Skip to main content

Jelentők és tartók

- 2015. 06. 10.

Apák élete

A drámát a történelem írja: az egyik író befejezi apjáról szóló könyvét, amikor kiderül, apja besúgó volt; a másik író éppen akkor kéri ki a levéltárból az apjáról szóló jelentéseket – maga is megdöbben, egy táskányi anyagot írtak össze róla, erről is születik egy regény. Esterházy Péter: Javított kiadás (alcím: Melléklet a Harmonia Caelestis-hez) — Temesi Ferenc: Apám (2013). Önmagában érdekes, hogy egy író felnőtt korában jön rá apja kettős életére, mert azok, akiket megfigyeltek, pontosan tudták: szaglásznak utánuk. Temesinek az apja átlagos értelmiségi tanárember. 56-ban Szegeden egy napig szervezte a kisgazdapártot, s baráti körben bírálta a rendszert. Ez elég volt ahhoz, hogy két embert állítsanak rá, akik 71-ig figyelték. A jelentésekből kirajzolódik a Temesi-család élete, az igazgatóságból elbocsátott, napközi otthonos nevelővé átsorolt apa sorsa, keserűsége. A jelentések egyes esetekben szinte költői pontossággal idézik fel a beszélgetéseket (pedig nem jegyzetelhettek, s nem készítettek hangfelvételt a jelentők). A jelentésekbe beleír az író, aki egyben tanú és bíró is: kommentál, vitatkozik, hiszen jobban, de legalábbis másként ismeri a valóságot, és kíméletlenül ítél. A jelentések nyomán fejezetről fejezetre kibomlik a két jelentő jelleme, s a könyv végén az író lebuktatja (dekonspirálja) őket. Az író emléket állít apjának, egyúttal elégtételt vesz apjáért, de a fájdalom itt marad: minden oldalon.

Tartótiszt

Temesi Ferenc aparegényében eljátszik a tartótiszt szóval. Nyelvészi módon vizsgálja:  „MILYEN JÓ KIS SZÓ: TARTÓTISZT. MEGTARTÓ. EL NEM ERESZTŐ. FOGVATARTÓ. HATALMÁBAN TARTÓ. DE VAN BENNE VALAMI A KITARTOTTSÁGBÓL IS, MEG HOGY TARTOZIK NEKI BESZÁMOLÁSSAL. APÁMRÓL IS.) (Kiemelés az eredetiben is: Temesi, 2013: 41). A jelentőket nyelvi iróniával, sőt maró gúnnyal járja körül. Az irónia és gúny egyik eszköze a halmozás említéssel, szinonimákkal. A „jelentő” vagy besúgó börtönnyelvi és azok nyomán írói ihletésű megnevezései: „szaglár”, valamint: „a téglák, a kagylók, a spiclik, a vamzerek, a pacsirták, a susogók és egyéb köpőcsészék alosztálya” (2013: 31), illetve még tovább: „Ő volt apám egyik samott téglája” (2013: 181), „Apámat tovább figyelték az ő kémholdjai” (2013: 116). A beadványok: „júdási jelentések” (2013: 36). Valamint foglalkoztatja a jelentő lelkiismerete és eleve elrendelt sorsa: „Milyen érzés lehet: soha nem voltam veletek, csak egy poloska voltam, akit közétek telepítettek” (2013: 182), „A tégla végzete, hogy beépítik a falba. Ezt még nem tudta, ezért jelent. Ha kő’, ha nem kő’. Mert most már kezdi megkedvelni, a nyomorult. Hogy másokat tönkretesz.” (2013: 40).

Az írót iróniára sarkallja a tartótiszt szó. A szó nincs benne az értelmező kéziszótárban, a rendszerváltás szótárában (Fritz és társai, 1992). Első szótári megjelenése a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport könyvében található: „tartótiszt – a titkosszolgálatoknál a kapcsolattartó tiszt rövidítése. (A kapcsolattartó tiszt formából rövidült.)” (Balázs, 2010: 375.) A szó érthetően sérti a nyelvérzéket, hiszen a kapcsolattartó mást jelent, mint a tartó, sőt az író által jelzett (tréfás) félremagyarázásra is indít. A hiányos –tartó az állambiztonsági szlengből ered, akárcsak – föltehetőleg – a jelentő.

„Kedves, csupa kedves, csupa kedves arcot látok
de azért jobb, ha tudjátok
hogy a magunk módján mi is figyeltetünk
aki előttetek áll az a mi emberünk
a magunk módján mi is figyeltetünk
aki előttetek áll, aki mellettetek áll, aki mögöttetek áll
az a mi emberünk
Csak forogjatok, lebuktatok
besúgók és provokátorok”

