Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Kézen fogva
Takázás 11.

2016.05.5.nincs hozzászólás

Május az esküvők hónapja. Egyik tanítvány a másik után megy férjhez, illetve nősül. Nézegetem a képeket a közösségi oldalakon. Eszembe jut: szüleim is május elején házasodtak össze. Aztán bevillan a sok esküvő, amelyet édesapám áldott meg. Elbűvölten üldögéltem a templomban, hallgattam, ahogyan prédikált, melegséggel töltött el, ahányszor áldásra emelte kezét.

A kézfogás nemcsak gesztusként jelenik meg, hanem az eskü szövegében is hangsúlyos szerepet kap. A katolikus, az evangélikus szertartáson nő és férfi általában ugyanazt a szöveget mondja, de a reformátusoknál különböző nézőpont érvényesül a kézfogást illetően. A férfi annak tesz ígéretet, akinek Isten színe előtt kezét fogja, a nő pedig annak, akinek Isten színe előtt kezén van.

gyuru

 
Mit jelent a két szintagma? Gyakran használjuk a megfogja a kezét, kezet fognak kifejezéseket. A mindennapiságban több mindent kötünk e gesztusokhoz: a segítséget, a támaszt, az elfogadást, az összetartozást, a szeretetet, a biztonságot; az üdvözlést, a megegyezést, a kibékülést, a baráti egyetértést stb. Tehát a férfi nézőpontjából a kinek kezét fogom kifejezés az előbbi jelentésekkel telítődik, de a kinek kezén vagyok cselekvés- és állapotértéke teljesen más. Benne van az elfogadás, az összetartozás meg a szeretet is, de sokkal inkább a bizalom, a védettség, a törődés. Mindezek közül talán a bizalom a leghangsúlyozottabb ebben a szókapcsolatban. A kezén lenni valakinek, azt is jelenti, hogy rá bízzuk magunkat valakire: teljes egészében. Ez pedig nem olyan egyszerű dolog.

P1190841

 
Rábízni magunkat valakire nem akarat kérdése, semmi köze a racionalitáshoz, sokkal inkább az ösztönökhöz, az érzésekhez kapcsolható. Ugyanakkor a szerkezet jelentéséhez a birtoklás, birtokba vétel kifejeződése is hozzákapcsolódik. Ez által pedig létrejön egy alá-fölé rendeltségi viszony nő és férfi között.

A templomi eskütétel során sok mindent kell megígérni. Talán a legtöbb pár arra figyel a leginkább, s így elsikkad a kiindulópont: mindez csak akkor tartható meg, csak akkor nem lesz kényszer, ha a férfi fogja a nő kezét, a nő pedig rábízhatja magát a férfire. Különben hiába állnak ott kézen fogva.

A kéznek nagyon érdekes szerepe van a vallási szertartásokban, nemcsak a pap mozdulatai metaforikusak, de a híveké is, különösen az életüket összekötni vágyó fiatalok esetében lesz többletjelentéssel telített. A házassági eskü alatt egymással szembe fordul a pár, megfogják egymás kezét, majd hangosan tesznek ígéretet egymásnak.

(Képek: Magyari Sára)

Új hozzászólás