Pusztay János

Puszay János

Halmai Tamás

Halmai Tamás

Papp Andrea

Magyari Sára

Kóródi Bence

Kóródi Bence

Szűts-Novák Rita

Fráter Zoltán

Szűts Zoltán

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Minya Károly

Minya Károly

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások
Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor

Kapitány Ágnes DSc, az MTA TK Szociológiai Intézetének tudományos tanácsadója, MOME egyetemi tanár és Kapitány Gábor DSc, MOME egyetemi magántanár, szociológusok, kulturális antropológusok, tagjai az MTA Szemiotikai Munkabizottságának, a Magyar Szemiotikai Társaság elnökségének, a Magyar Szociológiai Társaságnak és a Magyar Kulturális Antropológiai Társaságnak (utóbbinak Kapitány Gábor az alelnöke). Több mint húsz könyv szerzői, három és fél évtizede oktatnak különböző egyetemeken és azok doktori iskoláiban (BME, ELTE, KRE, PTE, SZFE, NYME, ME, MOME).

A szerző írásai az e-nyelvmagazin.hu oldalon: