Skip to main content

Eltérések a két mérvadó helyesírási szótár állománya között

Szegi Ádám - 2009. 01. 19.

(Megjelent az Édes Anyanyelvünk 2008. júniusi számában Tessék választani! címmel)

Az Édes Anyanyelvünk 2007/3. számában Dede Éva már tárgyalta a Magyar helyesírási szótár és az Osiris-féle Helyesírás eltéréseit. Én egy tollbamondással folytatnám a felvetett témát:

„Épp a nyári napéjegyenlőség idején tettünk kirándulást Pécsre. Szombaton megnéztük a Zsolnay-porcelánokat és Kisfaludi Strobl szobrait, ebédre Újházy-tyúklevest ettünk, este pedig Sztravinszkijt hallgattunk. Velünk tartottak sydneyi és berkeleyi hallgatók is – egyikük dzsiudzsicu-tanfolyamra járt, másikuk nemrég írta meg a matematika írásbelit –, de érkeztek páran Phnom Penh-ből és Mumbaiból is. Megismerkedtünk Hermannal, aki Észak-Rajna-Vesztfáliából jött hazánkba, és a design, az alkotó művészet érdekli – időnként a magyar-német szótár is előkerült. A másnapi kirándulás során láthattunk éti csigát, illetve meztelen csigát egyaránt, a szelídnek ismert házinyulak élethalálharcot vívtak a salátáért, a fejünk fölött pedig feketerigók és házigalambok köröztek (barnamedvétől, keresztes póktól nem kellett tartanunk). Az elkövetkező előadásokat egy házimozi segítségével követhettük: az állótőke-képzéstől Edward királyon és Erazmuson át Nabukodonozorig sok minden szóba került bissau-guineai, szaúd-arábiai, Keleti-Sierra Madre-i és Antigua és barbudai kollégáink jóvoltából: a kedvünkért egy Európai Unió-beli főépítésvezetővel és egy béke-világtanácsi küldöttel is on-line kapcsolatba léptek, az Interneten pedig a knesszet nevezetességeit tekinthettük meg. Egy szent János kórház és rendelőintézeti orvostól a HIV-vírusról és a házipatikából kevéssé ismert pszichotróp szerekről hallhattunk, egy nyelvésztől pedig megtudtuk, hogy Algír Ed-Dzáírként hangzik arabul. Pest közeli közlekedéstörténész barátunk számára testreszabott témáról, a Potyomkin cirkálóról beszélt, de ha cigánygyerekek potyognak az égből, akkor is haza kellett jutnia időre kis húgával együtt az országgyűlési képviselő-választás miatt.”

Aki a fenti szöveget a Magyar helyesírási szótárból akarná javítani, hibátlan eredményre jutna. Aki viszont az Osiris-féle Helyesírást venné alapul, az nem kevesebb, mint ötven hibát számolhatna össze. Lássuk, mi lenne szerinte a helyes megoldás:

„Épp a nyári nap-éj egyenlőség idején tettünk kirándulást Pécsre. Szombaton megnéztük a Zsolnay porcelánokat és Kisfaludi Stróbl szobrait, ebédre Újházi-tyúklevest ettünk, este pedig Stravinskyt hallgattunk. Velünk tartottak sydney-i és berkeley-i hallgatók is – egyikük dzsúdzsucutanfolyamra járt, másikuk nemrég írta meg a matematikaírásbelit –, de érkeztek páran Phnompenből és Bombayből is. Megismerkedtünk Hermann-nal, aki Észak-Rajna–Vesztfáliából jött hazánkba, és a dizájn, az alkotóművészet érdekli – időnként a magyar–német szótár is előkerült. A másnapi kirándulás során láthattunk éticsigát, illetve meztelencsigát egyaránt, a szelídnek ismert házi nyulak élet-halál harcot vívtak a salátáért, a fejünk fölött pedig fekete rigók és házi galambok köröztek (barna medvétől, keresztespóktól nem kellett tartanunk). Az elkövetkező előadásokat egy házi mozi segítségével követhettük: az állótőkeképzéstől Eduárd királyon és Erasmuson át Nabú-kudurri-uszurig sok minden szóba került Bissau-guineai, Szaúd-arábiai, keleti-Sierra Madre-i és Antigua és Barbuda-i kollégáink jóvoltából: a kedvünkért egy európai uniós fő-építésvezetővel és egy békevilágtanácsi küldöttel is online kapcsolatba léptek, az interneten pedig a Kneszet nevezetességeit tekinthettük meg. Egy Szent János kórház és rendelőintézeti orvostól a HIV vírusról és a házi patikából kevéssé ismert pszichotrop szerekről hallhattunk, egy nyelvésztől pedig megtudtuk, hogy Algír ed-Dzáirként hangzik arabul. Pest-közeli közlekedéstörténész barátunk számára testre szabott témáról, a Patyomkin cirkálóról beszélt, de ha cigány gyerekek potyognak az égből, akkor is haza kellett jutnia időre kishúgával együtt az országgyűlésiképviselő-választás miatt.”

