Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Miért beszélt nekünk annyi mindent Berta néni?
Transzcendens trambulin 5.

2021.04.2.nincs hozzászólás

„Tankó Berta életének egyik legfontosabb alapélménye, hogy beleszületett ebbe a szóbeliségen nyugvó, hagyományos világba, felnövekedett benne, de annak létét, folytonosságát már veszélyeztetve látta.

Nagyapó és Nagyanyó ennek a világnak megfellebezhetetlenül erős erkölcsi tekintéllyel bíró képviselői. Gyermekéveiben még ennek a mérhetetlenül időtávlatokat megnyitó kulturális valóság romlatlan világában élt. Felnővén és megérezvén a szóbeli hagyományozódás ellehetetlenülését, fölismerve, hogy Nagyapó beszédei a tágabb közösség számára is értéket hordoznak, tollat ragadott, s teleírta azt a zöld műanyag borítású jegyzetfüzetet, mert »Jávárdiba’ mennyi vályú, abba tinta csurogna, a réten mennyi vadvirág penna volna, az a penna írna, ez a füzet úgy, ha megíródna…«”

Tankó Berta néni írása a Honismeret 2021-es évi első számában olvasható:

https://honismeret.hu/hon…/bontsunk-gyulest-verjunk-gazdat

Tankó Mónus Berta (jobbról) testvérében Borbálával

(Idézet: Harangozó Imre: Vajon miért beszélt nekünk annyi mindent Berta néni? Gondolatok, tűnődések Tankó Mónus Berta könyvének elolvasása után. In Vajon miért beszélt nékem annyi sok mindent nagyapó? Tankó Mónus Berta csángó pásztor emlékezései. Szerk.: Bakay Péter–Harangozó Imre. Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyós, 2007. 162.)

Új hozzászólás