Pusztay János

Puszay János

Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Szűts-Novák Rita

Fráter Zoltán

Szűts Zoltán

Fráter Zoltán

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások
Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor

Kapitány Ágnes DSc, az MTA TK Szociológiai Intézetének tudományos tanácsadója, MOME egyetemi tanár és Kapitány Gábor DSc, MOME egyetemi magántanár, szociológusok, kulturális antropológusok, tagjai az MTA Szemiotikai Munkabizottságának, a Magyar Szemiotikai Társaság elnökségének, a Magyar Szociológiai Társaságnak és a Magyar Kulturális Antropológiai Társaságnak (utóbbinak Kapitány Gábor az alelnöke). Több mint húsz könyv szerzői, három és fél évtizede oktatnak különböző egyetemeken és azok doktori iskoláiban (BME, ELTE, KRE, PTE, SZFE, NYME, ME, MOME).

A szerző írásai az e-nyelvmagazin.hu oldalon: