Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Mikes Kelemen levele nénjének Szombathelyről
Levelek a Borostyánkőútról 81.

2020.01.1.nincs hozzászólás

Édes Néném, nintsen annál nagyobb öröm, valamint hogy írhatok Kédnek.

Éſ moſtan nem is tsak ollyan héjábanvalóságról írok. Mentől hamarább akarom túdóſítani a meszszünnen jött hírről arra való nézve, hogy a nyugoti végeken való városban, ſzombathelyben kiadták a Kédhez írott leveleimet. ſzakállomra fogadom, a mikor leſzſz, hogy nem tudom, miként kerültenek oda a levelek, a mellyeket, gondolnók, csak mi ketten ösmérünk. Ihon, vannak még tſudák. Kultsár István úr, az ékesſzóllásnak tanitója írta volt, hogy meghívnak engem is meg a Fejedelmet. A Fejedelem egéſségét egy darab időtől való fogvást a köſzvény rongálja, valamig a köſzvény ő tőle bucsut nem veszen, illyen messzi utra nem indulhat. Aztot is írta Kultsár uram, hogy Kédet is meghívnák, ha tudnák, hol vagyon lakáſsa. Reményljük, hogy megtalálják Kédet, s akkor abban a Szombathelyben 9. Decembris végre találkozunk.

Elmúla 9. Decembris, de Kéd nem volt ottan, pedig sok népek gyültenek öſzve abban a ſzombathely városban. Édes Nénékám, nagy eſzű bölts emberek, akik ott voltanak, hoſszan beszéltek a Fejedelemről, a’ jó hogy tellyességgel tudták, miért kelletett a Török orſzágába menni. Rólam es esett szó, tsak Kédről nem. Javallottam volna pedig, mert kelletett volna, ha kérdeznek. Pedig a sok levél nem született volna Kéd nélkül, akit egy kevesé még a kapoſztánál is jobban ſzeretek. De így moſt rövideden bészámoltam Kédnek. Az olvasó meg a levelekből megismerheti Kédet es.

De már moſt béfejezem a levelet, mert a gyertyám mindjárt elalszik, s vele együtt én is.

Köszöntöm Kédet meg az olvasót az ujj eſztendőben. Sok ujj eſztendő napokat kívánok. Az egéſségire jól vigyázzon kéd meg mindenki; ſemmi nintsen annál drágább.

 

Ajánlás:

Új fa nő a blogvadonban. Dunántúli, ha nem is mandulafa. Kínálja majd friss termését, de gyökereiben, lombjában őrzi korábbi gyümölcseit is, amelyekből néha – a változatosság kedvéért – válogat. Lesznek köztük verselmények, amelyek nem biztos, hogy versélményekké válnak, lesznek szatirikus írások, többnyire kisebbség- és nyelvpolitikáról, lesznek visszaemlékezések évtizedekkel ezelőtti élményekre (s ezekben igyekszem megőrizni nyelvjárásomat), de megfogalmazódik vélemény aktuális kérdésekről is.

Kéthetente tervezem a jelentkezést.

Elérhető: pannonicus.blog.hu

 

Az eddig megjelent írások:

(1) Beköszöntő + Köznapi Messiás (vers, részletek) – 2019. szeptember 1.

(2) Az inteligëncs Kutyaur – 2019. szeptember 15.

(3) Emberfáklya az anyanyelvért – 2019. október 1. (szept. 25.)

(4) A politika trükkje – 2019. október 15.

(5) A nyelvjárásru – 2019. november 1.

(6) Nem csak rímmel-ámmal (játékos versek) – 2019. november 15.

(7) Levél a halhatatlan Patyomkinnak – 2019. december 1.

(8) A lappincsmadár – 2019. december 15.

(9) Jajkuk – 2020. január 1.

Új hozzászólás