Pusztay János

Puszay János

Halmai Tamás

Halmai Tamás

Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Kóródi Bence

Kóródi Bence

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

A föltámadt fűszál
Korrektorglosszák 67.

2019.09.3.nincs hozzászólás

„Sohase lép gyíkra csigára / soha egy föltámadt fűszálra / a földön járó isten lába / de vétkeinket eltapossa / mert vétkeinket megbocsájtja.”

Az elhagyott központozás, mely a léttörvények éteri véglegességét sugallja; a második sor egyszerűsítő nyelvtana („soha” lesz a „Sohase” időhatározóból, s elmarad az állítmány); az emberen túli lényekre kiterjesztett gondviselés misztériuma (a „föltámadt fűszál” gyöngéd alliterációjával); végül a paradoxonszerű zárlat („eltapossa”, mert „megbocsájtja”) az ismétlés nyomatékával („vétkeinket”): Zelk Zoltán Kegyelem című ötsorosa a megváltó isteni kegyelemről tanúskodik – arról, amely magát a verset is életre lehelte.

Halmai Tamás: Alfonz, a barátom. Korrektorglosszák című kötete megrendelhető az e-nyelv.hu könyvesboltjában. A könyvről megjelent ismertetések: Grétsy László: Halmai Tamás korrektorglosszái (Édes Anyanyelvünk, 2018/4. 18.), Minya Károly: Korrekt troll. Felszabadulni nyelvhasználati kétségeink és kötöttségeink alól. (Magyar Idők, Lugas, 2018. szept. 15.)

Új hozzászólás