Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

Kezdjetek el élni! Tetten ért szavak 124.

2019.08.10.nincs hozzászólás

Új sorozatom a balazsgeza.hu-n TÉSZ, Tetten ért szavak. Egy-egy részét itt is közreadom, de ott jóval több olvasható.

Mitől fülbemászó, milyen nyelvi törvényszerűségek vannak a népszerű dalszövegben?

Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni

Majd az unokáknak, mikor körbeállnak

Mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak

Hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni!

A sokszoros szimmetria. Az első sornak a negyedik sor fordított visszatérése, ismétlése (tükörszimmetriája), ezzel keretet alkot: a + b ~ b + a. A tükörszimmetria egyúttal kiazmus, sorrendi kereszteződés, lásd például Weöresnél a dalszöveghez hasonló (akár a dalra is ráénekelhető) sorait: születek meghalni / meghalok születni. A második és a harmadik sor ugyancsak többszörös szimmetrikus szerkezetet alkot: egy lineáris, láncszerű előrehaladást: unokáknak – körbeállnak – körbeállnak – ugrálnak, ráadásul ismétléssel erősítve. A visszatérés erőteljes eljárása az ismétlés, általa a struktúra a felszínre tör. Az első versszakban kiemelt helyen dupla ismétlés is van. Az egyik ismétlés a vers mértani középpontjában; a második a kezdő megszólítás versszakzáró helyzetben való megismétlése, ami tökéletes szimmetriát jelent: Kezdjetek el élni.

A versszak építészeti tökéletességét (harmóniáját) mutató szimmetriaképlet:

 a b c d d e b a

Vagyis: a sokszoros (öntükröző) szimmetriát jelent kezdő és záró (a), a helycserés „támadás”, vagyis kiazmus (a b X b a), a vers középpontjában elhelyezkedő ismétlés (d, d), valamint a lineáris, láncszerű előrehaladás (a, b, c, d, e).

Mindannyian a harmóniát keressük, a harmónia a szépségben, a megfelelő rendben, nagyságban van, amit a szimmetriatörvények tökéletesen megvalósítanak. Nem hiába lett ez a dal nagy siker, s ragadta meg mind a közéletet, mind a reklámvilágot. A szöveg további részében felbukkanó aszimmetriák, szimmetriatörések az énekelt szövegben elmosódnak, részben kizökkentő jellegükkel a szimmetriához, vagyis a harmóniához való visszatérést szolgálják.

Kezdjetek szeretni, hogy legyen min nevetni,

Hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam

Neked udvaroltam, az öledbe borultam

Többé onnan el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni! (…)

Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni

Az utolsó órában, mikor már mindent megbántam

Ezerszer megbántam, oly sokáig vártam

Hogy elmúlt az élet… kezdjetek el élni!

Az adatok szerint a szöveg többes alkotás. Ebben a népköltészetre emlékeztet. A szimmetriaképletek pedig erőteljesen jellemzik a népköltészetet. A szöveg intertextuális vonatkozásaiból csak egyet emelek ki, mert szinte kiabál: „Élni el ne felejtsetek!” (Prohászka Ottokár) A szövegvilág tartalmi elemeivel nem foglalkozom, mert ez nyelvi apró. Most pedig kezdjétek el hallgatni!

Márti dala. Előadó: Anna & the Barbies (2012), szövegírók: Pásztor Anna, Pásztor Sámuel, Kiss Tibor

Új hozzászólás