Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

A komi nyelv ünnepe és a nyelvvesztés veszélye
Levelek a Borostyánkőútról 86.

2020.06.1.nincs hozzászólás

Május harmadik vasárnapján ünneplik a komi nyelv napját.

Egy életképes nyelvét, amely ma még sok helyen jelen van, s amelynek fejlesztésén tudatosan dolgoznak. A NH-Collegium Fenno-Ugricum jó egy évtizeddel ezelőtti Terminologia scholaris programjának eredményeit elemezve megállapíthattam, hogy a komi nyelv teljes mértékben alkalmas arra, hogy a tanítás nyelve legyen, hogy alkalmazzák a közigazgatásban, a politikai életben is.

A Komi Köztársaság hivatalos honlapjának az egyik nyelve – az orosz és az angol mellett – a komi (https://www.rkomi.ru/). A Rosszija -1 csatornát használó komi rádióban és televízióban vannak komi nyelvű hírek (https://komigor.com/novosti), komi nyelvű beszélgetős műsorok. A rádiócsatornán vannak komi nyelvű online programok. Emellett a Komi Köztársaság saját rádió- és tv-csatornáján (Jurgan) komi nyelvű rádió- és tévéadások hallhatók, láthatók (http://www.krtk.ru/ >> http://www.krtk.ru/tvprogramme/8/).

Jelennek meg napilapok és folyóiratok is komi nyelven, például a Komi mu (Komi föld, napilap), a Jölöga (Visszhang) ifjúsági lap, a Bi kiny (Szikra, gyereklap), a Csuskanzi (Darázs, élclap). Az Art/Lad kulturális folyóirat 20%-ban komi nyelvű.

A felsorolt nyomtatott és elektronikus sajtón kívül van komi nyelvű wiki, és kedvelt a komi nyelvű internet is.

Mindezek mellett tény, hogy a komik kisebbségben vannak szülőföldjükön, a róluk elnevezett köztársaságban, a lakosság 25%-át téve ki, s ez nem kedvez az anyanyelv és a saját kultúra megőrzésének, fennmaradásának.

Az utóbbi időben megerősödött a félelem, hogy az oroszországi közigazgatási rendszer átalakításával a Komi Köztársaság is elveszíti eddig meglévő relatív autonómiáját. A folyamat már másfél évtizede zajlik. Elsőként a Komi-permják Autonóm Körzetet egyesítették az orosz többségű Perm megyével, így létrehozva a Permi táj elnevezésű közigazgatási egységet. Ezzel megszűnt a komi-permjákok amúgy is csekély autonómiája, nincs saját „kormányuk”, saját „parlamentjük”. A folyamat érintett több más, etnikai alapon szervezett körzetet is. Pillanatnyilag a Nyenyec Autonóm Körzet és Arhangelszk megye összevonása van napirenden. Ha ez bekövetkezik, már csak három etnikai autonóm körzet marad egész Oroszországban (ebből kettő a mi nyelvcsaládunkhoz tartozó népé: a Hanti-Manysi Autonóm Körzet [Jugra] és a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet – ám az ő sorsuk is bizonytalan, lévén, hogy ott találhatók Oroszország legnagyobb olaj- és gázmezői).

Már több, mint rebesgetés, hogy esetleg a Komi Köztársaságot is összevonják Arhangelszk megyével, s ezzel tovább erősödik az etnikai alapú közigazgatási egységek felszámolásának folyamata. Minden esetre ez lesz az első tagköztársaság, amelyik elveszítheti relatív önállóságát. És a gépezet nem fog megállni.

Figyelemfelhívás:

Új fa nő a blogvadonban. Dunántúli, ha nem is mandulafa. Kínálja majd friss termését, de gyökereiben, lombjában őrzi korábbi gyümölcseit is, amelyekből néha – a változatosság kedvéért – válogat. Lesznek köztük verselmények, amelyek nem biztos, hogy versélményekké válnak, lesznek szatirikus írások, többnyire kisebbség- és nyelvpolitikáról, lesznek visszamlékezések évtizedekkel ezelőtti élményekre (s ezekben igyekszem megőrizni nyelvjárásomat), de megfogalmazódik vélemény aktuális kérdésekről is.

Kéthetente tervezem a jelentkezést.

Elérhető: pannonicus.blog.hu

Az eddig megjelent írások:

 1. Bevezetés + Köznapi Messiás (részletek) – 2019. szept. 1.
 2. Az intëligëncs Kutyaur – szept. 15.
 3. Emberfáklya az anyanyelvért – okt. 1.
 4. A politika trükkje – okt. 15.
 5. A nyelvjárásru – nov. 1.
 6. Nemcsak rímmel-ámmal – nov. 15.
 7. Levél a halhatatlan Patyomkinnak – dec. 1.
 8. A lappincsmadár – dec. 15.
 9. jajkuk – 2020. január 1.
 10. Alulról épülő tudás alapú társadalom – január 15.
 11. A világ teremtése – február 1.
 12. A leső – február 15.
 13. Kibújik a szög a zsákból – március 1.
 14. haikuk – március 15.
 15. Kutyaur megorrút – április 1.
 16. Rendszerkeveredés – április 15.
 17. A medvebirodalom születése – május 1.
 18. Helycserés támadás – május 15.
 19. A rendíthetetlen bronzkatona – június 1.

 

Új hozzászólás