Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Veres Szilárda a nők társadalmi helyzetéről
Nyelv(es) irodalom 14.

2018.07.20.nincs hozzászólás

Veres Pálné leánya, Veres Szilárda jegyezte fel Mikszáth szavait a nők társadalmi szerepéről

„Franciaország múltjának nagyasszonyai beillatozzák kultúrtörténelmét és szinte érezni, hogy a nemzet ragyogó múltja milyen tökéletlen volna nélkülük és milyen üres a Panthenon.

Nálunk, ha akad is egy-egy merész kezdeményezés, ez még mindig afféle korai mozdulatnak látszik. De hogy a magyar asszonyban is megvan a nemes érc, melyből a nagy társadalmak asszonyai vannak gyúrva, annak egyik bizonyítéka Veres Pálné, Oly ritkaság egy Veres Pálné, mintha egy pálma nőne fel a mi délceg jegenyéink és egyszerű fűzfáink között.  Hogyan nőtt fel ebben a levegőben így?   Férje megérti nejében  a nemes tüzet és nem siet azt eloltani, hanem ápolja : engedi őt szellemileg emelkedni, mint az oszlop, mely támaszul szolgál a repkénynek és nem bánja, hogy föléje nő. Ami benne értékes és becses volt, azt felosztotta Magyarország művelt hölgyei közt s bár ezer meg ezer részre oszlott, mégis mindenki bírhatja egészen.”

Veres Szilárda így folytatja:

Száz és száz alkalmam volt Mikszáth ragyogó szellemének, kifogyhatatlan humorának varázsát közvetlenül élvezhetni. Apró kis betűcskéivel írott igen sok levelét őrzöm, melyekről az ékezetek és pontok rendesen hiányoznak, de sohasem hiányoztak szellemének gyújtó szikrái.

Egy ízben egy szűkebb kedves társaság összebeszélt, hogy a Gundel-féle István főherceg szállodában fog együtt vacsorálni, abban a szobában, melyet Mikszáth tiszteletére Gundel, a nagyszálloda tulajdonosok egyik leglelkesebbje, Mikszáth-szobának nevezett el, falai az ő elbeszéléseinek alakjaival voltak díszítve. Mikszáth arcképét Radó Kálmán festette bele.

Majd egy más alkalommal Budára mentünk a „Diófához”címzett vacsorázó helyre.  (Később Zölddiófa, ma Mákos Guba kisvendéglő a neve a Krisztinavárosban, szerk.)

Ott mondta el nekem a poharak csengése közben, miként keletkezett benne a „brézói ludak” című beszélyeinek terve: Balassagyarmaton jó édesatyám nagy ebédet adott, vendégei között volt a fiatal Mikszáth is. Édesatyám a koccintgatásra úgy nógatta vendégeit, hogy nem szabad a brézói ludak példáját követni,  amelyek „sohasem ittak, csupán csak ettek s mind megdöglöttek”.

Majd ismét elbeszélte Mikszáth egy vidéki városról, hogy oda várták egy főhercegnek látogatását, törték a fejüket, hogy ezen alkalomra lehetne csinálni olyast, ami mindenkit meglepne, mindenki örülne neki és ami nem kerülne sokba. Sok, igen sok fejtörés után végre egyike a nagyfejűeknek mondotta, hogy ő már kitalált valamit. Nagy kíváncsisággal lesték szavait, ezt mondotta:”Akasszák fel a polgármestert! Ennek mindenki fog örülni, meglepő lesz és nem fog kerülni semmibe.” Mikszáth később meg is írta ezt valamelyik beszélyében.

Milyen találó megjegyzése volt az is, ha valaki nagyon sokat adott a külsőségekre, hogy benne a „hiúság bacillusa” van. A Nosztyfiú” – ban írja: „A tudatlanságnak csak egy takarója van, a nyelv, minek azt mozgatni!”

Új hozzászólás