Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
#2.
2010

Régi jelenségek - új köntösben

Régi jelenségek - új köntösben

Tanulmányok
Balázs Géza

Szerkesztői bevezető

Előszó a negyedik számhoz.
Gulyás Péter

A Hotdog.hu felhasználóinak névválasztási szokásai

Kutatási területem az internet egyik jelensége. Célom kategorizálni a Hotdog.hu-n megjelenő felhasználóneveket. A kutatási módszer pedig egy furcsa keverék. A terepmunka során egy kultúrát közvetlenül, hosszú ideig, benne élve vizsgálhat a kutató. (Balázs–Takács 2009: 66) A résztvevő megfigyelés, pedig a terepmunka legspeciálisabb vonása. A kutató a mindennapi életben az interakciók részese. Ez gyakran hónapokat, éveket is jelenthet. (Balázs–Takács 2009: 69) Nálam a fent említett két feltétel teljesült, hiszen évek óta tagja vagyok ennek az online közösségnek. Ez a tény önmagában a kutatásomat nem szolgálja, inkább egyfajta, kontroll, ellenőr szerepet tölt be. Ez a szubkultúra megmutatta számomra egy oldalát, én ebből kiválasztottam a nickneveket, majd egy empirikus kutatás segítségével összegyűjtöttem és az adatokat értelmeztem. Szóval a kutatás érdemi részéhez - kutatási módszerként - az adatrögzítést választottam.
Nagy Andrea

Trágárság a locsolóversekben

Az emberek a történelem során mindig is társas közegben éltek, hiszen a család, a törzs, a falu vagy a város mindig körülvette őket. Ebben a közegben mindennapos volt a társas interakció, és ez kis, zárt közösségekben ment végbe, ahol szoros volt a kapcsolat a résztvevő felek között. A mai társadalmak jelentős része azonban ettől eltérő, nagyobb csoportokból áll, ezért a társas interakciók legnagyobb része olyan emberek között megy végbe, akik egymás számára ismeretlenek. Ez jelentős kommunikációs változásokhoz vezetett az elmúlt évszázadokban. (Forgács 1997: 15)
Szakos Anita

Rövid üzenetek egy médiumon keresztül – A Vas Népe sms-rovatának elemzése

Számos alkalom adódik az életben arra, hogy megfigyeljük az embereket, hogy mennyire vesznek tudomást a körülöttük levő világról, hogy hogyan reagálnak a különböző eseményekre és, hogy hogyan használják ki azokat a lehetőségeket, amelyekben alkalmuk adódik véleményt alkotni az őket érő behatásokról. Sokaknak a tájékozódás alapját még mindig a nyomtatott sajtó jelenti. A sajtó lehetőséget ad, hogy az alapvetően privát kommunikáció eszközével a nyilvánossághoz szóljunk, mivel az újság lehet az sms-ek közvetítésének az eszköze és a közege. Vizsgálatomban a mobiltelefonról küldött sms-eket elemzem, amelyeket egy médium közvetít naponta olvasóközönségének. Ezek az sms-ek leképezik a társadalmi gondolkodást, ezért a vizsgálat arra terjed ki, hogy mi jellemző a Vas Népe sms-véleményvonalára beküldött - és így újságban - megjelenő sms-ekre.