Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

Vízkeleti Szilveszter

Vízkeleti Szilveszter

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Nem tudják?
Takázás 22.

2017.04.5.nincs hozzászólás

 „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lukács 23:34)

Húsvét havában gyakran eszembe jut Jézus hét szava (megnyilatkozása) a kereszten. A haldokló első mondata nem csak a megbocsátásról szól, bár általában, vallásos kontextusban főként ezt szokták kiemelni. Nyelvészeti szempontokat érvényesítve, főként a metaforikus jelentésalkotás és megértés felől közelítve, ez a megnyilatkozás az emberben rejlő isteninek, nagyságnak,  fennségességnek, különlegességnek, az erőnek, az életigenlésnek a hordozója.

DSC09708

A bűnösökért, a keresztrefeszítőkért (l. Feszítsd meg!), a megcsúfolókért való imára csak az képes, akinek valódi küldetése van, és nem csak küldetéstudata. A kiválasztott ember folyamatos küzdelme, elbizonytalanodása természetes, hisz nem értik őt társai, egyedül van. Akinek küldetése van, az összeköt, és nem szétválaszt; az hidat ver és nem gátat vet; valódi tükröt tart, nem pedig mellébeszél; szeret, megbocsát és csak azért sem gyűlöl. Nem azért, mert nem tudna gyűlölni, hanem mert tudatosan a jót, s ezáltal a nehezebbet választotta.

Jézus első szavának kulcsa a nem tudják szókapcsolatban rejlik. Szemantikai megközelítésben a tud igénk hat jelentést is sűrít: ismerete, értesülése, illetve tapasztalata van valamiről, esetleg valakiről; bizonyosra vesz valamit, meg van győződve róla; a gyakorlatban képes alkalmazni; nagy hozzáértése, tudása van; erővel, ügyeséggel rendelkezik; lehetősége, módja van valamire. A nem tud pedig mindezeknek az ellentéte: azaz nincs ismerete, tapasztalata valamiről; nincs meggyőződve semmiről; nincs gyakorlati tapasztalata, hozzáértése; erőtlen, ügyetlen stb. A nem tudás sokszor bűn, de legalábbis bűnre ösztökél. Gondoljunk csak arra, hogy a legtöbb esetben a törvény nem ismerete nem mentesít annak be nem tartásától.

„Nem tudják, mit cselekszenek” – a cselekvés, a tett minden szónál többet ér. A hitelesség és az ebből fakadó igazság ott kezdődik, ahol a szó és a tett összhangban van. Tett bármi lehet: gesztus, hanglejtés, szó, ököl, cselekvés. Bármi, amivel nem tudjuk, mit indítunk meg és mit fojtunk el.

Ma gyakran hallok olyat, hogy az egyén maga felelős azért, ami benne történik, amit érez, gondol. Ilyenkor elmerengek: vajon, akik ezt mondják, nem tudják, hogy az ember társas lény? Hogy társas vonatkozásokban élünk – folyamatosan? Vagyis, ami az egyénben létrejön, azért a másik ember is felelős. Persze a felelősség mértéke változó és vitatható, de nem a ténye.

A bibliai idézetben az is benne van, ha képesek lennénk a tudásra: azaz a megértésre, az átérzésre, a másik szempont érvényesítésére, akkor tudnánk, hogy mit teszünk, és valószínűleg elborzadnánk saját cselekedeteinktől.

DSC09710

„Bocsáss meg nekik” – szól a parancs. Azaz bocsássuk meg a nemtudást, a cselekedetet, a megcsúfolást, a megfeszítést, mert a megbocsátásra csak az képes, aki erős, aki az életben hisz, aki a megmaradást szolgálja. De ehhez kell annak bátorsága is, hogy kimondjuk: nekik kell megbocsátani, mert ők a nemtudók, a rosszul cselekvők. Annak feltétele, hogy ezt kimondhassuk, az igazságosságban, a bátorságban, a bölcsességben rejlik.

A megbocsátás választás kérdése. Egy lehetőség. Egy út, de azt is tudjuk, hogy az én utam, nem a ti utatok.

A szerző felvételei Temesfüvesen (rom. Fibiș, ném. Fibisch) készültek. A cikk elolvasásához ajánlott dal itt.

 

Új hozzászólás