Kontroll Csoport/szöveg: Müller Péter Iván: Besúgók és provokátorok

Állambiztonsági szleng

A szocializmus időszakának magánemberekkel kapcsolatos állambiztonsági-titkosszolgálati tevékenysége politikai és hétköznapi vita tárgya. Ennek során a sajtóban felbukkantak különféle megjelölések, s előkerültek újabb és újabb szavak, rövidítések, kifejezések, amelyek egy sajátos, zárt csoportnyelvhez tartoztak, korábban csak titkosszolgálati körökben voltak ismertek. S bár a szótárak nem igazítanak el, mégis léteznek az állambiztonsági szókészletével kapcsolatos szószedetek. Például egy Állambiztonsági értelmező szótár a világhálón a Heti Világgazdaság összeállításában  (http://hvg.hu/itthon/20050225allambiztonsag). Néhány példa:

beszervezési beszélgetés: a jelöltnek a beszervezés helyén való megjelenésével veszi kezdetét, és elbocsátásával ér véget. Gyors módszernél egyetlen beszélgetésre kerül sor. Fokozatos bevonásnál több beszélgetés valósul, meg amíg a tulajdonképpeni vállalás meg nem történik. – Szakaszai: a beszervezési jelölt személyes tanulmányozása (vagy kihallgatása); a beszervezés végrehajtása; a titkos együttműködés gyakorlati kérdéseinek tisztázása. – Módszerei: a meggyőzés, a rávezetés, a felajánlás és a megegyezés.

dekonspiráció: árulás, fecsegés vagy egyéb titoksértő magatartás következtében operatív értékű adat lelepleződése az ellenség előtt. Emiatt az adott területen lépéshátrányba kerülünk; dekonspirál.

fedőnév: az állambiztonsági szolgálat operatív munkatársának, a hálózat tagjának kilétét leplező vagy jelölő elnevezés. Legalizálását szükség szerint fedőigazolvánnyal kell alátámasztani.

Az állambiztonság szemiotikája

Az újságírók által összegyűjtött szakszavak listája azonban nem tartalmazza az összes titkos, sok esetben rejtvényszerű megnevezést. Ezekre egy másik honlapon bukkantam (http://www.abtl.hu/node/334). Az itt szereplő megnevezések többsége jel: szám és betű kombinációja, valamint betűszó, vagyis kód, amelyet szemiotikai és nyelvészeti módszerekkel vizsgálhatunk. Pl. K lakás = konspirált lakás. Az állambiztonsági szerv, illetve fedőszerve által fenntartott és üzemeltetett lakás, melyet az ügynök és az operatív tiszt(-ek) konspirált találkozására használtak. Konspiráció = a titkosszolgálati szervek működésének módszere tevékenységük titokban tartásához. Tmb. = titkos megbízott. Az állambiztonsági hálózatnak az a tagja, aki elvi meggyőződésből vett részt a titkos együttműködésben. Tmt. = titkos munkatárs. Az állambiztonsági szervek hálózatának legmegbízhatóbb tagja, aki elvi meggyőződésből, magas fokú áldozatkészséggel, kezdeményezőleg vett részt a titkos együttműködésben és a legbonyolultabb hálózati feladatok elvégzésére is alkalmas volt. Z = zúzható.

Máshol

Németországban a keletnémet titkos államrendőrség, a Stazi feloszlatása után kiadtak egy vaskos tudományos munkát, Az állambiztonság szótárát (Wörterbuch der Staatssicherheit, Suckut, 2003). A szótár a titkosszolgálati tisztek kiképzéséhez szolgáló mintegy ezer szót tett közzé. Például az IM, azaz ügynök szónak több mint félszáz változata található meg benne. Az egyes fejezetek bemutatják a különféle megfigyelési, üldözési módszereket, a fedett és nyílt követést stb. Egy magyarországi pragmatikai, politikai nyelvhasználati, vagy mondjuk úgy: „hatalom és nyelv” kutatási programból még hiányzik a magyar anyag áttekintése.

A fő kérdés persze az, amit Temesi Ferenc könyvének végén világgá kiált: (…MIÉRT VOLT NÁLUNK AKKOR ENNYI BESÚGÓ?) (Az eredetiben is csupa nagybetűvel, 2013: 51.) A tisztázatlan politikai, közéleti és nyelvi kérdések miatt pedig csak az embereket gyötrő fájdalom marad, valamint a bizalmatlanság légköre terjed, s ezért évről-évre lehet a kérdéssel sakkozni. Az egyéni fájdalom, kétségbeesés egyik utóbbi jajkiáltása: „Rajtam a bélyeg: ügynök, tégla, besúgó, hazaáruló” (Boldog 2015).

Irodalom:

Boldog Zoltán, 2015. „Rajtam a bélyeg: ügynök, tégla, besúgó, hazaáruló”. Boldog Zoltán interjúja Szokolay Zoltánnal. Irodalmi Jelen, 2015. XV/161. szám (március) 62-71.

Suckut, Siegfried (Hg.), 2001. Wörterbuch der Staatssicherheit. Definitionen zur „politisch-operativen Arbeit”. Ch. Links Verlag, Berlin.

Temesi Ferenc, 2013. Apám. L’Harmattan, Budapest.

Balázs Géza szerk., 2010. Jelentés a magyar nyelvről 2006-2010. + Új magyar szavak szótára 1998—2010). Inter—MSZT, Budapest.

Az írás megjelent az Édes Anyanyelvünk 2015. júniusi számában is.

Nincs hozzászólás!

Your Email address will not be published.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

x