Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Alternatív helyesírás az interneten

2020.03.7.nincs hozzászólás

Az írás bemutatja az angol alapú, saját grammatikával és beszélőközösséggel rendelkező internetnyelvek (chatnyelvek), internet-dialektusok (pl. LOLspeak, Dogespeak) néhány jellemző írásmódját, szarkazmusát, iróniáját.

Kulcsszó: internetnyelv – chatnyelv – LOLspeak – Dogespeak

Alternative spelling on the Internet

Abstract: The paper highlights the spelling, sarcasm and irony used by English-based Internet languages/dialects (chat languages), such as LOLspeak and Dogespeak, which have their own grammar and speech communities.

Keywords: Internet language – chat language – LOLspeak – Dogespeak

Bevezetés

Köztudott, hogy a nyelv nem statikus rendszer, állandó változásban van. Napjaink nyelvfejlődéséhez nagyban hozzájárul a technológia térnyerése. A különféle közösségi oldalak fejlődésével mára már kialakult a nyelv online variativitása. A közösségi oldalak platformot biztosítanak a nyelvi újítások, egyedi kifejezések gyors és széleskörű terjedéséhez. Az internet nyelve számos sajátossággal rendelkezik, amelyek közül néhány idővel talán bekerülhet a nyelv standard változatába. A szavak jelentése, akárcsak a teljes nyelvi rendszer, is folytonosan változik. Ez a változás olykor az eltérő írásmódban is tükröződhet, így pedig idővel teljesen új szavak alakulhatnak ki. A dolgozat elsősorban az interneten megjelenő, a megszokottól eltérő, vagyis nem-konvencionális írású szavakra koncentrál.

Internetes nyelvek/dialektusok

Mára már beszélhetünk angolalapú, ám saját grammatikával (és beszélőközösséggel) rendelkező nyelvnek számító internet-nyelvekről, vagy internet-dialektusokról. A legismertebbek közé sorolhatjuk a LOLspeak, valamint Dogespeak nevezetűeket (Kauppinen 2016). Mindkettő célja a megnyilatkozás humorossá tétele, de más-más fogásokat használnak ehhez. Itt csak röviden mutatom be őket, Beata Bury és Kirsi Kauppinen dolgozatai részletesen foglalkoznak a Dogespeak és LOLSpeak nyelvtanával. Röviden felsorolva a két dialektus jellemzői a következők:

LOLspeak: Az angol the névelő helyett teh használata, ami szándékos félreírás, ehhez hasonlóan a legtöbb szóban felcserélik a betűk sorrendjét; 4-es számjegy helyettesíti a for elöljárót, 0 pedig az o betűt. Gyakran találunk rövidítéseket, pl. ur-your. Az egyes szám harmadik személyben megjelenő s-t z-re cserélik. Mindezek mellett a rendhagyó igéket is a paradigmába illeszthető alakban használják, pl. doed, eated. Sajátosságai főként szóalakokban, a helyesírától való eltérésben azonosíthatóak.

Dogespeak: such, much, so, very, many összetevőt tartalmazó két- vagy háromszavas frázisok, egyik sem konvencionális vonzattal használva, főként a szintaxis szintjén találjuk meg az egyedi jellemzőit (Kauppinen 2016: 10–17).

Fogalmi eltolódás

Gyakran előfordul, hogy az internetes kommunikációban más értelemben használjuk a szavakat, mint ahogy azt a hétköznapi életben megszoktuk (pl. tea, ship). Ilyenkor fogalmi eltolódásról beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy egy kifejezés jelentése vagy általánosabbá válik, tehát kibővül, vagy leszűkül, konkretizálódik (Fišer, Ljubešic 2016: 43). Bizonyos esetekben nehézséget okozhat eldönteni, valóban fogalmi eltolódásról van-e szó, vagy az adott értelmezés még a szó elsődleges jelentésének keretein belül van-e; hiszen, hacsak nem terminusokról beszélünk, a szavak jelentése nem pontosan és élesen körülhatárolható. Minden egyes konstruáló kicsit másképp szerkeszti meg a kifejezések értelmét, kontextustól függően. Másképpen megfogalmazva, a jelentés dinamikus.  A szavak, kifejezések jelentése kontextusban értelmezhető (Firth 1964: 13–14). Vannak esetek, amikor ezt a szemantikai elmozdulást írásban, vagyis formálisan is jelöljük, azaz kialakul a szavak egyfajta alternatív írásmódja.

Írás az interneten

A nem-standard írása a szavaknak így olykor jelentésmegkülönböztető funkcióval bírhat. A legtöbb esetben egészen más pl. a ‘doge, smol, thicc, boi, snek’ szavak konnotációja, mint a ‘dog, small, thick, boy, snake’ szavaké. Ezt azonban nem minden nyelvhasználó érzékeli, éppen ezért egyesek egyszerűen hibás alakoknak tekintik ezeket. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy itt nem véletlen hibákról van szó, a nyelv szabályait tudatosan szegik meg (Shalevska, Stojchevska 2018: 167). Ráadásul, az internet helyesírása nem teljesen véletlenszerű, mint ahogy az elsőre tűnhet, szabályszerűségek irányítják – ezt láthattuk a Dogspeak, illetve LOLSpeak sajátos nyelvtanjának bemutatásakor is.

