Pusztay János

Puszay János

Halmai Tamás

Halmai Tamás

Magyari Sára

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Pomozi Péter

Pomozi Péter

Kóródi Bence

Kóródi Bence

Kövesdy Zsuzsa

Kövesdy Zsuzsa

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások
#2.
2010

Régi jelenségek - új köntösben

Régi jelenségek - új köntösben

Tanulmányok




Balázs Géza

Szerkesztői bevezető

Előszó a negyedik számhoz.
Gulyás Péter

A Hotdog.hu felhasználóinak névválasztási szokásai

Kutatási területem az internet egyik jelensége. Célom kategorizálni a Hotdog.hu-n megjelenő felhasználóneveket. A kutatási módszer pedig egy furcsa keverék. A terepmunka során egy kultúrát közvetlenül, hosszú ideig, benne élve vizsgálhat a kutató. (Balázs–Takács 2009: 66) A résztvevő megfigyelés, pedig a terepmunka legspeciálisabb vonása. A kutató a mindennapi életben az interakciók részese. Ez gyakran hónapokat, éveket is jelenthet. (Balázs–Takács 2009: 69) Nálam a fent említett két feltétel teljesült, hiszen évek óta tagja vagyok ennek az online közösségnek. Ez a tény önmagában a kutatásomat nem szolgálja, inkább egyfajta, kontroll, ellenőr szerepet tölt be. Ez a szubkultúra megmutatta számomra egy oldalát, én ebből kiválasztottam a nickneveket, majd egy empirikus kutatás segítségével összegyűjtöttem és az adatokat értelmeztem. Szóval a kutatás érdemi részéhez - kutatási módszerként - az adatrögzítést választottam.
Nagy Andrea

Trágárság a locsolóversekben

Az emberek a történelem során mindig is társas közegben éltek, hiszen a család, a törzs, a falu vagy a város mindig körülvette őket. Ebben a közegben mindennapos volt a társas interakció, és ez kis, zárt közösségekben ment végbe, ahol szoros volt a kapcsolat a résztvevő felek között. A mai társadalmak jelentős része azonban ettől eltérő, nagyobb csoportokból áll, ezért a társas interakciók legnagyobb része olyan emberek között megy végbe, akik egymás számára ismeretlenek. Ez jelentős kommunikációs változásokhoz vezetett az elmúlt évszázadokban. (Forgács 1997: 15)
Szakos Anita

Rövid üzenetek egy médiumon keresztül – A Vas Népe sms-rovatának elemzése

Számos alkalom adódik az életben arra, hogy megfigyeljük az embereket, hogy mennyire vesznek tudomást a körülöttük levő világról, hogy hogyan reagálnak a különböző eseményekre és, hogy hogyan használják ki azokat a lehetőségeket, amelyekben alkalmuk adódik véleményt alkotni az őket érő behatásokról. Sokaknak a tájékozódás alapját még mindig a nyomtatott sajtó jelenti. A sajtó lehetőséget ad, hogy az alapvetően privát kommunikáció eszközével a nyilvánossághoz szóljunk, mivel az újság lehet az sms-ek közvetítésének az eszköze és a közege. Vizsgálatomban a mobiltelefonról küldött sms-eket elemzem, amelyeket egy médium közvetít naponta olvasóközönségének. Ezek az sms-ek leképezik a társadalmi gondolkodást, ezért a vizsgálat arra terjed ki, hogy mi jellemző a Vas Népe sms-véleményvonalára beküldött - és így újságban - megjelenő sms-ekre.