Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Impresszum

E-nyelv Magazin
(Rövidítése: EnyM.)
A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport (2000–), a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (2006–), (valamint a Médiaértés Egyesület, 2014–) elektronikus folyóirata

Alapította és működteti:
Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft.
Iroda/levélcím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11. fszt. 1.

Felelős kiadó:
Dr. Balázs Géza ügyvezető

A szerkesztőség címe: iroda@e-nyelv.hu

Az E-nyelv Magazin szerkesztője:
2009–2010.    Horváth Péter Iván
2010– Balázs Géza (balazs.geza@gmail.com)

Korábbi technikai szerkesztők: Nagy Levente Péter (2009–2010), Pölcz Ádám (2010–2012), Gál Soma (2013–2014), Muhi Anna (2015–2016)

Nemzetközi tanácsadó testület (2013–):
Emilio Arias Astúa (University of Costa Rica), Claus Michael Hutterer (Ausztria/Karl-Franzens-Universität Graz, Ausztria), Nikolay Kuznetsov (University of Tartu, Észtország)

Az E-nyelv Magazin szakmai tanácsadó testülete (2009–2012):
Balaskó Mária, Balázs Géza, Hidasi Judit, Litovkina Anna, H. Varga Gyula, Prószéky Gábor

Tanácsadó testület (2013–):
Bódi Zoltán, Kovács László, Hidasi Judit, Horváth Péter Iván, Pomozi Péter, Prószéky Gábor, Veszelszki Ágnes

Rovatvezető szerzők:
Balázs Géza, Dede Éva, Halmai Tamás, Ilosvay Selymes Pál, Fráter Zoltán, Kövesdy Zsuzsa, Magyari Sára, Minya Károly, Pomozi Péter, Pusztay János
Korábbi rovatvezető: Horváth Péter Iván – (Ny)elvi kérdések, 1–100. esszé; Hartay Csaba – Nyelvemre harapva 1–75. szatirikus nyelvi írás

Állandó rovataink új anyaga:

Pusztay János: Levelek a Borostyánkőútról – minden hó 1-jén
Halmai Tamás: Korrektorglosszák – minden hó 3-án és 13-án
Magyari Sára: Takázás – minden hó 5-én

Balázs Géza: Tetten ért szavak – minden hó 10-én
Pomozi Péter: Szólásmentés – minden hó 15-én
Kövesdy Zsuzsa: Nyelv(es) irodalom – minden hó 20-án
Fráter Zoltán: Kávéházi szeglet – minden hó 23-án
Minya Károly: Színház és nyelv (társszerzőkkel) – minden hó 25-én
Ilosvay Selymes Pál: Csípős szavak – minden hó 27-én

Dede Éva: Léleknyelv – minden hó 29-én

Programozás, honlapfejlesztés:
PRAE.HU Kft. (Bartha Dániel), Bagi Márton

Arculat:
WhoIsNot

Az E-nyelv Magazin a médiahatóság által bejegyzett folyóirat.
ISSN 2063-6113

© Inter Nonprofit Kft., Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, a szerkesztők és a szerzők.

Nyilatkozat
Adataikért a szerzők felelnek.
A szerkesztőség a tanulmányokat lektoráltatja, s csak a lektori vélemények figyelembevétele után közli az írásokat.
Elkötelezettek vagyunk a korrekt tájékoztatás és adatkezelés mellett.
A hozzászólásokat moderáljuk. A tőlünk különböző véleményeket elfogadjuk, a bárkire nézve bántó, sértő megjegyzéseket töröljük.
A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda munkatársai önkéntes, társadalmi munkát végeznek.

Támogatók:
A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda létrehozását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
2009-ben, A magyar nyelv évében internetes fejlesztéseinket a Balassi Intézet és az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta.
Pályázati programtámogató: Nemzeti Kulturális Alap folyóirat-kollégiuma (2011–)

OKM_Balassi