A szavak alternatív írásmódjának keletkezését illetően kialakíthatunk néhány csoportot:

  1. -ck váltakozása -cc-re: thicc, snacc, protecc, atacc
  2. magánhangzó helyettesítése: smol, borger, snek
  3. magánhangzó beépülése vagy kiesése: snek, doge

Ezek a váltakozások rendszeresek és szabályszerűek.

Ezen kívül érdemes lehet még megemlíteni a nagybetűsítés stratégiáját, pl. Big Mood, mint stilizációs eszközt az interneten.

Példák

A továbbiakban ismertetem néhány nem megszokott helyesírási alak egyedi jelentését. A szavakat kontextusban vizsgálva következtethetünk jelentésükre, ezért a következő leírás a szövegkörnyezeten alapul; emellett az Urban Dictionary nevű internetes szótár cikkeinek segítségét vettem igénybe. A szótár szabadon szerkeszthető a felhasználók által, így autentikus képet ad az internetes nyelvhasználat szemantikai oldaláról.

A kifejezésekhez tartozó példák az iWeb korpuszból származnak.

 Smol: A small jelentése kicsi, bármely kis méretű dologra használható. A smol ugyanakkor a kicsiség mellett magában hordozza a cukiság jelentést is, diminutív alak. Ráadásul, nem is kell, hogy feltétlenül méretre utaljon, ez lehet fiatal kor, érzelmi közelség is.

Egy kölyökkutya könnyen lehet smol pupper, megfelelve mind a cukiság, mind az apró méret jelentésének, egy baktérium azonban hiába mikroszkopikus méretű, semmiképpen nem nevezhetjük smolnak, hiszen hiányzik belőle az aranyosság. Egy tőlünk magasabb, ám fiatalabb barátunk lehet smol fren, a kicsiség kategóriájának lefedése nélkül is (McCulloch 2015). Megjelenik a Smol mosószer márka szlogenjében is: Big performance, smol price, emellett gyakran használják termékleírásaikban, mintegy szójátékként alkalmazva (“Big is dead, long live smol”- a kisebb, környezetbarátabb csomagolásra utalva [1]).

Tol: A smol ellentétének tekinthető a tol, a tall szó alternatív írásmódja, amely azonban egyelőre nem rendelkezik semmiféle többletjelentéssel, inkább stilizációs eszköznek tekinthető az írásmódja.

Példák a konkrét használatra kontextusban:

nrvnqsr.com A B C   , alright. Smolnuff to get stuffed into a stockin, but what about her smol stockin itself getting stufft, huh? “
tmblr.co A B C   so far. Hope you can figure out who is who (btw I’m the smol bean in the pink);

 

thiscrush.com A B C   , my love, my oxygen, my everything. And i’ll be forever smol so you can protect me alright.

 

takashi0.tumblr.com A B C   he is ” cold ” when asked how he feels. 7/10 bc he is smol and good and the jedi are mean to him # Attack of The Clones

Thicc: Míg a ‘thick’ szó egyszerűen vastagot jelent, a thicc kizárólag egy bizonyos alkatra, testfelépítésre használható, mégpedig tipikusan a vékony derékkal és széles csípővel, combokkal, telt idomokkal rendelkező hölgyeket szokás a thicc jelzővel illetni. A standard angolban leginkább a ‘curvy’ említhető szinonimájaként, amit viszont manapság inkább a teltkarcsú alkatra használnak.

lolcow.farm A B C   the time, meanwhile on social media i see striaght up obese people calling themselves thicc and everyone raving about them.
lolcow.farm A B C   you guys mention it that while he says ” Ermergerd, I love me some thicc girls, mmm, big bellies BUT NOT TOO BIG, mmm,

Boi: A szó alakjában könnyen felismerhető a ‘boy’, azaz ‘fiú’ szóból való eredet. Az Urban Dictionary online slangszótár szócikke alapján [https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Boi]  akkor használhatjuk a boi alakot reakcióként, amikor valaki butaságot csinál. A népszerű Dat Boi béka-mémből származik. Más szóval nemcsak hogy nem fiúra, de még csak nem is személyre vonatkozik, pusztán egy cselekvésre, eseményre adott reakció, tulajdonképpen indulatszó.

Chonk: A kiinduló szó a chunky, vagyis nagydarab, pufi. Hasonlóan a smolhoz, diminutív alaknak tekinthető, csak és kizárólag aranyos dolgokra, élőlényekre használható, elsősorban túlsúlyos macskákra, esetleg kutyákra vagy nagymacskákra.

Snek: A snake diminutív változata, az Urban Dictionary szócikke szerint: „A breed of meme (memeus dankediuos) not to be confused with snake, that is dank af loves snoot boop

E.g.: Snek luv cristmas yas snek yus no no stahp nooo snek stahpp I wanna boop ya snoot [https://www.urbandictionary.com/define.php?term=snek] ”. Kiemeli, hogy nem összetévesztendő a snake alakkal, amihez a nyelvhasználók többsége nem társítana pozitív jellemzőket.

