímmel-ámmal (játékos versek) – 2019. november 15.

(7) Levél a halhatatlan Patyomkinnak – dec. 1.

(8) A lappincsmadár – dec. 15.

(9) jajkuk – 2020. január 1.

(10) Alulról épülő tudás alapú társadalom – január 15.

(11) A világ teremtése – február 1.

(12) A leső – február 15.

(13) Kibújik a szög a zsákból – március 1.

(14) haikuk – március 15.

(15) Kutyaur megorrút – április 1.

 

 

Új hozzászólás