Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Bujkáló nyelvek – a kamassz
Levelek a Borostyánkőútról 16.

2014.08.1.nincs hozzászólás

Vannak nyelvek, amelyek hol eltűnnek, hol újra felbukkannak.

Persze, nem a nyelv bújócskázik így, egyszerűen csak nincs sorsáról kellő információnk. Ilyen nyelv a kamassz. Szegről-végről rokon nyelvünk, az uráli nyelvcsalád szamojéd ágának déli csoportjába tartozik, a Szaján hegység vidékén beszélték. A közösség áttért a hakasz és az orosz nyelvre, így a kamassz nyelv megszűnt létezni. Már a 20. század húszas-harmincas éveitől kihaltnak tartották, ám az 1960-as években még sikerült felfedezni kamasszul beszélőt, akitől Ago Künnap tartui nyelvész gyűjtött és közzé is tett némi nyelvi anyagot. Plotnyikova asszonyt tartják az utolsó kamasszul beszélő személynek, aki a komiföldi Sziktivkarban 1985-ben rendezett finnugor kongresszus vendége volt. Plotnyikova tudomása szerint ő volt az egyetlen ember a világon, aki valamelyest még tudott kamasszul. Arra a kérdésre, hogyan tudta megőrizni a nyelvet, azt válaszolta, hogy minden nap kamasszul imádkozik. Miért éppen kamasszul, tudakolták. Mert ha oroszul imádkoznék, akkor a Jóisten nem biztos, hogy pont az én imámat hallgatná meg a 200 millióból, de mivel én vagyok az egyetlen kamasszul imádkozó, engem biztosan meghallgat.

Vajon rejtenek-e még a Szaján hegység völgyei, erdei ritka nyelvi kincseket?

Új hozzászólás