Skip to main content

Számtalan számos szólásunk

- 2016. 05. 15.

Három selyp lánytól menekült valaha a mesebeli kérő, mert sehogy sem akart pösze feleséget magának. Három a királyfi is a legtöbb mesében, három halálos veszedelemmel járó feladatot kell teljesítenie a szegény legénynek, hogy elnyerje a szépséges királykisasszony kezét, és három a magyar igazság is. Három alapvető időtartományra osztható az idővonal, és így az európai lineáris időszemlélettel párosuló gondolatvilág is: múltra, a jelen villanásnyi pillanatára és jövőre. Ezek a rendszerek persze tovább bonthatók, s még érdekesebb a helyzet a ciklikus időszemléletű kultúrák esetében. Test-lélek-szellem is alkothat hármast, még ha az anima sana in corpore sano (épp testben ép lélek) klasszikus mondásában ez nem is tükröződik. Ez a tökéletes teljesség testet ölt azonban a Szentháromság (Atya-Fiú-Szentlélek) keresztény tanában. A kilences szám pedig maga az abszolút tökéletesség, egyesek szerint a Mennyország kapuja, de mindenképp a bűvös hármas önmagával való szorzata (3×3).

Áttört támlájú pad részlete, Karancsság, 19.sz.vége Palóc Múzeum  Bgyarmat
Áttört támlájú pad részlete, XIX. sz. vége. Palóc Múzeum, Balassagyarmat
Alsó sorában kilenc, felső sorában tizenkét toronnyal. A Mennyország kapuja?

 
Népmeséinkben gyakran három sárkánnyal vív meg a legkisebb királyfi. Hány feje is lenne az első sárkánynak, ha nem három? A következőnek hét, a harmadiknak pedig tizenkettő. Heten vannak a zsiványok az erdei tanyán, heten Hófehérke törpécskéi, hetedhét országon túl élt egy király, de ó- és újtestamentomi hetes kifejezéseket is említhetnék. Egy hétben éppen hét nap van, magyarul a nagyobb időegység képes neve ezt azonnal elárulja. (Hét nap > hét.) Gyönyörű és ritka metonímia.

Érdekes, a misztikus számok többségükben páratlanok egész Eurázsiában, Kelettől Nyugatig. Talán a ritmika szépsége is teszi, a lezárás igénye. Akár a zenei zárlaté.

Szólásaink és közmondásaink gyakran számosak, gyakran két szám szembeállítása vagy párhuzamos szerepeltetése emeli ki a mondanivaló lényegét. Olyan sok van belőlük, hogy valóban szinte számtalanok. Alább Baranyai Decsi Jánostól Margalits Ede összegző művéig kigyűjtöttem jónéhány érdekes frazémánkat, egyik felüket a közismertség okán, másik felüket éppen azért, mert ismeretlenségükben megtetszettek, találóak, érdemes megismerni, s használatba vonni őket. Ezek is csak olyanok, mint minden frazéma, értő, helyzetérzékeny használatuk színessé, élvezetessé teszi mindennapi beszédünket. Hogy mi minden lappanghat az európai, netán az eurázsiai kultúrtörténet morzsáiból egy bánatos kutya kilenc kölykében, vagy épp a tizenkilenc és húsz párhuzamos szerepeltetéseiben, arra talán jobban fény derül majd a folytatásban. Júniusban néhány számos frazémánk európai megfeleltetésével folytatom kirándulásunkat. Most azonban, számszerű sorrendben álljanak itt az említett magyar kedvencek.

 

Frazémák egyetlen számmal

1

Akár eb, akár kutya, egy az.
Egyik sem jobb a deákné vásznánál.
Egy virág nem hozza meg a tavaszt.
Egy fecske nem csinál nyarat.

2

Kettőn áll a vásár.
Kettőt nem lehet kiirtani az országból: a pört és adósságot.
Kettőt nehéz csalni: a szemet és a fület.
Kettő előtt hasznos kitérni: a terhes szekér és a részeg ember előtt.
Kettőt nem tanácsos elvenni: vén asszonyt pénzéért, ó kocsit vasáért.
Kettőnek vagyon nagy becsülete: új ruhának, új pénznek.

3

Három napi dínom-dánom, holtig való szánom-bánom.
Harmadnapos vendégnek coki a neve.
Három a magyar igazság.
Három asszony egész sokadalom
Meghúzzuk neki a hármas harangot.
Még a katona is három tyúkmonyt szeret.

4

Nincs ki mind a négy kereke.

5

Tudja, mint az öt ujját.
Ötödik kerék a kocsiban.

6

Egynek hatot, másnak vakot vet a világ kockája.
Könnyű hat ökör után tolni az ekét.
Hat ökör után könnyű a szekeret tolni.
Akinek hat lánya van, búkérni ne menjen máshoz.

7

Heten vannak, mint a gersei ördögök.
Heten, mint a gonoszok.
Hét tél, hét nyár próbálja meg a házasokat.
Hétágra süt a nap.
Hétpróbás gazember.
Ha akarod, a hét számot is párosnak mondja.
Sovány, mint a hét szűk esztendő.

8

Nekem nyolc.

9

Ennek a kilenc is páros.
Megbánta, mint a kutya, amelyik kilencet kölykedzik.
Kilenc vármegyében nincs párja.
Aj baj, kilenc tehén, még sincs vaj.

10

Egy bolond tízet is csinál.
Tizedelni kell a szavát.
Tud hozzá, mint lantos a tízparancsolathoz.
Vénebb a tízparancsolatnál.

13

Tizenharmadik iskola.
Tizenhárom próbás.

20

Előbb találkozik húsz rossz, mit egy jó.
Megy beléje, mint bőgőbe a huszas.

30

Amit a vámon nyert, a harmincadon elvesztette.

100

Egy bolond annyit kérdezhet, hogy száz bölcsnek is gond leszen rá megfelelni.
Ha száz lelke volna, se hinném.
Egy szó mint száz.
Jobb egy jó barát száz atyafinál.
Száz szónak is egy a vége.
Egy jó barát a szomorúságban felér százzal a vigasságban.
Egy bolond százat csinál.

1000

Ezerért nem megy a szomszédba.
Ezer a lelke.

Számkombinációs frazémák

1–2

Egyet mondok, kettő lesz belőle.
Két dudás egy csárdában.

1–2–3

Egy: titok, kettő: tanács, három: istenadta széles világ.

1–3

Egy fára három tolvaj is elfér.

1–7

Jobb egy ismerős hét bűnnel, mint egy ismeretlen egy bűnnel.

1–9

Annyit ér, mint kilenc gémnek egy keszeg.

1–1000

Egy szót ezerrel tromfol.
Egyformán jövünk a világra, ezer módon megyünk ki.
Ezer varjú ellen elég egy kő.

2–3

Mikor két eb összemarakodik a tál felett, a harmadik könnyen jóllakik.
Két asszony, három lúd, egész vásár.

5–6

Nem jut ötről a hatra.
Haton kéred, ötön adja.
Ötöl-hatol.

5–10

Öten voltak, tíz felé szaladtak.

6–9

Kevés hat körte kilenc medvének.

7–8

Nálok is több hét nyolcnál.

19–20

Egyik tizenkilenc, másik egy híján húsz.
Húszat szól, tizenkilenc szava hazudság.

20–40

Ki húsz esztendeig nem okos, negyvenig nem gazdag, soha nem is lesz.

Nincs hozzászólás!

Your Email address will not be published.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

x