Szarkazmus, irónia jelölése írásban

Meg kell említeni néhány, a szarkazmus kifejezésére használt írásmódot is. A szarkazmus és irónia felismerése olykor gondot okozhat élőszóban is. Írásban nem tudjuk ezek kifejezését arckifejezésünkkel, hanghordozásunkkal támogatni. Az internet felhasználói természetesen megoldásokat keresnek erre a problémára is. Egyike a lehetséges szarkasztikus írásmódoknak az, hogy kis- és nagybetűket váltogatnak a szavakon belül, pl. eZ sZaRkAsZtIkUs ÍrÁsMóD.

 Gretchen McCulloch cikke szerint már az 1500-as évektől kezdve tesznek javaslatokat a szarkazmus és irónia írásban való kifejezésére. A történelem során a legkülönbözőbb írásjegyeket próbálták a szarkazmus jelölőjévé tenni, a görög ábécé bizonyos betűitől a fordított kérdőjelig. Ezek közül leginkább az idézőjel terjedt el, olyannyira, hogy hangzó beszéd során is ujjainkkal idézőjelet mutatunk, ha nem szó szerint kell érteni egy kifejezést. Ezzel az a probléma, hogy az idézőjel már betölt egy funkciót, mégpedig a szó szerinti idézés jelölését (McCulloch 2015).

Az McCulloch szerint az internetes kommunikációban a nagy kezdőbetűk és a mondatokat lezáró írásjelek hiánya az irónia kifejezésére szolgálhat (McCulloch 2015). Mivel azonban az online kommunikáció az élőszóban elhangzó beszédet igyekszik leképezni, más oka lehet a punktuáció hiányának, mégpedig az, hogy a hangzó spontán beszédet igencsak nehézkes mondatokra szegmentálni. Egyesek számára a ponttal lezárt mondatok egyenesen bántónak hatnak, azt fejezik ki, hogy a partner lezártnak tekinti a beszélgetést.

A cikk egy másik módszerként a szándékos félreírást említi: “ WomanAgainstFeminism @NoToFeminism

I don’t need fimimmim only men know about cars! this morning i confused my cat’s purring with an engine and tried to drive her to work”

A feminizmust itt például láthatóan szándékoltan betűzte rosszul a paródia Twitter-fiók tulajdonosa. Nem csak a félreírások, de az oda nem illő szavak, nem megfelelő szófajok is jelezhetik, hogy mondanivalónkat viccnek szánjuk.

Orosz internetes dialektusok

Az orosz nyelvben is találunk példákat a helyesírási normáktól való eltérésre, ilyen a язык падонкафф, azaz padonkaff nyelv. A nem hangsúly alatt álló szótagok magánhangzóit a kiejtés szerintiekre cserélik írásban, valamint a zöngés és zöngétlen hangokat is gyakran felcserélik, pl. a v-t f-re az аффтор-автор (afftor) szóban. A kettős hangzókat jelölő írásjegyek két betűre való felbontása is jellemző, pl. яд – йад (jad).

Összefoglalás

A dolgozatban bemutattam néhány szó internetes írásmódját, és azok jellemző kontextusait, valamint az ezekből következő jelentést, amely néhány árnyalattal eltérhet a szó eredeti jelentésétől bizonyos esetekben. A szavak mellett kitértem a szarkazmus és irónia jelölésére írásban, valamint arra, hogyan tükrözi az online chat a hangzó beszédet.

Felhasznált irodalom:

“Boi” Urban Dictionary https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Boi

“Snek” Urban Dictionary https://www.urbandictionary.com/define.php?term=snek

Beata Bury. “Such LoL: Linguistic Variety and Identity Construction in Internet Memes”. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 13:81-90. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=586696

Darja Fišer, Nikola Ljubešic´. Detecting Semantic Shifts in Slovene Twitterese. In: Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2016: 43-50

Firth, J. R.: Papers in linguistics 1934-1951. 1964, Oxford University Press, London

Gretchen McCulloch: A Linguist Explains How We Write Sarcasm on the Internet, 2015
https://the-toast.net/2015/06/22/a-linguist-explains-how-we-write-sarcasm-on-the-internet/ 2019.11.27. 18:47

Gretchen McCulloch: Smol: The New Social Media Word That’s “Small,” But Cuter. 2015
http://mentalfloss.com/article/69490/smol-new-social-media-word-thats-small-cuter 2019.11.25. 20:03

Kauppinen, Kirsi: Such LOLspeak. So analysis. Wow. A comparative analysis of LOLspeak and dogespeak. 2016

Kostadinovska-Stojchevska, Bisera & Shalevska, Elena: Internet memes and their socio-linguistic features. English Language and Linguistics. 2. 10.5281/zenodo.1460989., 2018.

[1] https://smolproducts.com/blogs/a-smol-blog-posted

Új hozzászólás