A megjelölt ötven különbség csak kis hányada a két szótár között fellelhető összes eltérésnek – az MHSz. egytizedének áttekintésén alapuló becslésem szerint legalább kétszázra tehető a más formában javasolt alakok száma.

A fentiek közül megítélésem szerint hozzávetőleg egytucatot tesznek ki azok az alakok, amelyeknél nem lehet egyértelműen állást foglalni: például az írásmód a lexikális jelentés vagy a tagok közti viszony különböző értelmezésétől függ, vagy csak szubjektíven indokolható a döntés a hagyományosan meghonosodott és a korszerű átírású, ill. újragondolt írásmódú alak között (ezek közé sorolhatók a napéjegyenlőség, élethalálharc, házimozi, házipatika, kis húg, design, knesszet, Észak-Rajna-Vesztfália, Erazmus, Nabukodonozor, Potyomkin cirkáló alakok, illetve esetleg a dzsiudzsicu, Edward király, testreszabott és a szólásbeli cigánygyerek is). A továbbiak közül öt-hat esetben látom védhetőnek az MHSz. javaslatát (konkrétan a béke-világtanácsi, Kisfaludi Strobl, bissau-guineai, szaúd-arábiai, Keleti-Sierra Madre-i és esetleg a Mumbai esetén), a fennmaradó legalább harminc eltérésnél viszont az OH. által javasolt megoldás támasztható inkább alá a szabályzat vagy más helyesírási szakmunkák (a keleti nevek, a cirill betűs nyelvek neveinek vagy az állatnevek helyesírása) alapján.

E gyűjteménynek több célja van: egyrészt a tájékoztatás, ismeretterjesztés a kellemetlen meglepetések, bosszúságok, parttalan viták elkerülése végett, másrészt a jóhiszemű korrektorok, helyesírási versenyzők, vizsgázó diákok tisztázása a helytelen írásmód vádja alól (amennyiben a másik kiadvány épp az általuk használt alakot írja elő), harmadrészt pedig elősegítheti, hogy a két mérvadó kötet összehangolásával létrejöjjön az az egység és egyértelműség, amit a helyesírás az elmúlt közel kétszáz évben szolgálni kívánt.

Az internet lehetőséget ad rá, hogy az eddig felmerült esetekhez bárki hozzáférjen, sőt az újabb technika révén már maga az olvasó is bővítheti, fejlesztheti a listát az általa felfedezett további példákkal. A magyar Wikipédia egyik szócikke jegyzékbe szedte az eltérő javaslatokat a szótárak eddig ismert hibáival egyetemben, valamint megpróbált állást foglalni legalább azokban az esetekben, ahol ez egy-egy adott szabálypont vagy forrás alapján objektíven megtehető, illetve megadni az egyes megoldások melletti érveket. Szabadon szerkeszthető internetes lexikon lévén minden új olvasó és szerkesztő előtt nyitva áll regisztrációval vagy a nélkül, csak egyetlen dolog fontos: a megalapozott indoklás, illetve az ellenőrizhetőség (ideértve a nyomtatott vagy internetes források tételes hivatkozását). A szócikk A Magyar helyesírási szótár és az Osiris-féle Helyesírás eltéréseinek listája címen lelhető fel.

Bízom benne, hogy ha ez a gyűjtemény kiteljesedik és kiforrja magát (akár a kedves Olvasó hozzájárulása révén), a meglévő helyesírási szótárak hasznos függeléke lesz, s egy új, összehangolt kiadvány születéséhez járulhat majd hozzá.

 

A szerző korrektor, fordító, a Manyszi nyelvi tanácsadója. A Nagy J. Béla országos helyesírási versenyen 2006-ban 1. helyezést ért el.

Nincs hozzászólás!

Your Email address will not be published.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

x